En släkt som hör ihop med släkten Nordtman är Kullman. Handelsmannen Carl Kullman gifte sig 1757 7/12 i Marstrand med den 10 år äldre änkan Johanna Nordtman och fick med henne sonen Johan Peter året därefter (8/9). Mycket mer än så har inte varit känt om Carl Kullman. Men vem var han, och kan man få fram något om hans liv och verksamhet? Här redovisas ett försök, där det mesta handlar om vad man inte kan finna men där det ändå framkommer något som gör bilden av honom fylligare.

Genom en sökning i register går det att hitta honom. Han dog senast 1771, eftersom hans änka skrevs hemma i Öckerö Sörgård från och med mtl 1772 (=årsskiftet 1771/72). I registret över släktnamn i Göteborgs och Bohus län finns en traktör Carl Kullman som dog 1769 26/12 i Örgryte sn (O). Några andra personer med det namnet nämns inte där eller i Marstrand. Carl var ö.h.t. inte skriven i Marstrand i de hfl och mtl som är bevarade. Johanna var det i och med att hon varit gift där med Johannes Bogman. I dödboken för Örgryte sägs Carl ha avlidit av bröstsjuka 39 år och 7 månader gammal. Han bodde i Majorna. Detta var värt att kontrollera närmare.

Majorna hörde till Örgryte församling. I mtl för Örgryte hittar man ett stort antal personer som ”torpare under Gamla Elfsborg”. I denna samling döljer sig personer i Majorna, och vi hittar Carl Kullman i den första mtl i AD från 1764, liksom 1762 (SVAR). Mer exakt bodde familjen i Stora Klippan, ett berg som numera är jämnat med marken. Carl hade hustru, pigan Helena och drängen Nils ”hos Erik på Öckerö Sörgård i Öckerö socken”. Hoppar man till 1770 (=1769 15/11) har Carl och hustrun sonen Alexander och pigan Catrina som skattebetalande och sonen Johan Peter som barn, liksom gossen Johannes ”fånig”. Och så, 1771 vid nummer 16, står Carl Kullmans änka med samma söner, en dräng och en piga. Året därefter meddelar mtl vid den tomma fastigheten 16: ”innehafvaren Carl Kullmans änka på Öckerö Sörgård i Öckerö socken”. Saken är klar!

Men varifrån kom Carl? Det är en svår nöt att knäcka och får lämnas tills vidare och kan visa sig vara omöjlig om inte ett tillfällighetsfynd kan lösa problemet i framtiden. Det kan tills vidare konstateras att det inte går att hitta någon Carl Kullman i olika register för Göteborg, Marstrand, Göteborgs och Bohus län eller Västergötland. Nedslag i Halland, Skåne, Blekinge och Finland har varit resultatlösa. Faddrarna 1758 var bara marstrandsbor. I Göteborg fanns bl.a. tre handelsmän Kullman, vilka var lite äldre än Carl. De hade kommit från Vänersborg och var söner till en Erik Finngård. Där är tyvärr kyrkböckerna inte bevarade efter 1715 och bouppteckningar finns inte från 1700-talet. En stadstjänare Nils Andersson Kullman var gift med Elin Larsdotter och dog i Vänersborg 1730, men det går inte att hitta något om en eventuell son Carl. Änkan nämns i mtl 1736-37, men några barn noteras inte där. Pga brand i arkiven finns minimalt material kvar från Vänersborg. I Torsö sn i Skaraborgs län fanns en prost Sven Kullman som var son till kyrkoherden Nils Kullman och hans hustru Helena Östman. I Göteborg fanns en tulljaktlöjtnant Johan Kullman som var gift med Elisabet Lind och avled 1737. Han gifte sig 1706 i Foss sn (O). Hustrun dog redan 1725 i barnsäng, varför även dessa bortfaller som möjliga föräldrar till Carl.

Det mesta tycker jag pekar på att Carl var född i Vänersborg, där det saknas födelseböcker för hans födelseår 1730. Även Göteborgs Domkyrkoförsamling saknar födelseböcker från den tiden, men det finns inget i de olika registren som ger tankar om föräldrar till Carl.

Carl och familjen finns med i inflyttningslängden för Majorna 1762. Han sägs där vara borgare, men inte var. Det kan inte ha varit i Göteborg, eftersom det där finns register över handelsmän och över alla som fått burskap (undersökt 1730-69). Inga andra städer i närheten med bevarade sådana register nämner någon Carl Kullman. Marstrand kanske kommer i första hand som möjlig hemvist i alla fall. Han kan ha fått burskap där. Hfl är glesa och finns bara för 1751, -54, -57 och -64 de aktuella åren. Mtl visar när han kom dit. Han nämns första gången 1758 (daterad 16/2 s.å.): ”enckian Johanna Bogman gift med Carl Kullman”. Man får där tyvärr ingen upplysning om varifrån han kom (vilket det ibland ges i mtl). Jag har letat igenom mtl för 1757 för Marstrand, Kungälv, Uddevalla, Örgryte, Fässberg, Askim, Partille, Göteborgs amiralitet och Västra Frölunda (där Nya varvet tas med) och inte hittat honom. I dessa socknar nämns ibland borgare i Göteborg som tyvärr saknar mtl och andra taxeringslängder före 1762. I mtl för Marstrand 1760 (daterad 20/2 s.å.) sägs Carl Kullman ha ”flött till G:borg. Det fattas alltså 1-2 år som man inte hittar honom i några längder.

Carl Kullman började tydligen som handelsman, men ändrade sedan inriktning till traktör (krögare) som han var till sin död. Vad han handlade med är inte känt, kanske sill. Man kan spekulera i varför han flyttade till Majorna 1762. En anledning kan vara att han kan ha varit bekant med Peter Bagge som var född i Marstrand och blev handelsman i Göteborg. Bagge samarbetade i mycket med Johan Schultz , och de startade ett glasbruk vid Älvsborg 1762. Det drog dit folk, och det behövdes krogar och värdshus. På 1780-talet anlade Bagge och flera andra ett varv i området (Kustens varv). En av delägarna var en Joh. P. Kullman, men det är osannolikt att det var Carls och Johannas son.

I övrigt
Genom den här forskningen har jag funnit ytterligare belägg för att Johan Bogman och Johanna Nordtman inte hade någon son Anders (1755-79) utan bara Alexander. Johannes står som död i mtl 1754, vilken upprättades 17/1 det året. Han dog alltså med största sannolikhet 1753. Enbart detta skulle motbevisa att de fick en son 1755. Men så har vi olika mtl som tar upp barn. Någon Anders nämns aldrig där jämte Alexander. Inte heller i inflyttningslängden 1762 nämns någon Anders. Det är i och för sig lätt att tro att drängen Anders Bogman på Öckerö som drunknade 1779 bara 19 år gammal skulle vara son till Johan och Johanna. Men det kan vara en slump att han hade ett likalydande släktnamn. Kanske han hette Boman. I och för sig skrevs Johan och hans anor själva ibland Boman, kanske som en dialektal sammandragning. Men det är alltför lättvindigt att ta något för givet på det sättet, och det får i så fall bara nämnas som en fråga eller hypotes (att Anders var son till dem).

 

Henrik Karlsson
2016