Öarnas Släktforskarförening bildades på ett möte 18 februari 1991. Tjugonio personer var närvarande och man antog stadgar och valde styrelse (Sture Olofsson, Gösta Andersson, Lars-Erik Eriksson, Inger Helleman, Solvej Olsson, Per-Anders Pettersson, Anna-Stina Wettesten, Helén Sörensson och Agne Listerberg).

Föredragshållare var den rutinerade släktforskaren Henrik Karlsson, verksam i Varberg men bördig från Hönö, som talade om släktforskningens glädjeämnen och besvärligheter. På senare årsmöten har deltagarna bland andra fått lyssna på fotografen Göran Johansson, prosten Gösta Gustavsson och författaren Eric S. Alexandersson.

Tanken på att starta en förening växte fram under en kurs i släktforskning, som hölls på Brattebergsskolan hösten 1990. Vid slutet av kursen var alla deltagarna överens om att det skulle vara värdefullt att fortsätta det påbörjade forskningsarbetet i mer organiserad form och därför inbjöd en interimsstyrelse till det första årsmötet. Av de tjugonio närvarande på mötet är ett tiotal fortfarande aktiva i föreningsarbetet! På det första årsmötet beslöt man bland annat att föreningen skulle hålla regelbundna kvartalsmöten med olika teman och man fastställde medlemsavgiften till 50 kronor. Den är numera höjd till det dubbla.

Föreningen, som 1998 ändrade namn till Öckerööarnas Släktforskarförening, har i stort sett fortsatt sitt arbete enligt de riktlinjer som drogs upp på det första årsmötet. Medlemmarna har hållit kontakten med varandra och föreningsarbetet genom vecko- och kvartalsträffar och däremellen har styrelsen träffats för att planera verksamheten.

Några olika arbetsteman genom åren har till exempel varit:

  • Utskrifter av våra första kyrkoböcker, husförhörs- och mantalslängder
  • Inventering av äldre gravstenar på Öckerö kyrkogård
  • Utskrift av domböcker
  • Anslutning till rikstäckande databaser för släktforskning
  • Utgivning av en medlemstidning två gånger årligen

Studiebesök och medlemsresor har genomförts. Några exempel på detta är landsarkivet i Göteborg, hembygdsgårdar i Öckerö kommun, fiskemuséet på Hönö, Ragnhildsholmen och Marstrand, tre resor ”i Arns fotspår”, Ersdalen på Hönö och Stora Varholmen.

Under 2004 har föreningen också startat en hemsida på Internet, som snabbt kommit att bli en viktig källa för information för medlemmar och andra intresserade. I den långsiktiga planeringen av verksamheten kommer hemsidan sannolikt att bli en mycket viktig faktor i släktforskarföreningens verksamhet genom sina möjligheter att snabbt sprida information.

Sture Olofsson