Henrik har kommit med några tillägg och rättelser. Vi har därför lagt in hela artikeln från förra numret med tilläggen