Mottot för Släktforskardagarna i Göteborg är ”Porten mot väster”. Göteborg har alltsedan sin tillkomst utgjort landets andningshål mot väst.

(Klicka på bilderna för att se dem i större storlek)

Lördagen den 27 augusti var den stora dagen för alla Sveriges släktforskare. Och jag har fått möjlighet att möta släktforskarsverige för första gången. I Ostindiska huset (Stadsmuseet) och i Kronhuset hade ett sextiotal företag, organisationer och föreningar ”bullat upp” det mesta och senaste man hade att erbjuda. Ett stort antal mycket intressanta föredrag pågick samtidigt i olika sammanträdesrum i kvarteret. Efter att ha gått runt och tittat, pratat, läst och köpt en del intressant material, kändes det nästan som när man besöker Bokmässan, dvs. intressant, folkligt och trevligt. Släktforskare är ju oftast som folk är mest, men alltid extra vetgiriga. Och här fick vi alla vårt lystmäte tillfredsställt.

Bland nyheterna var en pinfärsk Folkräkning över Göteborg & Bohuslän 1900. En skiva, som vi nu har köpt in till föreningen och den kommer att finnas på vår dator på biblioteket inom kort.

Mycket annat material kommer att finnas på nättidningen Rötters sida, dvs. på Släktforskarförbundets webbsida. Jag hoppas också att vi får möjlighet att snart köpa in den nya Emigrantskivan Emibas 1, med 1,1 miljoner emigranter.

En pinfärsk bok om Släktforskning för stockholmare, bra för dem som har sina rötter i Stockholmstrakten. Man har ju en annan uppbyggnad av sina arkiv där, med bl.a. ”Rotemanssarkiv” i stället för församlingarnas registreringar, som är vanligt i övriga Sverige.

Riksstämman
Efter lunch samlades sen alla 150 ombuden från Sveriges medlemsföreningar och förbund samt ytterligare ca 200 intresserade till den stora Riksstämman i Christine kyrka. En bombastisk orgelkonsert startade stämman med specialskriven musik. Till ordförande för stämman valdes Lennart Limberg från Göteborg och de formella punkterna presenterades av förbundets ordförande Ted Roswall. Formalia som dagordning, kallelsen och justerare klarades av snabbt, sen presenterades den ekonomiska redovisningen och revisorernas rapporter med stämmans gillande. Även valen av ny styrelse klarades av med nyval av Eva Dahlberg från Jönköping och övriga fick förnyat förtroende.

Sen kom frågorna som var lite kontroversiella. Först gällde det ett förslag från styrelsen att komplettera med en ny kategori, ”associerade föreningar” bland medlemsföreningarna. Anledningen till detta skulle vara att man inte kunde anses ha ”öppen medlemsintagning”, dvs. man kan ha en förening på ett företag där endast anställda kan bli medlemmar. Förslaget hade diskuterats på ordförandemötet och styrelsen hade efter detta beslutat att inte lägga fram detta förslag, utan vill arbeta vidare och återkomma vid en kommande stämma.

En annan fråga som diskuterats var hur ”färska” uppgifter som förbundet skall hantera. Man har nu bestämt att man bl. a. i Rötters Anbytarforum inte skall hantera uppgifter som är yngre än 70 år.

Medlemmarnas fyra motioner:
Första motionen gällde att man från Sotenäsföreningen bl. a. önskade att få större bidrag till kostnader för föreningar som var representerade på stämman. Kanske skulle detta skulle kunna lösas, menade man, genom att man tog ut en större medlemsavgift. Man ville också att föreningar med svag ekonomi skulle få visa bidrag. Förbundsstyrelsen menade i sin kommentar att det alltid finns anledning att hålla kostnaderna för Riksstämman inom rimlig nivå, men att motionen skulle avslås. Stämman tyckte detsamma.

Motion nr två gällde användandet av ordet ”förfäder”. Inte så sällan finner man endast faderns namn i födelseboken, hustrun nämns inte. Från Mariestadsbygdens Släktforskare föreslog man att man istället skulle använda ordet ”förelevande”. Detta blir då mera könsneutralt. Från Förbundsstyrelsen kommenterade man motionen att frågan ständigt är aktuell och ordet förfäder, likaväl som modersmål, systerfartyg eller dotterföretag kan vara belastande, men att uppfinna nya ord som förelevande. Dock ansåg man att där man från förbundet skulle kunna rekommendera det vedertagna ordet ”anor” istället för förfäder, där så är lämpligt. Detsamma tyckte stämman.

Motion tre handlade om att få fram bra program för registrering och tryck av forskarregister och att förbundet skulle ta fram ett sådant material som skulle få användas av föreningarna. Förbundsstyrelsen ansåg att utvecklingen på Internet nu har gått så långt att ett sådant förslag inte längre kan vara aktuellt. Sökmöjligheterna på nätet är nu så väl utvecklade att detta knappast kan vara försvarbart. Man föreslog också att motionären (Västerås Släktforskarklubb) skulle kunna kontakta DIS. Motionen föranledde inga andra synpunkter på stämman.

Fjärde och sista motionen var från G-gruppen (Genealogi över Östersjön), som föreslog att stämman skulle ge förbundsstyrelsen i uppdrag att förmå medlemsföreningar att hålla sig till etiska spelregler, att påpeka för föreningar om man inte anses främja släktforskningens intresse, att lägga sig i hur ordförandenas e-postlista hanterades genom att tillsätta två moderatorer (överrockar). Slutligen skulle man påpeka att alla släktforskare borde vara med i en lokal förening.

Förbundsstyrelsen hade i sitt svar varit beredd på att stödja motionen, så när som frågan om moderatorer, - men stämman tyckte annorlunda. Hela förslaget kastades i papperskorgen.

Stämmomiddag
På kvällen samlades sedan närmare 650 släktforskare på en stämmomiddag på Valand, med god mat och dryck (för dem som inte körde bil) trevlig musik och naturligtvis uppmärksammandes av ett antal goda föredömen bland släktforskarna med hedersdiplom. Många engagerade personer lägger ner att otroligt engagemang helt ideellt, material som sen finns tillgängligt för alla oss andra.

I minglet en sådan afton, får man ju alltid kontakt med många nya intressanta personer, som vi säkert kan ha nytta av i framtiden. Tack för att jag fick representera föreningen denna släktforskardag,

Hans Taremark