Släktforskningens Dag är ett in initiativ från Sveriges Släktforskarförbund och arrangeras numera alltid tredje lördagen i mars månad. Öckerööarnas Släktforskarförening har deltagit från starten och gjorde också så år 2010.

Vi höll till i Tönns-Annas, Öckerö Hembygdsförenings lokal i den historiska miljön nära Mariakyrkan. Det var andra gången på kort tid som vår förening samlades här eftersom också årsmötet gick av stapeln i den prydliga lokalen. Precis som vid årsmötet bjöds vi på en utomordentlig service från Åke och Elsie Gustavsson från Hälsö, som är hembygdsföreningens ansvariga och sköter både lokaluthyrning och kaffeservering.

Dagens program innehöll två punkter. Vi fick först lyssna till Göran Nilsson från Rörö, som uppehöll sig kring släktforskarprogrammet Geni. I Geni kan man på ett mycket enkelt sätt bygga upp sitt eget släktträd och dessutom länka det till den jättelika databasen, som innehåller 80 miljoner poster och som hela tiden växer. Göran presenterade också sina egna anor med många välkända namn för den som är bevandrad i släkthistorien på Öckerö.

Efter en kaffepaus fick nästa Göran ordet. Det var vår välkände fotograf Göran Johansson från Röd på Hönö, som visade ett bildspel som han kallade ”Öckerö förr och nu”. De äldsta bilderna var från 1950-talet. Bildmiljöerna växlade mellan dåtid och nutid på ett fascinerande sätt. Hamnar, varv och fiskebåtar av större eller mindre modell fanns med på många av fotona och också många kända och mycket ofta tyvärr bortgångna personer. För att Göran skulle kunna visa sina utomordentliga bilder måste vi göra en snabbutryckning och täcka alla fönstren i Tönns-Annas med sängöverkast, handdukar och sopsäckar och vad som fanns till hands. Lokalen saknade nämligen mörkläggningsanordning. Vi i styrelsen kom överens om att rekommendera hembygdsföreningen att komplettera lokalen med gardiner!

Efter någon timmas bildvisning vidtog dragningen på dagens lotteri och därefter gick var och en hem till sig. Trots att konkurrensen var hård från andra aktiviteter (årsmöte i Fiskemuséet och kyrkbasar på Hönö) hade ett femtiotal intresserade mött upp – lika många som vid vårt årsmöte.

Hälsö i mars 2010
Sture Olofsson, skrivande ordförande