Nedan finner Du förteckning över intressanta äldre kartor för dina eftersökningar -
som vi fått tillgång till från Öckerö kommun

Kartorna finns numera i föreningens Forskarsal på Öckerö bibliotek.

Vad Daterad Källa Dokument
Fogdö 1896   
Grötö 1806   
Grötö 1826   
Grötö 1876   
Grötö 1939   
Hyppel 1838   
Hälsö 1865   
Hälsö 1908   
Hönö Gårda 1826   
Hönö Gårda 1862   
Hönö Heden 1843   
Hönö Hult 1827   
Hönö Hult 1858   
Hönö Hult 1948   
Norden 1570    335 KB
Rörö 1831   
Öckerö 1856   
Öckerö 1863    806 KB
Öckerö (hemb.proj) 1988   
Öckerö Nordgård 1812   
Öckerö Nordgård 1858   
Öckerö Sörgård 1827   
Öckerö Sörgård 1858