Dessa husförhörslängder är uppställda i Excel och skall vara sökbara! Allt finns i ett dokument. Varje årsgrupp sökes i de olika mapparna nederst på sidan.

 

Vad Daterad Källa Dokument
Husförhörslängder i Öckerö socken 1-6 1800 - 1824    2 MB