i Ersdalen den 15 maj 2004

(Klicka på bilderna för att se dem i större storlek)

Släktforskare på promenad med Gunnar Dannjé

I strålande försommarväder lördagen 15 maj 2004 samlades ett tjugotal släktforskare vid infarten till Ersdalen på Hönö. En länge efterlängtad exkursion under sakkunnig ledning av Gunnar Dannjé låg framför oss.

Ersdalen är ett naturvårdsområde med en mycket sevärd berggrund, formad under årsmiljonernas lopp och med tydliga spår av inlandsisens påverkan. Här finns historiska minnen från stenålder och fram till sen odlingsperiod. Området är också ett eldorado för fågelskådare och av intresse för botaniskt intresserade.

Längst ut i väster är naturen underbarLängs en anlagd väg tog vi oss i sakta mak mot väster och stannade upp med jämna mellanrum för att lyssna på Gunnar Dannjés intresseväckande kommentarer till historia och miljö. Inom Ersdalsområdet finns två bronsåldersrösen och gott om tomtningar, lämningar av enkla boplatser med oklart historiskt ursprung. Rester av flintslagning tyder på en stenåldersbosättning.

När vi passerat den västligaste punkten på vår vandring och lämnat ett tyvärr illa avstädat område där en försvarsanläggning en gång legat styrdes kosan i nordlig riktning mot ett område med en mycket egenartad berggrund, väl slipad av inlandsisens enorma krafter och med många flyttblock av för Bohuslän främmande stenarter.

Egenartade berformationer inspekterasEtt återkommande tema för naturvännen Gunnar Dannjé var kommentarerna till biotopens förändring. Inplanterade växter och träd och en allt snabbare förbuskning hotade nu naturvårdsområdet i grunden och snabba åtgärder behövdes för att återställa den gamla miljön. Försök hade gjorts att hålla landskapet öppet med betande får, men detta hade misslyckats och vad som återstod var ett rent manuellt röjningsarbete.

Egenartade berformationer inspekterasDen bästa informationen om vårt utflyktsmål finns i en av Gunnar Dannjé författad skrift, ”Ersdalens naturvårdsområde”, utgiven av Öckerö Kultur- och fritidsförvaltning. Du kan säkert hämta häftet på Öckerö bibliotek och med den som handledning själv orientera dig bland sevärdheterna i Ersdalen.

Området är väl värt ett besök!

Sture Olofsson, författande ordförande
Bengt Knutsson och Hans Taremark, foto


Alla bilder

01
02
03
04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
01/15 
start stop bwd fwd