Traditionsenligt arrangerades det skärgårdsmarknad i Hönö Klåva helgen före första advent. Denna gång gällde 29 – 30 november. Som vanligt – frestas man säga – var vädret typiskt novemberväder med småregn mest hela tiden.

(Klicka på bilderna för att se dem i större storlek)

marknad1t.jpg - 29116 BytesTraditionsenligt arrangerades det skärgårdsmarknad i Hönö Klåva helgen före första advent. Denna gång gällde 29 – 30 november. Som vanligt – frestas man säga – var vädret typiskt novemberväder med småregn mest hela tiden. Vintermörkret gjorde också sitt till för att ge en kulen inramning till alla lotteri- och torgstånd kring hamnvägen. Inne i butiker, utställningshallar och restauranger var det desto ljusare och varmare och kommersen var i full gång.

marknad3t.jpg - 28994 BytesSläktforskarföreningens lotteri tog slut första dagen också denna gång men vårt nya arrangemang, en kulturhistorisk poängpromenad, sträckte sig över båda marknadsdagarna. För övrigt måste sägas, att Öckerö kommuns insatser detta år närmade sig noll och att marknaden kom till stånd måste man tacka alla frivilliga krafter för. Vad ägnar sig egentligen kommunens turistavdelning åt när man inte engagerar sig i årets största kommersiella jippo?

 

marknad4t.jpg - 28597 BytesUnder 2008 har släktforskarföreningen inlett ett närmare samarbete med Hönö Hembygdsförening. Bland annat har vi gemensamt satsat på att köpa in en ny lotterikiosk för att ersätta den gamla, uttjänta. Inför adventsmarkanden hade vår vice ordförande Hans Taremark, tillika ordförande i hembygdsföreningen, tänkt till och föreslog på ett av våra styrelsesammanträden att vi gemensamt med hembygdsföreningen skulle arrangera en kulturhistorisk poängpromenad. Bland annat från Hönö Hembygdsgård hämtades ett antal föremål med historisk lokalanknytning.

prylart.jpg - 18846 BytesDessa presenterades med fotografier och tre svarsalternativ. Det gällde att pricka rätt och tolka vad föremålen hade använts till en gång i tiden. De historiska föremålen placerades sedan ut i några av de många butikerna i Hönö Klåva tillsammans med en svarsblankett. Denna kunde man lämna in bland annat hos släktforskarföreningen, som också denna gång fick disponera tornet i Fiskemuséet. För att ta bort möjligheten att alltför många skulle ha lika många rätt hade vi konstruerat en utslagsfråga. I den gällde det att gissa antalet bofasta i Öckerö socken vid sekelskiftet 1900. Priserna i poängpromenaden fick vi genom vänligt tillmötesgående från elva butiker och restauranger. Måndagen efter marknaden rättade vi svarsblanketterna och rangordnade pristagarna.

 

Skärgårdsmarknaden har säkerligen etablerat sig som ett återkommande arrangemang. Om det blir så måste man hoppas på ett större kommunalt engagemang runt marknaden. Om vi i släktforskarföreningen ska återkomma borde vi också utvärdera de senaste årens resultat för att om möjligt öka aktiviteten kring vår förening och släktforskningen som en intressant och värdefull hobby.

 

Till sist vill jag tacka alla i föreningen, som medverkat för att få vårt arrangemang att flyta. Det kan handla om allt från att köpa in lotterivinster och sälja lotter, svara för datasupport för intresserade släktforskare eller planera den kulturhistoriska poängpromenaden.

 

Hälsö 2 december 2008
Sture Olofsson skriftställare, Hans Taremark fotade.


Alla bilder

marknad1
marknad2
marknad3
marknad4
prylar
1/5 
start stop bwd fwd