Hos SVAR arbetar man för att underlätta användandet av arkivmaterial och vänder sig till alla som söker information och kunskap om statliga arkiv och de regionala landsarkiven. Nu på besök på Öckerö!

(Klicka på bilderna för att se dem i större storlek)

CIMG6549at.jpg - 5448 BytesUnder sin turné runt Sverige kom SVAR:s representanter till Öckerö 25 september. Dagen därpå skulle man besöka Värnamo. SVAR, Svensk Arkivinformation, företräddes av sin marknadsansvarige Tommy Dahlberg med Maria Mähler som skicklig assistent vid datorn. Målsättningen för SVAR, som är en avdelning i Riksarkivet, är att underlätta utnyttjandet av arkivmaterial och man vänder Cimg6545at.jpg - sig till alla som söker information och kunskaper om och ur de statliga arkiv som förvaras hos det centrala Riksarkivet och de regionala landsarkiven. För släktforskaren är SVAR en absolut nödvändig samarbetspartner, eftersom man distribuerar mikrokort från bland annat alla Sveriges församlingar och gör det möjligt att släktforska hemma utan tidsödande resor till centrala och regionala arkiv. För oss släktforskare på Öckerö är det också en mycket billig service eftersom vårt kommunbibliotek har avtal med SVAR och en leverans därifrån bara kostar oss 8:- / enhet. En beställd enhet kan vara många mikrokort …

 

CIMG6547atFrån SVAR kan man alltså bland annat få hjälp med att forska i kyrkoarkiv, mantalslängder, brandförsäkringar, krigsmaktens rullor, provinsialläkareberättelser, folkräkningar, register över straffarbetsfångar och förteckningar över vid sjömanshusen inskrivna sjömän. Materialet är enormt och när man nu digitaliserar allt detta är tempot 45 000 nya digitala bilder varje dag! I ett samarbete med mormonkyrkan skannas och indexeras också stora delar av det svenska kyrkoboksbeståndet, något som kommer att göra det betydligt lättare för släktforskaren att göra sökningar direkt på personnivå. Skanning pågår också av generalmönsterullorna. Enligt representanterna från SVAR är tanken att man därefter så småningom ska inleda ett motsvarande arbete med domboksmaterialet.

 

CIMG6553at.jpg - Under kvällen fick vi många goda tips om hur man bäst kan utnyttja funktionerna på SVAR:s hemsida www.svar.ra.se. SVAR är en enhet med egen ekonomi och därför är utnyttjandet av tjänsterna avgiftsbelagt. I samband med besöket på Öckerö erbjöd man ett kraftigt subventionerat pris och det var många som tog chansen att skaffa sig tillgång till SVAR:s tjänster. Vår förening har ett abonnemang, CIMG6556atsom våra medlemmar kan utnyttja via släktforskardatorn på kommunbiblioteket. Vi, som var med på SVAR:s genomgång kommer garanterat att använda oss av de nya och stora möjligheter, som ges för en släktforskare genom tillgången till SVAR:s tjänster på webben. Och det är alldeles riskfritt att rekommendera alla våra medlemmar att göra en test!

 

Sture Olofsson, författande ordförande, Hans Taremark fotograferade


Alla bilder

Cimg6543a
Cimg6544a
Cimg6545a
CIMG6546a
CIMG6547a
CIMG6548a
CIMG6549a
Cimg6550a
CIMG6551a
Cimg6552a
CIMG6553a
CIMG6556a
01/12 
start stop bwd fwd