Lördagen 25 februari hölls föreningens årsmöte i den nyrenoverade hörsalen i Öckerö bibliotek. Samtidigt firades Öckerööarnas Släktforskarförenings femtonårsjubiléum. Läs om festligheterna.

(Klicka på bilderna för att se dem i större storlek)

Presidiet samlar sig för mötetLördagen 25 februari hölls föreningens årsmöte i den nyrenoverade hörsalen i Öckerö bibliotek. Samtidigt firades Öckerööarnas Släktforskarförenings femtonårsjubiléum. Vid starten 1991 fanns ett trettiotal släktforskare i medlemsmatrikeln. Nu omfattar den mer än 140 namn. Möjligheterna att släktforska på hemmaplan är också oändligt mycket större än för femton år sedan. Databanker, mikrokort och digitalfotograferade arkivalier har moderniserat och underlättat en fascinerande hobby. Åtskilliga medlemmar från startåret finns fortfarande med i föreningen. I styrelsen finns också en slitstark ledamot från 1991 kvar – Helene Sörensson, som skött kassan med den äran under större delen av föreningens historia. För detta uppmärksammades och tackades hon innan det egentliga årsmötet startade.

 

Eivor Olsson  avtackasÅrsmötet genomfördes därefter enligt stadgarna. Eivor Olsson, Kalvsund, hade undanbett sig omval efter nio års förtjänstfullt arbete i styrelsen och i stället för henne valde årsmötet Claes-Göran Sörensson, Hönö. I övrigt omvaldes både styrelse och alla övriga funktionärer. Då Claes-Göran tidigare varit sammankallande i valberedningen måste en ny sådan väljas och det blev gamle ordföranden Jan Rohman, Hönö. Budget och verksamhetsplan för arbetsåret fastställdes också.

 

15-årstårtan var mycket god!Efter förhandlingarna serverades kaffe och en fantastisk tårta, skapad av Lena Knutsson, Björkö, dekorerad med föreningens logotype, Kalvsunds båk, som väl räckte till för det fyrtiotal släktforskare, som hade hörsammat inbjudan till årsmötet.
Landsarkivarie Lars MelchiorVår förste gästföreläsare detta jubiléumsmöte var arkivarie Lars Melchior från Landsarkivet i Göteborg. Han är expert på frågor kring det svenska ostindiska kompaniet och uppehöll sig i sitt intressanta föredrag vid myterna kring kompaniet, bland annat om fartygens laster, dödligheten bland sjömännen och resornas vinster. Också frågetecknen kring grundstötningen av ”Götheborg” i inloppet till Göteborgs hamn kommenterade han. En bok om det gamla ostindiska kompaniet med Lars Melchior som medförfattare är under utgivning.
Eskil Mare berättarSom avslutning på årsmötet visade därefter Eskil Mare en film om nybygget ”Götheborgs” resa från Göteborg till Cadiz, på väg mot Kina. Det gällde verkligen att ha tagit sina sjösjukepiller när man såg filmen som Eskil visade. Eskil är en av de få personerna, som deltagit i hela utvecklingen av projektet.

 

Några viktiga meddelanden om föreningens planer för verksamhetsåret fick årsmötesdeltagarna slutligen med sig hem att fundera på. En riksomfattande Släktforskningens Dag äger rum 18 mars, 13 maj besöker vi Det gamla Björkö, 10 juni är det dags för vår årliga sommarresa och 20 september besöker vi Stadsarkivet i Göteborg. Fler upplysningar om våra aktiviteter kommer att införas på föreningens hemsida efterhand.

 

Sture Olofsson, författande ordförande
och Hans Taremark, foto


Alla bilder

15mini
eivor
Eskil Mare
melchior
ostind1
ostind2
ostind3
presidiet
sekreteraren
tarta
vinstval
01/11 
start stop bwd fwd