Föreningens höstmöte 2007 (17/11 2007) ägde rum i den förnämliga gradängsalen i Fiskets Utbildningscentrum på Björnhuvudet. Gäster och föredragshållare denna gång var Mats-Olof Sander och Mårten Sjöbris från Föreningen Släktdata samt Hjördis Dangardt från Fjällsholmen.

(Klicka på bilderna för att se dem i större storlek)

Dsc02021bt.jpg - 17903 BytesFöreningens höstmöte 2007 (17/11 2007) ägde rum i den förnämliga gradängsalen i Fiskets Utbildningscentrum på Björnhuvudet. Gäster och föredragshållare denna gång var Mats-Olof Sander och Mårten Sjöbris från Föreningen Släktdata samt Hjördis Dangardt från Fjällsholmen. Mats-Olof är webmaster för Släktdata och Mårten är registeransvarig. Hjördis är släkt- och hembygdsforskare och specialist på Bohusläns stora sillperiod, som i huvudsak omfattar andra delen av 1700-talet.

 

Föreningen Släktdata är en ideell förening, som har som huvudmål att göra så många kyrkoböcker som möjligt fritt tillgängliga för släktforskningen. Man hjälper föreningar och enskilda personer med råd om hur man bäst gör avskrifter av kyrkoböcker och gör resultatet sökbart för alla på Internet.

Dsc02024bt.jpg - 14150 BytesFöreningen Släktdata grundades 1989 och de ursprungliga resultaten distribuerades till föreningens medlemmar på disketter. När verksamheten växt handlar det nu i stället om CD-skivor och publicering via Internet. Eftersom detta är en ideell förening finansierar man verksamheten med medlemsavgifter och annonsintäkter. I föreningens databas finns nu cirka 2 miljoner registerposter. I databasen kan man söka samtidigt både i födelse-, vigsel- och dödregister. Dsc02020bt.jpg - 17645 BytesEn nyhet är att det numera också går att söka med hjälp av patronymikonbegreppet. Föreningen nar nu cirka 850 medlemmar och medlemsavgiften är för närvarande 125:-/år. För detta får man en föreningstidning fyra gånger per år och en CD-skiva med aktuella register.

 

Mats-Olof och Mårten presenterade under en timme möjligheterna för en släktforskare att använda Släktdatas register i sin forskning. För Bohuslän och Västergötland finns en god täckning med de flesta församlingar registrerade. Den sökmotor, som används av föreningen, arbetar med en fonetisk metod, som utgår från alfabetets konsonanter, något som gör att resultaten kan verka något originella för den ovane. Men man lär sig säkert snabbt att hantera metoden. Om man så önskar kan man också ladda ner registren till sin egen dator i Excel-format.

 

Dsc02029bt.jpg - 15056 BytesEfter den uppskattade presentationen njöt vi av en kaffepaus. Som vanligt var det Lena Knutsson, vår styrelsemedlem på Björkö, som svarade för vår lekamliga spis på ett förnämligt sätt. Vår kassör Helene Sörensson och vår sekreterare Agneta Zackariasson svarade för att vi fick tillfälle att förse oss med lotter och mötet avslutades med att sju lyckliga kunde hämta sina vinster.

 

Dsc02032bt.jpg - 14960 BytesDärpå var det Hjördis Dangardts tur att berätta för oss Det gjorde hon på ett medryckande och trevligt sätt med utgångspunkt i en stor modell av ett gammalt skärgårdsverk på Brunskär. Själv var Hjördis en av de få åretruntboende på den närbelägna Fjällsholmen och hon hade via egen båt och bil fraktat både modellen och en stor mängd annat material med sig till Öckerö. Med hjälp av olika färgmarkeringar beskrev hon uppbyggnaden av de otaliga skärgårdsverken på öarna närmast norr om Öckerö socken och uppehöll sig särskilt kring bebyggelsen på Fjällsholmen, Gillholmen och Bastö. Beträffande Gillholmen rekommenderade hon varmt läsning av Gustav Karlssons böcker om denna lilla ö. Skärgårdsverken (sillsalterier och trankokerier) drevs oftast av kapitalstarka investerare från storstäderna, företrädesvis Stockholm.

Dsc02017bt.jpg - 16955 BytesSå startade Stockholms fiskerikompani ett skärgårdsverk på Brunskär i mitten av 1750-talet. Här ökade produktionen snabbt och ett toppresultat var 5000 insaltade tunnor sill under två månader! Sin modell av skärgårdsverket på Brunskär har Hjördis byggt upp med hjälp av en noggrann beskrivning i de brandförsäkringshandlingar, som finns tillgängliga i arkiven. Historien på Brunskär kan följas i mantalslängderna. 1758 fanns här fyra hushåll och 1760 inte mindre än sjutton! Som mest fanns här tjugofem fasta hushåll och givetvis diverse mer eller mindre löst anställda arbetskarlar. Den mest kände föreståndaren hette Jonas Westbeck från Stockholm.

 

Hjördis slutade sitt föredrag med att be vår förening om hjälp. Hon sökte nämligen anor för en Johannes Andersson, som var född 5 april 1805 och som sannolikt arbetat som lärare på Rörö, kanske för lotsarnas barn där. Johannes hade vistats i Öckerö socken under 23 år. En lämplig forskningsuppgift och ett bra sätt att tacka Hjördis för ett inspirerande och faktafyllt föredrag!

 

Sture Olofsson, författande ordförande, Gunnar Alexandersson fotograferade


Alla bilder

Dsc02015b
Dsc02017b
Dsc02020b
Dsc02021b
Dsc02024b
Dsc02029b
Dsc02030b
Dsc02032b
1/8 
start stop bwd fwd