Mottot för Släktforskardagarna i Göteborg är ”Porten mot väster”. Göteborg har alltsedan sin tillkomst utgjort landets andningshål mot väst.

(Klicka på bilderna för att se dem i större storlek)

Fredagen 26 augusti öppnade Sveriges Släktforskarförbunds ordförande Ted Roswall släktforskardagarna 2005 i Wallenstamsalen i Ostindiska huset, nuvarande Göteborgs Stadsmuséum. Ett åttiotal ordföranden från hela Sverige och nästan sextio redaktörer för släktforskartidningar fanns på plats och fick uppleva en späckad dag full av intressanta anföranden och presentationer av nyheter inom släktforskningsområdet. Aktiviteten är mycket hög inom släktforskarförbundet centralt just nu och med den smittande entusiasm som uppvisades på estraden är den ingen särskilt grov gissning att anta att också arbetet i de mer än etthundrafemtio medlemsföreningarna kommer att skjuta fart under den kommande släktforskarsäsongen. Det var förresten inte bara svenska släktforskare närvarande utan dagens anföranden inleddes med en presentation på spanska av släktforskningen i dagens Argentina, en presentation som turligt nog snabbt översattes till svenska. Man kunde konstatera, att det var betydligt svårare att vara släktforskare i Argentina än i Sverige, eftersom medlemsantagningen där borta sköttes på ungefär samma sätt som i Rotary!

Förmiddagen fortsatte med att en representant för mormonkyrkan beskrev den hjälp som en svensk släktforskare kunde få genom Genealogiska föreningen för Utah, som startades 1894 och som genom sina filialer ute i världen gett många forskare utmärkta möjligheter att hitta sina anor. I vårt land har man inlett ett närmare samarbete med Sveriges Släktforskarförbund, vilket kommer att innebära att det finna tillgång till mormonernas material i förbundets lokaler. Mormonernas omfattande bibliotek håller för närvarande på att digitaliseras i snabb takt och tillgängligheten via Internet kommer att öka snart.

Till den förbundsstämma, som skulle äga rum i Tyska kyrkan lördagen 27 augusti, hade styrelsen lagt fram ett förslag till en smärre ändring av stadgarna. Det handlade om principerna för medlemskap och styrelsen ville införa begreppet ”associerad förening” i förbundets stadgar. Om detta förslag antogs skulle förbundet i så fall göra ett visst avsteg från den tidigare totala öppenheten för medlemskap. Förslaget väckte en viss debatt och resultatet av förbundsstämmans diskussion i detta ärende förutsätter jag att Hans Taremark, som representerade vår förening under förbundsstämman, kommer att redovisa.

Krigsarkivets förhållningssätt till släktforskningen var nästa debattämne. Enligt Ted Roswall sover arkivet en djup digital törnrosasömn och det är alldeles för svårtillgängligt att använda denna guldgruva för svensk historisk och genealogisk forskning. Släktforskar-förbundet planerar därför en uppvaktning för att få till stånd ett öppnare krigsarkiv och underlätta för intresserade forskare. Meningen är naturligtvis att krigsarkivet precis som andra centralt placerade arkiv bör lägga ut sina källor på Internet. Det skall inte vara nödvändigt att resa till Stockholm för att kunna forska kring soldater eller båtsmän i släkten!

Förbundets nya databaser presenterades sedan. Det handlade först om Emibas, en databas över den svenska emigrationen, som redan nu innehöll långt mer än en miljon namn och som sannolikt skulle komma att omfatta åtminstone 1,4 miljoner poster när den var färdigställd. Arbetet med databasen hade startat för mer än fyrtio år sedan och förbundet önskade ett samarbete med anslutna föreningar inför en kommande version 2. Det var emellertid lätt att konstatera, att en släktforskare med emigranter i släkten redan nu har mycket att hämta här.

Därefter gjordes den officiella avsparken för slutspurten av det välkända projektet ”Namn åt de döda”, där vår förening deltagit tidigare och där det generellt återstår att registrera cirka 20 procent av underlaget. När arbetet är klart skall det resultera i CD-skivan ”Sveriges dödbok 4”.

För att underlätta för sina föreningar har släktforskarförbundet också tagit fram ett presentationsprogram för kyrkoböcker. Det är ett dataprogram som kan användas för att skapa sökbara CD-skivor för födelse-, vigsel- och dödböcker. Programmet konverterar redan utarbetade datafiler och resultatet blir förvillande likt strukturen i ”Sveriges dödbok 3”. Det är gratis för medlemsföreningarna under förutsättning av förbundet får del av föreningarnas utarbetade material. Man har också utarbetat en första variant av ett registreringsprogram för skattelängder. De exempel vi fick se visade, att programmet kan vara mycket arbetsbesparande exempelvis vid registrering av mantalslängder. Dataprogrammet kommer att vara klart någon gång under hösten 2005 och säljas till ett lågt pris enligt förbundsordföranden.

Slutligen demonstrerades CD-skivan ”Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket”. Detta är givetvis en digitalisering av Grills välbekanta bok, använd av alla soldat- och båtsmansforskare. Utgåvan lär komma under hösten 2005. Förbundsordföranden redogjorde också för möjligheterna att utnyttja de så kallade konsulatsarkiven. I dessa kunde man hitta både avlidna sjömän över hela världen och till Tyskland utflyttade svenskar. Arkiven finns numera i Riksarkivet i Arninge och kunde vara till god nytta om man trodde sig ha ohjälpligt tappat bort alla ledtrådar till sina anförvanter. Ordföranden redovisade också möjligheten att söka stöd via förbundet för lokala arrangemang, presenterade den nye redaktören för nättidningen ”Rötter” och tidningens nya anbytarvärd. Släktforskarförbundets nya grafiska profil visades också upp vid en genomgång av ett stort nytt broschyrmaterial. I samband med detta diskuterades också framtiden för de lokala föreningarnas egna tidningar och kostnaderna för att distribuera dessa.

Och slutligen: Nästa år blir det en Släktforskningens Dag över hela Sverige 18 mars! Förbundet kommer att satsa stort för att intressera ännu fler för vår starkt växande släktforskarrörelse och alla föreningar rekommenderades att redan nu börja planera för lokala arrangemang.

När Sveriges Släktforskarförbunds ordförande Ted Roswall avslutade mötet vid sjuttontiden var det efter en imponerande föreställning, som visade hur stark släktforskningen står just nu och vilka utomordentliga möjligheter det finns att öka intresset för en fascinerande hobby ännu mer – inte minst för oss inom Öckerööarnas Släktforskarförening. Styrelsen kan räkna med att få en hel del förslag på bordet inom den närmaste framtiden som en uppföljning av en mycket givande dag i Göteborg!

Sture Olofsson