Mantalslängderna från Öckerö (vissa år med Björlanda och Torslanda) presenteras här i renskrivet skick.

Mantalslängderna har sitt ursprung i de s.k. kvarntullslängderna som 1625 infördes för upptagande av en avgift för varje tunna säd som bönderna malde. Den var tänkt som en tillfällig(!) skatt för att klara rikets finanser p.g.a. alla krig, men blev kvar till 1938.
Från början var mantalslängderna enbart förteckningar över antalet skattskyldiga, där endast husfaderns namn angavs men blev vid mitten av 1700-talet mera detaljerade.

Björlanda 1669-1720, 1726
Torslanda 1669-1720, 1726, 1734-1748, 1753-1759, 1761-1763, 1766, 1770
Öckerö 1669-1807

Det som är osäkert står inom parantes.

Det som är svårläst/oläsligt är ersatt med ..........

Rolf Nilsson