Text och bilder från studieutflykten till Stora Varholmen den 11 september 2004.

(Klicka på bilderna för att se dem i större storlek)

Trivsam utflykt till Stora Varholmen Vid tiotiden lördagen 11 september 2004 mötte Hans Eriksson och Sture Mattsson, som representerade stugägarna på Stora Varholmen, Öckerööarnas Släktforskarförening nere vid bryggan. a.jpg 77.0K
a.jpg
Vi hade åkt med Anders Ågren från Nimbus på Öckerö och också angjort Framnäs och var ett tjugotal deltagare på årets sista utflykt.

Stora Varholmen nämns i skrifterna första gången 1673 och då kallades då Wahlholmarna. Namnet har kommit av ”vale”, som bland annat betyder stenkummel.

Under sillperioderna var holmen platsen för salterier och trankokerier. Under sillperioden i slutet av 1800-talet hade det senare världsbekanta fartyget ”Vega”, som nyttjades av A E Nordenskiöld under sökandet efter nordostpassagen 1878 – 79, sin hemmahamn på Bockeskär i närheten av Varholmen.

Den store mannen i holmens historia under 1800-talet var annars Frans Oskar Levander. Han köpte Stora Varholmen 1892 och flyttade hit för gott 1908. Levander byggde bland annat sillguanofabriken Clupea på Varholmen och sysslade också både med djurhållning och jordbruk på holmens begränsade arealer. Rester av byggnader från Levanders tid stod kvar när Göteborgs stad köpte Stora Varholmen 1930 och upplät den till nykterhetsföreningen Origo.

Tanken var att här skulle anläggas en campingplats men snart började man bygga små sportstugor för att kunna bo bekvämare. Stugägarna bildade snart (1934) Föreningen Stora Varholmen som 1946 övergick till att bli en lokalförening inom Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar. Under 1960-talet fick man möjlighet att koppla in sig på vattenledningen från Göteborg till Öckerö och man fick också elektrisk ström hit ut.

Allt detta fick vi reda på under våra värdars trivsamma genomgång utanför dansbanan, där vi samtidigt bjöds på kaffe och lyssnade på björköbon Sven Knutssons historier med anknytning till Stora Varholmen. Vi bjöds också på Sture Mattsons lilla utmärkta skrift ”Alla tiders Stora Varholmen 2003”. Skriften kommer att finnas i släktforskarrummet på kommunbiblioteket för den som missade utflykten och är intresserad av att ta del av den.

 

Efter kaffet var det dags för en rundvandring runt holmen med små möjligheter att komma fel eftersom det bara fanns en väg att ta sig fram på. Promenaden förde med sig många överraskningar. Vi passerade både hus som dramatiskt klättrade längs bergssidorna och många vackra trädgårdar och gröna oaser, som alldeles förändrade bilden av Stora Varholmen för den som bara sett den från den karga västsidan. Nu finns det 88 hus här och fler lär det knappast komma att bli eftersom byggnationen är hårt reglerad. Stora Varholmen är en plats enbart för sommarboende och det är inte tillåtet att ”mantalsskriva” sig här.

Slutligen vill jag särskilt tacka Bengt Knutsson och Agneta Zachariasson, som svarat för planeringen och genomförandet av denna lyckade utflykt! Sture Olofsson

 

Sture Olofsson, författande ordförande
Agneta Zachariasson och Bengt Knutsson, foto


Alla bilder

a
PICT2254-b
PICT2258-b
PICT2262-b
PICT2265-b
Storavarholmen 002-b
Storavarholmen 011-b
Storavarholmen 014-b
Storavarholmen 018-b
Storavarholmen 024-b
Storavarholmen 030-b
01/11 
start stop bwd fwd