Nedan finner Du de gamla kyrkböckerna från Öckerö socken, vilka vi fått möjlighet att publicera här

Vad Daterad Källa Dokument
Anteckning om kyrkobokens anskaffning 1737 - 1778  AD 7 KB
Födelse- och dopbok 1737 - 1778  AD 216 KB
Vigselbok 1737 - 1778  AD 46 KB
Död- och begravningsbok 1737 - 1778  AD 102 KB
Räkenskaper över gåvomedel till kyrkan 1737 - 1778  AD 42 KB