Originalen till bilagorna till vigsellängderna finns i Öckerö HV:1 och omfattar tiden 1799 - 1830. Vid överföreningen till Excel-filen har alla namn normerats. Uppgifterna i bilagorna kan i vissa fall vara ett komplement till ofullständiga vigsellängder.

Vad Daterad Källa Dokument
Lysningsboksregister 1799 - 1830  AD 74 KB