Föreningens årsmöte 2008 hölls i Öckerö Hembygdsförenings nybyggda lokal, ”Tönns-Annas”, en imponerande skapelse och mycket lämplig för ett sammanträde av vår storlek med ett femtiotal närvarande.

(Klicka på bilderna för att se dem i större storlek)

Föreningens årsmöte 2008 hölls i Öckerö Hembygdsförenings nybyggda lokal, ”Tönns-Annas”, en imponerande skapelse och mycket lämplig för ett sammanträde av vår storlek med ett femtiotal närvarande. Huset ligger som sig bör inom hembygdsföreningens område centralt på Öckerö, en plats som sannolikt varit bebyggd i minst tusen år. Hembygdsföreningens ordförande Lennart Olsson hälsade oss välkomna till huset, som stod färdigt lagom till hans sextioårsdag alldeles nyligen och lämnade sedan över ordet till den mycket kunniga släktforskaren Märit Andréasson från Björkö, som på sitt oefterhärmliga sätt förklarade bakgrunden till husets något märkliga namn.

 

resa.jpg - 29204 BytesFöre det egentliga årsmötet informerade jag kort om föreningens aktuella verksamhet och närmast om Släktforskningens Dag, som äger rum 15 mars 2008. Till detta tillfälle hade vi lyckats engagera den välkände släktforskaren Anders Ryberg, delvis bördig från Rörö, som lovat tala om sitt specialämne ”Lotsar i Öckerö socken”. I samband med Släktforskningens Dag planerades också en anbytarträff. Årets sedvanliga sommarresa hade schemalagts till 7 juni och resroute denna gång var Mössebergs kurort – Hjo –Åsle Tå. När jag nämnde Åsle Tå, en märklig backstugemiljö, begärde vår gäst Ted Rosvall, Sveriges Släktforskarförbunds ordförande, ordet för första gången och berättade att han inte bara var släktforskare utan också kyrkomusiker i den församling, där Åsle Tå ligger. Ett märkligt sammanträffande – och därmed var Ted introducerad. Han skulle återkomma senare.

 

P2232550-t.jpg - 6931 BytesSå var det dags att förklara årsmötet öppnat. Som vanligt gick det lugnt och konstruktivt till med omval över nästan hela linjen. Styrelsens mångårige suppleant Sune Segersäll hade meddelat, att han önskade lämna styrelsearbetet och han ersattes på valberedningens förslag av Carl-Olof Olausson, Hönö. Valberedningens ordförande Jan Rohman ville också lämna sitt uppdrag och till att efterträda honom utsågs Ola Strömsjö, Hönö.

Anna-Stina och Rolf diplomeras! Innan årsmötet avslutades fick Ted Rosvall ordet igen och hans uppgift denna gång var att överlämna släktforskarförbundets hedersdiplom till våra förtjänta medlemmar Anna-Stina Wettesten och Rolf Nilsson. Föreningens styrelse ansökte om utmärkelserna redan våren 2007 men av skilda skäl hade det inte varit möjligt att dela ut diplomen förrän nu. Två mycket uppskattade släktforskare fick nu äntligen sin välförtjänta belöning för lång och mycket trogen tjänst. Från föreningen avtackades också Sune Segersäll och Jan Rohman. Och därmed avslutades årsmötet.

 

Ted RosvallEfter en kaffepaus tog Ted Rosvall till orda och berättade på sitt medryckande sätt om en släktforskares möjligheter och vedermödor i dagens genomdatoriserade värld. Han började med att säga, att det sannolikt finns tvåhundratusen mer eller mindre aktiva släktforskare i Sverige idag. Inom Sveriges Släktforskarförbund finns 161 föreningar med cirka 71 000 registrerade medlemmar – men många är medlemmar i mer än en förening och därför måste siffran tas med en stor nypa salt. Släktforskarförbundets tidning Släkthistoriskt Forum är en bra informationsplattform, framhöll Ted. Tidningen kommer att få en ny layout från och med första numret 2008. Förbundets andra viktiga trycksak är Släktforskarnas årsbok. Men viktigaste informationskällan är kanske ändå nättidningen ”Rötter”, som nu kommer att ändras och kompletteras med ett antal nya databaser. Som exempel nämnde Ted de mycket intressanta konsulatsarkiven, där man kan spåra utlandssvenskar över hela världen.

Släktforskarförbundets utgåvor av CD-skivor med för släktforskningen oumbärliga databaser blev nästa tema i Teds föredrag. Han nämnde de välkända Sveriges dödbok (där ett stort arbete nu pågår för att komplettera med tiden 1901 – 1946), emigrantregistret Emibas och Sveriges befolkning 1970 och 1980. Motsvarande databas för 1890 både varnade för och berömde Ted. Den ”kryllar av fel” men måste ändå betraktas som ett oerhört bra hjälpmedel.

Ted RosvallEn verkligt engagerad Ted Rosvall fick man höra när han kom in på frågorna kring skatteverkets hantering av befolkningsuppgifter. ”Den moderna folkbokföringen är en katastrof” – för att citera ur föredraget. Den finns numera bara i digital form och var och en kan ju räkna ut konsekvenserna av ett stort datorhaveri eller nu okända problem med att lagra datafiler på längre sikt. Den ohämmade gallringen av massvis med uppgifter om enskild person i myndigheternas hantering störde också en ordförande i Sveriges Släktforskarförbund, som kämpat förgäves för att motverka en papperslös framtid. Han slutkläm blev drastisk: ”Vi håller på att få världens sämsta folkbokföring – från att ha haft den bästa”. Teds föredrag avslutades med en frågestund och efter det att han fått blommor och Henrik Karlssons dedicerade bok ”Havet var vårt liv” med sig hem till Falköping slutade ett trivsamt årsmöte med dragning i vårt sedvanliga lotteri.

P2232545-t.jpg - 7224 BytesDirekt efter årsmötet samlades den nyvalda styrelsen och fördelade arbetsuppgifterna. Hans Taremark blev vice ordförande, Agneta Zackariasson sekreterare och Helene Sörensson kassör, precis som vanlig!

Sture Olofsson, författande ordförande, Hans Taremark fotograferade


Alla bilder

Pc022216
Pc022221
Pc022223
Pc022234
1/4 
start stop bwd fwd