Föreningen kommer att starta upp en kurs i släktforskning för nybörjare.

Kursdeltagarna kommer att träffas 6 gånger från den 10 oktober. Kostnad för kursen: 400 kr + litteraturkostnad.
Anmälan till Agneta på 031-96 50 41
.

Kursen kommer att innehålla följande rubriker:

* Hur börjar man släktforska?

 • Intervjuer och pappersinsamling
 • Att hålla ordning

* Ansedlar, antavlor och stam-tavlor

 • Terminologi

* Arkiv

 • Kyrkoarkiv
 • Kamerala arkiv
 • Juridiska arkiv
 • Övriga arkiv
 • SVAR
 • Sveriges Släktforskarförbund

* Läsning av gammal stil
* Hjälpvetenskaper
* Datorn som hjälpmedel i släkt-forskningen

 • Släktforskningsprogram
 • Genline, Arkion
 • DIS
 • Föreningens hemsida
 • Nyttiga länkar

* Släktforskarföreningens egen service

 • Tolkat material
 • Tillgängliga inventarier

* Kommunbibliotekets service till släktforskaren
* Släktkrönikan
* Avslutning