De personuppgifter som Öckerööarnas Släktforskarförening (Föreningen) hanterar är: Namn, adress, e-postadress (Personuppgifter)

Skälet för inhämtande och lagring av Personuppgifter är att Föreningen måste veta vilka att de som är medlemmar uppfyller de krav som anges i Föreningens stadgar, samt för att kunna ha direktkontakt med enskilda medlemmar, eller grupp av medlemmar, i olika föreningsangelägenheter.

Ingen utomstående kommer att tillåtas ta del av lagrade Personuppgifter. Därmed kommer inte heller några Personuppgifter att överföras till land utanför EU/EES

Enskild medlem i Föreningen har rätt att när som helst få tillgång till egna lagrade Personuppgifter. E-post begäran till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Felaktiga Personuppgifter kommer att rättas så snart Föreningen får kännedom om detta. E-post till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Personuppgifter kvarstår så länge som medlemskapet i Föreningen består, men raderas vid utträde ur Föreningen

Klagomål över hanteringen av Personuppgifter skall lämnas till Datainspektionen.

Samtycke till Föreningens hantering av Personuppgift enligt ovanstående anses lämnat i och med betalning av årsavgift