Hembygdsföreningen hade förberett vårt besök på ett utomordentligt sätt och föreningens kärntrupper samlade oss vid kungastenen och påbörjade en intressant och fullödig information om föreningens byggnader och verksamhet.

(Klicka på bilderna för att se dem i större storlek)

Den svenska flaggan vajade för en laber bris från flaggstången på hembygdsgården när vi möttes på gårdsplanen här lördagen 22 september 2007. Hembygdsföreningen hade förberett vårt besök på ett utomordentligt sätt och föreningens kärntrupper med ordföranden Hans Taremark, tillika vice ordförande i vår släktforskarförening, i spetsen samlade oss vid kungastenen med Gustaf VI Adolfs ingraverade namnteckning och påbörjade en intressant och fullödig information om föreningens byggnader och verksamhet.

 

Föreningen grundades på 1950-talet och genom testamente fick man tillgång till den gamla gård, som numera kallas för ”Töseras”. Gården byggdes på 1850-talet av Johannes Berndtsson och hans två ogifta döttrar Anna och Olga levde här hela sina liv. När Olga avled 1961 övergick alltså gården i hembygdsföreningens ägo. I huvudbyggnaden finns många minnen från de sista ägarna men också från andra bemärkta hönöbor. Till den gamla gården hörde naturligtvis också en ladugård, där det en gång i tiden fanns två kor. Delar av ladugården är bevarade i stort sett i ursprungligt skick med utställda redskap och den gamla tidens jordbruksmaskiner. I ladugården finns bland annat också numera en utställning av skolböcker och skolfotografier.

Här kan man också finna den restaurerade interiören av en gammal speceriaffär från Hönö, ”August i Lycka”. I ladugården finns också Björkörummet. Interiören här härstammar från en gård på Ryd på norra Björkö. När gården skulle rivas fanns det ingen hembygdsförening på Björkö och då gick frågan om att bevara inventarierna från gården till Hönö Hembygdsförening.

Den tredje byggnaden av intresse inom hembygdsföreningens område är det gamla båtsmanstorpet. Här bodde en gång i tiden rotebåtsmannen Olaus Persson Bö, som flyttade in i torpet i samband med sitt giftermål 1855.

När torpet var akut hotat av den kommunala planeringen beslutade sig Hönö Hembygdsförening för en räddningsaktion. Man flyttade helt sonika torpet från sin gamla plats på Öckerö till sin nuvarande placering med ett obetydligt bidrag från kommunen som grundplåt.

Utöver byggnaderna på centrala Hönö äger hembygdsföreningen bland annat också kommunens enda kvarn på Hönö Heden. Med en ny styrelse har aktiviteterna inom hembygdsföreningen ökat kraftigt och man avslöjade också nya planer inför kommande säsonger. Vi släktforskare tackar för ett givande besök och önskar Hönö Hembygdsförening all lycka i framtiden. Det finns verkligen många anknytningspunkter mellan släkt- och hembygdsforskning!

Sture Olofsson, författande ordförande, Barbro Parment fotograferade


Alla bilder

Hono Hembygsgard 022-t
Hono Hembygsgard 023-t
Hono Hembygsgard 024-t
Hono Hembygsgard 025-t
Hono Hembygsgard 026-t
Hono Hembygsgard 031-t
Hono Hembygsgard 036-t
1/7 
start stop bwd fwd