Nedan finner Du de gamla kyrkböckerna från Öckerö socken, vilka vi fått möjlighet att publicera här

Vad Daterad Källa Dokument
Anteckning om kyrkobokens anskaffning samt om uppläsning från predikstolen av namnen på dem, som giv 1684  AD 9 KB
Avskrift av k. brev med beviljande av kollekt till anskaffning av en kyrkklocka till Öckerö 1686-10-05  AD 8 KB
Födelse- och dopbok 1684-1736 1684-1736  AD 110 KB
Vigselbok 1684-1736 1684-1736  AD 25 KB
Dödslbok 1684-1736 1684-1736  AD 48 KB
Räkenskaper över kyrkans gåvomedel 1684-1736 1684-1736  AD 45 KB
Räkenskaper över kyrkans tavlepenningar 1687-1692 1687-1692  AD 7 KB
Räkenskaper över utdelade fattigmedel 1709--1799 1709--1799  AD 33 KB
Inventering av fattigmedel   AD 7 KB
Anteckning om prostväskan 1751 1751  AD 8 KB