Ett spännande möte en med massor av arkiverat material som finns i ett hus nära oss.

(Klicka på bilderna för att se dem i större storlek)

Landsarkivets entréEtt lämpligare ställe att hitta Landsarkivet i Göteborg än på Arkivgatan kan man knappast tänk sig. Nu är det väl sannolikt så att gatan fått sitt namn efter det att arkivet startade sin verksamhet, något som skedde 1911. Arkivet i Göteborg är ett av sju regionala landsarkiv i Sverige och dessutom finns särskilda arkiv i Stockholm, Malmö och Värmland. Det göteborgska arkivet ansvarar för arkivbildningen i Västra Götalands län. Verksamheten på ett landsarkiv omfattar bland annat forskarservice, arkivbildning, tillsyn av kommunala arkiv och dokumentvård.

 

Bild(3)b.jpg - 11663 BytesLandsarkivet är släktforskningens högborg och utan handlingarna där skulle de flesta släktforskare stå sig slätt i sina forskningar. För att informera om landsarkivets möjligheter att hjälpa våra medlemmar i sin forskning hade styrelsens därför beslutat att anordna ett studiebesök på arkivet måndagen 25 april 2005. Vi deltagare möttes vid ingången och tog därefter plats i föreläsningssalen på första våningen. Där tog vår föreläsare Malin Juvas över och inledde kvällen med en allmän introduktion om arkivbildningens historia.

Hur man söker i gamla skrifterHon började med att beskriva skrivkonstens utveckling från äldsta tid och övergick sedan till att redogöra för arkivens framväxt i Sverige. En för släktforskare särskilt viktig händelse är tillkomsten av kyrkolagen 1686. I den stadgades att prästerna skulle föra noggranna anteckningar om sina församlingsmedlemmar. De skilda typerna av kyrkoböcker är ju som alla vet det huvudsakliga underlaget för all släktforskning. Ett första rudiment till en central arkivbildning i Sverige tillkom i samband med Gustav Vasas utveckling av den statliga byråkratin. Pappersmängden växte och behovet av att ordna det samlade beståndet på ett översiktligt sätt växte genom seklerna. Slutligen inrättades det första landsarkivet i Vadstena 1899.

Bengt botanerar bland de gamla skrifternaEfter en intressant genomgång i föreläsningssalen var det dags för en rundvandring i arkivets lokaler. Vi fick se expeditionen, forskarsalen och delar av de egentliga arkivutrymmena med bland annat fullständigt fascinerande halvmetertjocka och läderinbundna böcker. Under rundvandringen informerade Malin Juvas oss om arkivets regler och möjligheter att hjälpa oss i vår fortsatta forskning. Ett enormt material ligger och väntar! Landsarkivets handlingar omfattar tiden 1339 – 2001 och allt från medeltida pergamenthandskrifter till högmoderna databaser.

 

Sture Olofsson, författade
Hans Taremark, fotograferade med telefonkamera


Alla bilder

Bild(10)
Bild(11)
Bild(3)
Bild(4)
Bild(5)
Bild(6)
Bild(7)
Bild(8)
Bild(9)
1/9 
start stop bwd fwd