Äntligen stod så vår efterlängtade föreläsare Anders Ryberg framför oss. Under lång tid hade vi försökt få Anders att komma till oss och nu var det dags att låta oss ta del av hans mycket omfattande kunskaper om lotsar i Öckerö socken.

(Klicka på bilderna för att se dem i större storlek)

Den riksomfattande Släktforskningens Dag 2008 genomfördes 15 mars. För Öckerööarnas Släktforskarförening innebar detta att vi samlades i Missionskyrkan på Hönö under ledning av Claes-Göran Sörensson, ättling till en av församlingens grundare och tillika mycket aktiv medlem av vår förening. Claes-Göran och hans fru hade förberett både lokal och servering på bästa sätt. Som inledning på dagen fick vi höra Claes-Göran berätta om missionskyrkans historia, en period som började 1895 och som är mycket väl dokumenterad eftersom alla protokollsböcker är bevarade.

 

Cimg7364bc.jpg - 43374 BytesÄntligen stod så vår efterlängtade föreläsare Anders Ryberg framför oss. Under lång tid hade vi försökt få Anders att komma till oss och nu var det dags att låta oss ta del av hans mycket omfattande kunskaper om lotsar i Öckerö socken. Den första lotsstadgan kom till 1667 och lotsningen då var ett rent militärt åtagande. Så småningom överfördes lotsningen till det civila handelsdepartementet – men då har vi kommit en god bit in på 1900-talet. I våra arkivalier möter vi ofta lotsarna under olika titlar, exempelvis lotsålderman, sekundlots, lotsdräng eller kronolots. Lotsarna rekryterades ofta från lokalbefolkningen och givetvis krävdes sjövana för att man skulle komma ifråga för anställning. I lotsrullorna på Krigsarkivet finns det goda möjligheter att följa den enskilde lotsens historia. Man kan bland annat få reda på var han föddes, när han anställdes, tjänstgöringstidens längd och skäl för eventuellt avsked. Lotsyrket var farligt och detaljerade uppgifter om olyckor i samband med lotsning kan man hitta i lotsverkets arkiv. Det var också farligt på andra sätt att vara lots. En grundstötning kunde resultera i krigsrätt och redogörelser för grundstötningsmål finns det också gott om i arkiven. Under 1800-talet fick lotsarna uppgiften att vara karantänsvakter på Känsö, ett arbete som kunde vara nog så betungande under de stora epidemierna, exempelvis 1834 under den grasserande koleran. Kalvsund, Hönö och Rörö var stationeringsorter för lotsarna i Öckerö socken. Anders Ryberg avslutade sin intressanta föreläsning med att säga, att lotsrullor skulle komma att finnas tillgängliga genom det välkända företaget Arkiv Digital inom en inte alltför avlägsen framtid.

Cimg7369bc.jpg - 33278 Bytes Efter kaffepausen, där vi avnjöt gott kaffe och hembakat tilltugg, fortsatte och avslutade vi årets Släktforskningens Dag med en anbytarträff, där Claes-Göran Sörensson, Gunnar Alexandersson och Anna-Stina Wettesten medverkade med sina gedigna kunskaper om släkt och hävd.

Sture Olofsson, författande ordförande, Hans Taremark fotograferade


Alla bilder

Cimg7364b
Cimg7369b
Cimg7364b
Cimg7369b
1/2 
start stop bwd fwd