Här finner du en sammanställning med kartor över ett stort antal av de sillsalterier som fanns på öarna i Öckerö kommun. Sammanställda av fritidskontoret.

 

Vad Daterad Källa Dokument
Bokhållaren HasSelgrens Salteri, Crono Holmen KalfenGrosShandlaren Cornelius Wolfarts Sillsalterie o 1795  Sture Olofsson 72 KB
GrosShandlare WeSterlings & Companie Bowik 1789  Sture Olofsson 150 KB
GrosShandlaren G:B: SanteSons Sillsalterie och Trankokerie Wärk på Hemmanet Boviks ägor Ängholms Udd 1789  Sture Olofsson 84 KB
GrosShandlaren Hans A: Swebilies Sillsalterie och Trankokerie Wärk på Stora Rörwik 1789 1789  Sture Olofsson 54 KB
Grosshandlaren Petter Ekmans Sillsalterie och Trankokeriewärk på Boviks ägor och ängön beläg 1729  Sture Olofsson 59 KB
Salterij och Trankokeri Wärket RiSön på Hemmanet Boviks ägor 1802 1802  Sture Olofsson 73 KB
Sill Salteri Och Trankokeri Wärket Rahmen på Hemmanet Rörös ägor 1804 1804  Sture Olofsson 78 KB
Sillsalteri och Trankokeri Bowiks Udde år 1792 ägare AndersSon och Wohlfarht 1792  Sture Olofsson 70 KB
Sillsalteri och Trankokeri Wärket Damholmen 1803  Sture Olofsson 59 KB
Sillsalteri och Trankokeri Wärket Florentinskäret 1793  Sture Olofsson 56 KB
Sillsalteri och Trankokerie Wärket Stora Rörvik på Hemmanet Sörgårdens ägor 1800 1800  Sture Olofsson 71 KB
Sillsalteri och Trankoksinrättningen på Ängholmen, Boviks ägor år 1806 1806  Sture Olofsson 152 KB
Sillsalteri och Trankoksinrättningen på Ängön, Boviks ägor år 1729 1729  Sture Olofsson 74 KB
Sillsalteri och Trankokswärken Röskär hemanet Hälsö, 1805 1805  Sture Olofsson 64 KB
Sillsalteri Trankokeriwerk Fredricsberg år 1800 1800  Sture Olofsson 58 KB
Sillsalterie Wärk tillhöriga GrosShandlaren Jonas Kiällbergs på Hemmanet Boviks Ägor 1789  Sture Olofsson 250 KB
Trankok- och salteriet Lilla Kalfven tillhörigt Lars & Peter Hegardt i Stockholm 1790  Sture Olofsson 62 KB
von Holts Sillsalterij Jacobsberg Kalfsund 1799 1799  Sture Olofsson 50 KB