Sökbara avskrifter av vigselböckerna i Excel. Avskrifterna är skrivna direkt efter mikrokorten på originalböckerna. Rättelser och korrigeringar och originaltexter införda.

Avskrifterna (av kyrkoboksregister) är skrivna efter mikrokort på kyrkoböcker. Rättelser är genomförda och korrigeringar är införda.
Namn förr i tiden stavades olika beroende på prästen m.m. har vi valt att stava namnen på ett normerat sätt. Detta är gjort för att det skall vara lättare att söka i listorna. Originalorden finns dock också införda.

Avskrifterna är gjorda i Excel då detta program är det bästa för att söka i dem.

 

Vad Daterad Källa Dokument
Vigslar i Öckerö socken 1684 - 1736 (C1) 1684 - 1736  AD 52 KB
Vigslar i Öckerö socken 1737 - 1778 (C2) 1737 - 1778  AD 87 KB
Vigslar i Öckerö socken 1779 - 1835 (C3) 1779 - 1835  AD 190 KB
Vigslar i Öckerö socken 1836 - 1860 (C4) 1836 - 1860  AD 231 KB
Vigslar i Öckerö socken 1861 - 1886 (C5) 1861 - 1886  AD 200 KB
Vigslar i Öckerö socken 1887 - 1894 (C6) 1887 - 1894  AD 108 KB