Här samlar arkiv från förvaltningar, regionen, bolag samt från folkrörelser och föreningar inom Göteborgsområdet.

(Inga foton togs vid besöket)

arkivet.jpg Region- och Stadsarkivet i Göteborg med Folkrörelsernas Arkiv ligger på Otterhällegatan, inte långt från landshövdingeresidenset. Det är således gammal historisk miljö men arkivet är inrymt i ett relativt nybyggt hus, särskilt konstruerat för arkivets ändamål. På tionde våningen möttes vi av arkivarierna Carina Lennartsson och Lasse Svensson, som tog hand om oss på ett mycket vänligt och professionellt sätt och guidade oss släktforskare från Öckerö genom arkivets innehåll och förutsättningar. Arkivet inrymmer kommunala handlingar från Göteborg och landstingskommunalt material. Från Göteborg finns utöver de vanliga kommunala handlingarna också alla arkiverade sjukvårdsjournaler från tidigare år beroende på att Göteborg inom sjukvården skötte sina egna angelägenheter och inte var inlemmat i det gamla landstinget. vaskaDe första sjukjournalerna härrör sig från Sahlgrenska sjukhuset 1782! I folkrörelsearkivet finns enbart handlingar från organisationer och föreningar från Göteborgs stad.

Arkivet har 45 anställda i Göteborg och filialer finns i Vänersborg och Mariestad.

Tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen styr vilka handlingar som får lämnas ut till allmänheten. Varje aktuell nämnd i Göteborg upprättar också ett arkivreglemente, som styr tillgängligheten av den egna delen av arkivmaterialet.

 

bockerArkivet omfattar för närvarande 5 hyllmil och under 2005 tillkom 1 kilometer nya handlingar! Större delen av arkivalierna härstammar från tiden efter kommunreformen 1863 och här finns inte bara skriftligt material utan också ett stort fotoarkiv och ett omfattande ritningsarkiv.

Vi kunde konstatera, att mycket av arkivets material hade stort intresse för oss släktforskare, naturligtvis i första hand för dem med göteborgsanknytning. Det kunde gälla till exempel sjukvårdsarkiv, barnmorskejournaler, fattigvårdshandlingar och utackorderingsliggare för obemedlade barn (dessa finns från och med 1860-talet). Av särskilt intresse just nu med tanke på den aktuella debatten i press och TV är arkiven från Göteborgs barnhem.

Arkivets personal tar gärna emot frågor både per telefon, fax och mail. Under 2005 besvarade man 6 800 frågor av mer eller mindre komplicerad natur! På arkivet finns också en forskarsal och för den som vill besöka denna rekommenderade våra guider att man ringer först och beställer fram sitt önskade material för att slippa väntetider. Någon platsbrist i forskarsalen hade man inte upplevt.

 

 

Sture Olofsson, författande ordförande


Alla bilder

arkivet
bocker_stor
forskare1
vaska
1/4 
start stop bwd fwd