Öckerööarnas Släktforskarförening hälsar Dig välkommen till hemsidan. Det är roligt att söka efter sina rötter. Vi fortsätter med vårt arbete att utveckla sidan för Dig, som är intresserad av släktforskning. Du kommer att finna intressant material för din forskning i form av databaser, artiklar, sökregister, tips och länkar och vissa sidor med material enbart för medlemmar.

  • Förening bildades 1991 och har idag 191 medlemmar fördelade på 155 familjer.
  • Medlemsavgiften för 2022 150 kr/person, alt 200 kr/familj.
  • Läs mera om hur du blir medlem under fliken "Föreningen -> Bli medlem"
De personuppgifter som Öckerööarnas Släktforskarförening (Föreningen) hanterar är: Namn, adress, e-postadress (Personuppgifter)

Skälet för inhämtande och lagring av Personuppgifter är att Föreningen måste veta vilka att de som är medlemmar uppfyller de krav som anges i Föreningens stadgar, samt för att kunna ha direktkontakt med enskilda medlemmar, eller grupp av medlemmar, i olika föreningsangelägenheter.

Ingen utomstående kommer att tillåtas ta del av lagrade Personuppgifter. Därmed kommer inte heller några Personuppgifter att överföras till land utanför EU/EES

Enskild medlem i Föreningen har rätt att när som helst få tillgång till egna lagrade Personuppgifter. E-post begäran till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Felaktiga Personuppgifter kommer att rättas så snart Föreningen får kännedom om detta. E-post till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Personuppgifter kvarstår så länge som medlemskapet i Föreningen består, men raderas vid utträde ur Föreningen

Klagomål över hanteringen av Personuppgifter skall lämnas till Datainspektionen.

Samtycke till Föreningens hantering av Personuppgift enligt ovanstående anses lämnat i och med betalning av årsavgift