Text och bilder från det intressanta mötet 13 nov 2004.

(Klicka på bilderna för att se dem i större storlek)

CIMG1696.jpg - 4284 BytesHöstens medlemsmöte ägde rum lördagen 13 november. Då träffades vi nere på Nimbus på lördagseftermiddagen och fick lyssna på Göran Ullman från Svenska Ostindiska Compagniet, som på ett mycket underhållande sätt först lotsade oss genom kompaniets historia.

 

Ett av Companiets 37 skeppKompaniets första privilegiebrev utfärdades av kungen 1731 till Hindrich König. Tidigare hade de i Göteborgs historia kända personerna Colin Campbell och Niclas Sahlgren försökt få kungligt tillstånd att starta affärer med Kina. Under perioden 1731 – 1813 utrustades 37 fartyg för resor i kompaniets tjänst. De allra flesta byggdes i Stockholm. Varje fartyg hade en besättning på 120 – 140 man vid avresan: ”Normal” dödlighet under resorna låg på tjugo procent och att många ändå tog chansen att mönstra på berodde på de stora möjligheterna att göra goda förtjänster, oavsett vilken befattning man hade ombord.

Resorna tog flera år i anspråk och man seglade med vindarna. Skeppen kunde nämligen inte kryssa och därför måste man välja seglingsrutter som på resan till Kina bland annat innebar att man gick norr om Skottland och Irland. Rutterna blev således mycket långa i förhållande till den snabbaste vägen och om vindarna inte behagade blåsa som man väntade fick man helt enkelt ligga för ankar och avvakta lägligare vind. Viktigaste angöringen under resan till Kina var Cadiz i södra Spanien.

Besättningens svåra villkorDär skaffade man sig det silver, som behövdes för att man skulle kunna byta till sig begärliga kinesiska varor (te, porslin, rotting, metaller). Besättningens villkor ombord på skeppen var mycket olika beroende på vilken grupp man tillhörde. Torftig mathållning, ruttnande dricksvatten och skörbjuggens härjningar gjorde livet hårt för gemene man. I kajutan akterut var det däremot ingen brist. Här åt och drack kaptenerna, prästen och superkargörerna, ”inköpscheferna”. Slutmålet för seglingarna var Kanton i Kina. Superkargören med sitt hovDär förhandlade man med kineserna och lastade skeppen fulla inför hemresan. När en last sedan såldes efter hemkomsten till Göteborg kunde vinsterna bli enorma, åtminstone under de flesta resorna. Under kompaniets sista tid minskade avanserna och verksamheten upphörde i samband med napoleonkrigen i början av 1800-talet på grund av dålig lönsamhet.

 

Göran Ullman fortsatte sedan sitt föredrag genom att gå fram till modern tid och först till 1995. Då sträcktes nämligen kölen till det nya skeppet ”Götheborg”, som kommer att avsegla till Kina i oktober 2005. Kostnaden för resan beräknas till 100 miljoner kronor och besättningen kommer att omfatta 80 personer. Bygget är helt finansierat av bidrag och sponsorintäkter och stapelavlöpningen ägde rum 6 juni 2003 från ”Terra Nova”-varvet på Eriksbergsområdet i Göteborg. Inger Olsson blev glad vinnare i lotterietSkeppet döptes 3 september 2004 av drottning Silvia. Hemkomsten från resan till Kina med slutmålet Shanghai planeras ske under 2007. Skeppet är en modern replik av det fartyg, som förliste på skäret Hunnebådan i inloppet till Göteborg 1745. Det nya ”Götheborg” är i huvudsak byggt av dansk ek och i övrigt för att så nära som möjligt efterlikna 1700-talets byggnadsmetoder. På grund av sjöfartsmyndigheternas krav på säkerhet har man dock tvingats göra många anpassningar till moderna förhållanden ombord.

 

Göran avtackades med blommor och kraftfulla applåder för sitt inspirerande anförande och slutade med att inbjuda alla till ett besök ombord på ”Götheborg”.

En släkttavla i julklapp är väl aldrig fel?

Sture Olofsson, författare
Hans Taremark, fotograferade

 


Alla bilder

Cimg1321
CIMG1696
Cimg1701
Cimg1706
Cimg1707
Cimg1720
CIMG1725
1/7 
start stop bwd fwd