Ett reportage från ett spännande årsmöte om guld, gastar och sjunkna skepp 6 mars 2005.

(Klicka på bilderna för att se dem i större storlek)

Helene säljer lotter Söndagen 6 mars hölls föreningens årsmöte på Nimbus, Öckerö. Trots det vackra vädret var uppslutningen stor och ett fyrtiotal medlemmar och intresserade hade hörsammat inbjudan, som hade gått ut både som e-post, brev och tidningsannons. Föreningen fick åtminstone tre nya medlemmar i samband med årsmötet. Resultatet av årsmötesförhandlingarna kommer att framgå av det protokoll, som kommer att finns på hemsidan.

Sofie Rittfeldt och Stefan Fransson

Efter förhandlingar och kaffeservering fortsatte årsmötet med föredrag. Det var Stefan Fransson från Marinarkeologiska Sällskapet och Sofie Rittfeldt, kultursekreterare i Öckerö kommun, som redogjorde för projektet Öckeröarnas maritima lämningar – i tanke och landskap, ett samarbete mellan Marinarkeologiska Sällskapet, Bohusläns museum, Öckerö kommun och Carpe Mare, ett EU-projekt.

Arbetet har resulterat i den mycket intressanta broschyren Gastar, guld och sjunkna skepp, som kan hämtas på kommunbiblioteket för den intresserade. Om man har tillgång till Internet kan ett besök på Öckerö kommuns fornminnesdatabas, www.ockero.se/kof/historia.htm, rekommenderas. Här finns en utomordentligt intressant sammanställning av fornfynd, både i vatten och på land.
Skeppet Köpenhamn utanför Grötö

Under projektets gång har man bland annat dokumenterat 75 sjunkna skepp och båtar och till exempel hittat kanoner och kanonkulor från skepp från 16- och 17-hundratalet. Undersökningar har också ägt rum på land och där har man funnit både tomtningar (primitiva boplatser) och byggnadsrester efter sillsalterier och trankokerier från sillperioderna.

Skeppet Köpenhamn utanför Grötö Projektet har förarbetats med en intensiv arkivforskning och för den som har idéer om hur kunskapen om våra öars historia kan fördjupas rekommenderas en kontakt med Sofie Rittfeldt på kultur- och fritidsförvaltningen i Öckerö kommun.

 

Sture Olofsson, författare
Hans Taremark, fotograferade


Alla bilder

Cimg2520-a
Cimg2521-a
Cimg2524-a
CIMG2533-a
Cimg2536-a
CIMG2539-a
CIMG2543-a
Cimg2545-a
Cimg2547-a
Cimg2548-a
Cimg2550-a
Cimg2551-a
Cimg2553-a
CIMG2554-a
CIMG2555-a
danholmen
01/16 
start stop bwd fwd