Utbildning i släktforskningsprogrammet DISGEN hade varit efterfrågat av våra medlemmar en längre tid. Därför hade vi inbjudit DIS-Väst att besöka oss på Släktforskningens Dag den 21 mars 2009.

(Klicka på bilderna för att se dem i större storlek)

Utbildning i släktforskningsprogrammet DISGEN hade varit efterfrågat av våra medlemmar en längre tid. Därför hade vi inbjudit DIS-Väst att besöka oss på Släktforskningens Dag den 21 mars 2009. Trots ett underbart vårväder var det en talrik skara intresserade föreningsmedlemmar som mötte våra kursledare Ingrid Lännestad och Björn Molin från DIS-Väst i Missionskyrkan på Hönö på lördagsförmiddagen.

Försedda med alla tänkbara tekniska hjälpmedel lotsade Ingrid och Björn oss igenom både grundläggande och mer avancerade delar av DISGEN. En del av åhörarna hade tidigare stiftat bekantskap med släktforskningsprogrammet men för många var det nyhetens behag. I salen fanns både släktforskare, som använt Holger, Min Släkt eller Reunion eller till och med byggt sitt eget registerprogram.

Ingrids och Björns goda samarbete i framställningen och deras effektiva genomgång skaffade sannolikt nya proselyter till DISGEN. Björn började presentationen med en ingående redogörelse för fördelarna med DISBYT och visade exempel hämtade ur deltagarnas egen forskningsvärld. Han beskrev också möjligheterna för olika släktforskarprogram att kommunicera med varandra via GEDCOM. Ingrid och Björns genomgång kryddades med många och intressanta frågor om olika funktioner hos DISGEN.

När vi från Öckerööarnas Släktforskarförening så småningom gick ut i vårvädret igen var det med ny kunskap om ett fullödigt släktforskarprogram.

Våra kursledare avslutade med att informera om villkoren för medlemskap i DIS och kostnaderna för att skaffa sig DISGEN. De påminde också om möjligheten att få personlig service vid problem inom släktforskningen genom DISGEN-faddrarna och meddelade, att DIS kommer att finnas med i höst både på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg och på släktforskardagarna i Falköping.

 

Öckerööarnas Släktforskarförening tackar våra kursledare för en bra genomgång och för vänligt tillmötesgående från DIS-Väst.

Hälsö 21 mars 2009
Sture Olofsson, skrivande ordförande,
Claes-Göran Sörensson fotograferade


Alla bilder

Bjorn Molin-a
Ingrid Lannestad-a
Publikbild-a
Publikbild2-a
1/4 
start stop bwd fwd