Ernst Bremer, smugglarkungen på Kalven, anor, liv och leverneNär man nu visade den danska TV-serien Badhotellet, där handlingen utspelar sig under förkrigstiden, pratades det om spritsmuggling. Då nämndes smugglarkungen Ernst Bremer i Göteborg. Via nätet hittade jag en uppgift om att författaren till Badhotellet Stig Thorsboe besökte Ernst Bremer 1982 och intervjuade honom och på så sätt fick stoff till det inslaget av TV-serien.

Den som är insatt i Öckerö sockens historia vet att Ernst var född på Öckerö och under en tid bodde i ett stort hus på Kalven, vilket därför kommit att kallas ”Bremerska villan”. Mycket av det som finns att säga om Ernst Bremer är nog redan sagt och skrivet. Ett par sådana böcker är: Ehnebom, Pär (1991[1929]). Bremer - spritsmugglarkungen : en verklighetsskildring (Nytr) Öckerö, och Wedel, Kristian (2010). Historiska nyheter : Göteborg i händelsernas centrum. Stockholm: Max Ström. sid. 148-156. Ernsts dotterson Pär-Arne Jigenius har skrivit Segling i förbjudna farvatten (2013, Tre Böcker). Ett par sidor i Kalvsundsboken i Öckerös hembygdsserie handlar om Ernst. En äventyrsfilm om Ernst Bremer med Loffe Carlsson och Björn Skifs i huvudrollerna har också spelats in, men den gillades inte av Ernst.

För skojs skull ville jag kontrollera om jag hade någon gemensam ana med Ernst Bremer, varför jag först gick igenom dem som lagts ut via geni.com. Man kan ju använda det som finns där för att få idéer om vidare egen forskning, men allt bör kontrolleras. Det förekommer många felaktigheter, inte minst här som det visade sig. Dessutom ville jag gå igenom det man kan hitta genom släktforskning om personen Ernst Bremer.

Det som framkommer vid en genomgång av kyrkböcker, mantalslängder och bouppteckningar ger Ernst Bremers och hans hustrus anor och några detaljer om hans liv som kan vara intressanta och tankeväckande. Jag fann bl.a. att Ernst var fyrmänning till min farfar (och släkting till många nu levande öbor). Dessutom var han även fyrmänning till min farfars kusin kustvaktaren Carl Eriksson. Lustigt om smugglaren Ernst var jagad av en släkting som var tullare! Och så blev hans dotter gift med en tullöveruppsyningsman! Vilka intressanta diskussioner man kan ha haft i familjen!

Mina resultat kan ses i antavlan för fyra generationer här. Det som har behövt rättas är främst följande:

Namnet: Ernst hette inte Bremer! Det var hans svärfar som hette så. Ernst Eliasson tog sig 1913 namnet Bramer och så står det sedan i alla originalkällor (dock ej i den danska folkräkningen 1925), och så hette barnen. Men här använder jag Bremer eftersom han blivit känd under det namnet. Namnet Bramer är inte unikt. Det bars av ganska många personer runt om i Sverige 1950 och 1960.

Bremerska villan: Ernst verkar inte ha ägt denna, utan hyrt den. I hfl 1916-38 står det: ”Hus och magasin äger handl. F. Holmberg, Göteborg”. Familjen bodde där åren 1923-25 med svärmodern som var änka. Ernst hade efter vigseln 1912 (f.ö. det år villan byggdes) bott som måg till lotsen Carl Bremer men med eget hushåll, därefter i Karl Johans församling i Göteborg (1918-23). Åren 1930-39 bodde man i hus 15 på Kalven (hus nr 14 var det hus Carl Bremer hade bott i), men det framgår inte av hfl om det var samma hus som Bremerska villan. Å andra sidan skrivs ingen annan i hfl de åren man bodde på annan ort.

Danmark: Familjen bodde i Danmark 1925-30. Det skall enligt nätet ha varit i Fredrikshamn, på Visbergsgade, men enligt folkräkningen 1925 (uppgifterna från 1924(!) 5/11) bodde familjen på Stenstrupsgade 15, då Ernst står som skeppare och ägare av den här lägenheten. I folkräkningen 1930 (daterad 1930 5/11) nämns man inte på någon av dessa gator. Danmarksperioden på ungefär fem år kan också ses ”här från andra sidan” i husförhörslängderna.

Straff: Enligt uppgifter på nätet skall Ernst Bremer ha blivit tagen av i Norge på hösten 1928 och avtjänat ett tvåårigt fängelsestraff. Det kan kanske förklara att han inte kom tillbaka till Kalven från Danmark förrän ett par år efter övriga familjen (1928 10/6 resp. 1930 3/10). Han skall även ha suttit på Härlanda. Klart är i alla fall att han gjorde straffarbete på Svartsjö i Mälaren 1931 13/8 till 1933 5/8 (hfl) och inte i Göteborg som det sägs på nätet.

Anor: Via nätet och geni.com ser det ut som om Ernst var gift med en halvsyster. Här har det alltså blivit ett fel. Ernsts hustru var inte dotter till någon Anette Paulina Alexandersdotter, utan till Johanna Gustava Utbult som bara var gift en gång, med Carl Bremer. Dessutom hette Ernsts mor inte Anette Paulina, utan Anette Petronella. Carl Bremers farfar var inte Anders Engelbrektsson, utan Anders Ivarsson. Så har jag hittat anan Lisa Clargrens härstamning (gått bet på några andra, vilka dock genom mitt arbete fått en fylligare framställning). I övrigt finns det fel också vad gäller några födelse- och dödsdata, vilka här har rättats. Vigslar brukar inte nämnas i geni.com, men har tagits med här.

En smugglarkung omges av ett romantiskt och äventyrligt skimmer. Det finns mycket att säga om spritsmuggling. Var och en får ha sin uppfattning. Men man kan i fråga om Ernst Bremer undra vad som fick honom att börja med smugglingen. Hade det hänt något som ledde in honom på den kriminella banan? Eller gled han in i den på ett från början oskyldigt sätt och att verksamheten sedan successivt utvecklades till en omfattande ”industri” med en flotta på omkring 15 båtar och många personer ”anställda”? Var Ernst som folk är mest eller hade han en speciell personlighet som gjorde honom lämpad för sådan verksamhet? Varför bodde han i en så stor och synlig villa – man har ju läst att smugglare höll till kojor och grottor i avlägsna vikar. Var det ett utslag av obegränsat självförtroende och ett skämtsamt sinne, så att han ville stoltsera med att alltid komma undan lagens arm? Hur mycket tjänade han på sin verksamhet?

Detta är bara en liten artikel med några funderingar och tillrättalägganden. Jag rekommenderar den som läser detta att gå in på nätet och söka fram vad där finns om Ernst Bremer. Vill man gå vidare kan man läsa de nämnda böckerna. Kanske någon borde skriva en bok där Ernst Bremers liv och bravader beskrivs utifrån säkra källor? Man kunde utgå från rättsprotokoll (svenska, norska och danska allmänna rättsarkiv och tullarkiv). Dessutom har det berättats mig att det skall finnas ett antal rullband inspelade i samband med intervjuer med Ernst Bremer, men ingen vet var de finns nu. Skall man avliva myter, eller är det bra att det finns sådana att roa sig med? Troligen inrymde Ernst Bremers smugglarverksamhet så mycket av verkliga äventyr att man inte skulle behöva skapa myter för att få spänning och underhållning.

Henrik Karlsson
Mars 2017Lotsbåt vid Kalven och Karl Bremer (Ernsts svärfar) på bryggan utanför sitt hus. Marinmålaren Arvid Ahlberg 1906. Från Träbiten 94 (Föreningen Allmogebåtar).
1 Ernst Adolf Bramer, född 1886-02-16 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O),
död 1985-03-10 i Göteborg, St Pauli sfs (O).
[ Far 2] [ Mor 3]

-Antog vid vigseln namnet Bramer(!) enligt kungligt beslut 1913 11/11. Skrevs sedan alltid så i kyrkböckerna, men kallades tydligen i dagligt tal Bremer efter svärfadern.
-Står i hfl före vigseln som sillexportör. Vid vigseln till Kalven som fiskhandlare och skeppare. Åren på Kalven 1930-39 fiskare. I Göteborg köpman. Inskriven i Göteborgs sjömanshus 1916 16/8 och åter 1935 16/7 med nr 786.
-Till Gbg:s Karl Johan sfs 1918 28/11 som fiskhandlare i kvarter II:35. Åter till Kalven 1923 8/1. Vistades ett par år senare med familjen i Danmark och skrevs i obefintlighetsboken 1925 8/12, hustrun enligt denna åter till Kalven 1928 10/6 och Ernst 1930 3/10.
-Tvångsarbete på Svartsjö 1931 13/8-1933 5/8. Logement i Svartsjö slott i Mälaren för vitt skilda brott. Jordbruk och stenhuggeri.
-Till Gbg:s Domkyrkofs 1939 31/1, dit de två äldsta barnen (fick fyra barn, av vilka den äldste sonen dog ung) redan flyttat. Enligt hfl "caféidkare". Drev arbetarcaféet Wembley på Magasinsgatan 7, vilket sedan togs över av dottern. Hustrun köksbiträde. En ännu hemmaboende son fiskare (gift och utflugen 1943). Makarna kvar på Magasinsgatan 7 till åtminstone 1960 (Sveriges befolkning, via Arkiv Digital).


Gift 1912-03-25 i Öckerö sn (O) med
Annie Gudiva Bremer, född 1886-06-02 i Kalven, Öckerö sn (O),
död 1979-02-23 i Göteborg, St Pauli sfs (O).*** Generation I ***

f
2 Elias Olsson, född 1840-02-20 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O),
död 1921-02-18 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O).
[ Far 4] [ Mor 5] [ Maka 3] [ Proband 1]

-Fiskare.


Gift 1871-11-09 i Öckerö sn (O) med nästa ana

Barn:
* Ernst Adolf Bramer, född 1886-02-16, se ana 1.

m
3 Anette Petronella Alexandersdotter, född 1849-12-27 i Öckerö Norgård,
Öckerö sn (O), död 1935-01-11 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O).
[ Far 6] [ Mor 7] [ Make 2] [ Proband 1]


Gift 1871-11-09 i Öckerö sn (O) med föregående ana


*** Generation II ***

ff
4 Olof Niklasson, född 1812 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O),
död 1876-09-17 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O).
[ Far 8] [ Mor 9] [ Maka 5] [ Son 2]

-Födelseår enligt hfl. Ej medtagen i födelseboken.


Gift 1835-09-25 i Öckerö sn (O) med nästa ana

Barn:
* Elias Olsson, född 1840-02-20, se ana 2.

fm
5 Lisa Eliasdotter, född 1808-07-25 i Björkö Skarvik, Öckerö sn (O),
död 1876-01-19 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O).
[ Far 10] [ Mor 11] [ Make 4] [ Son 2]

-Ej med i födelseboken.


Gift 1835-09-25 i Öckerö sn (O) med föregående ana

mf
6 Alexander Andreasson, född 1815-06-03 i Öckerö Sörgård, Öckerö sn (O),
död 1896-06-13 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O).
[ Far 12] [ Mor 13] [ Maka 7] [ Dotter 3]


Gift 1842-11-01 i Öckerö sn (O) med nästa ana

Barn:
* Anette Petronella Alexandersdotter, född 1849-12-27, se ana 3.

mm
7 Anna Lisa Olofsdotter, född 1822-06-27 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O),
död 1905-03-20 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O).
[ Far 14] [ Mor 15] [ Make 6] [ Dotter 3]

-Införd som Olofsdotter i dödboken.


Gift 1842-11-01 i Öckerö sn (O) med föregående ana


*** Generation III ***

fff
8 Niklas Olsson, född 1779-09, död 1818-02-07 i Öckerö Norgård,
Öckerö sn (O).
[ Maka 9] [ Son 4]

-Skrevs mest Nicolaus.
-Kom till Öckerö 1801 från Björlanda, där han vistas i ett år (flyttningsattest 1801 12/10), Det står att Samuel Åkervall i Lilleby Norgård hade betalat detta års kronoutlagor, vilket jag tolkar som att Niklas tjänat där, men han nämns inte i mtl 1800-02. Uppges i attesten vara född i Bergum sn (P). Dock ej där eller i övriga socknar i pastoratet i födelseboken. I Bergum föddes den ende Nils Olsson 1775-82 i Börsbo (1775 1/3) som son till Olof Larsson och hans hustru Maja Andersdotter. Går inte att spåra vidare via bou eller hfl. Kan ha kommit inflyttad till Bergum även om det står att han var född där.
-Död 36 år gammal, vilket betyder född 1782.


Gift 1805-01-27 i Öckerö sn (O) med nästa ana

Barn:
* Olof Niklasson, född 1812, se ana 4.

ffm
9 Anna Johansdotter, född 1777-10-15 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O),
död 1855-01-21 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O).
[ Far 18] [ Mor 19] [ Make 8] [ Son 4]

-Skrivs mest Johansdotter.
-Omgift 1825 3/7 med Anders Christensson, född 1797 4/11 i Tossene sn, sannolikt som son till Christen Larsson (död 1799, bou s.å. 14/5:183) och hans hustru Britta Andersdotter i Hunnebostrand. Christen nämnd som dräng i Hbstr 1813-15.
-Inga barn i detta gifte.


Gift 1805-01-27 i Öckerö sn (O) med föregående ana

fmf
10 Elias Gustafsson, född 1776, död 1835-06-01 i Björkö Skarvik,
Öckerö sn (O).
[ Maka 11] [ Dotter 5]

-Kom 1801 2/10 (flyttningsattest) som dräng från Säve. Hade där enligt inflyttningsattesten tjänat i tre år hos hovrättsrådet Stjerncreutz på Bärby och nämns där som betjänt i hfl 1795-98 och i mtl 1799 (=1798 9/11) - 1801 (=1800 11/11). Kan då ha kommit till Säve sn i oktober 1798. Tyvärr finns inga attester bevarade.
-Kom till Björkö Västergård och tjänade hos blivande svärfadern Anders Toresson.


Gift 1806-03-30 i Öckerö sn (O) med nästa ana

Barn:
* Lisa Eliasdotter, född 1808-07-25, se ana 5.

fmm
11 Sara Andersdotter, född 1783-01-26 i Björkö Västergård, Öckerö sn (O),
död 1832-02-18 i Björkö Skarvik, Öckerö sn (O).
[ Far 22] [ Mor 23] [ Make 10] [ Dotter 5]


Gift 1806-03-30 i Öckerö sn (O) med föregående ana

mff
12 Andreas Christensson, född 1784-11-04 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O),
död 1862-10-19 i Öckerö Sörgård, Öckerö sn (O).
[ Far 24] [ Mor 25] [ Maka 13] [ Son 6]


Gift 1810-04-27 i Öckerö sn (O) med nästa ana

Barn:
* Alexander Andreasson, född 1815-06-03, se ana 6.

mfm
13 Maret Eriksdotter, född 1780-10-28 i Hönö Röd, Öckerö sn (O),
död 1860-03-17 i Öckerö Sörgård, Öckerö sn (O).
[ Far 26] [ Mor 27] [ Make 12] [ Son 6]

-Gift I 1801 15/2 i Öckerö sn med Per Mårtensson, född 1777 16/8 i Öckerö Sörgård som son till Mårten Larsson och hans hustru Maret Andersdotter i hennes andra gifte (gift I 1763 med Petter Magnusson), död 1806 24/12 i Öckerö Sörgård (förolyckades).


Gift 1810-04-27 i Öckerö sn (O) med föregående ana

mmf
14 Olof Larsson, född 1792-02-03 i Öckerö Prästebratten, Öckerö sn (O),
död 1853-09-26 i Öckerö Sörgård, Öckerö sn (O).
[ Far 28] [ Mor 29] [ Maka 15] [ Dotter 7]

-Prästebratten eller Bratten avser den gamla tomt där man menade att en präst bott för länge sedan. Enligt ett gammalt herdaminne från 1736 i kyrkboken heter det att kyrkoherde Jacob Rasmussen en tid bott här, innan han fick Noleröd 1649.


Gift 1819-11-07 i Öckerö sn (O) med nästa ana

Barn:
* Anna Lisa Olofsdotter, född 1822-06-27, se ana 7.

mmm
15 Annika Andersdotter, född 1780-10-09 i Björkö Västergård,
Öckerö sn (O), död 1838-11-29 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O).
[ Far 30] [ Mor 31] [ Make 14] [ Dotter 7]

-Gift I 1800 15/6 i Öckerö sn med Olle Bengtsson, född 1773 10/10 på Björkö Ryd som son till Bengt Nilsson och hans hustru Catharina Persdotter, död 1817 1/10 i Björkö Skarvik. Drunknade med en annan man därifrån. Enda barnet i detta gifte, sonen Bryngel, född 1815 21/9, död 1819 22/2.


Gift 1819-11-07 i Öckerö sn (O) med föregående ana


*** Generation IV ***

ffmf
18 Johannes Helgesson, född 1731-08-23 i Björkö Sunnebacken,
Öckerö sn (O), död 1781-08-27 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O).
[ Maka 19] [ Dotter 9]

-Son till Helge Larsson och hans hustru Annika Persdotter.
-Gift I 1756 21/11 i Öckerö sn med Anna Olsdotter, född 1726 13/7 i Öckerö Norgård som dotter till Olof Olsson och hans hustru Bengta Andersdotter, död 1757 9/6 i Norgård.
-Gift II 1759 18/11 i Öckerö sn med Lisbeth Andersdotter, född 1723 30/1 i Öckerö Norgård som dotter till Anders Andersson och hans hustru Ingeborg Olsdotter, död 1767 22/4 i Norgård.
-Drunknade.


Gift 1768-07-10 i Öckerö sn (O) med nästa ana

Barn:
* Anna Johansdotter, född 1777-10-15, se ana 9.

ffmm
19 Annika Jonsdotter, född 1738-04-23 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O),
död 1807 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O).
[ Make 18] [ Dotter 9]

-Dotter till Jon Olsson och hans hustru Anna Olsdotter.
-Död i hfl 1802-07, men levde enligt mtl 1807 (=början av året). Ej införd i dödboken.


Gift 1768-07-10 i Öckerö sn (O) med föregående ana

fmmf
22 Anders Toresson, född 1728-11-24 i Hälsö, Öckerö sn (O), död 1814-11-20
i Björkö Västergård, Öckerö sn (O).
[ Maka 23] [ Dotter 11]

-Son till Tore Börgesson och hans hustru Elin Andersdotter (hon nämnd i mtl och i dödboken, men ej i vigselboken - gift 1719 enligt mtl och dotter till en av de två Anders Persson ibm, samt syster till Börta Andersdotter ibm).
-Gift I 1752 30/8 i Öckerö sn med Annika Andersdotter från Björkö Västergård (1732-75). Tolv barn i detta gifte.


Gift 1776-07-02 i Öckerö sn (O) med nästa ana

Barn:
* Annika Andersdotter, född 1780-10-09, se ana 15.

* Sara Andersdotter, född 1783-01-26, se ana 11.

fmmm
23 Lisa Clargren, född 1741-02-05 i Ryd, Erska sn (P), död 1798-08-28
i Björkö Västergård, Öckerö sn (O).
[ Far 46] [ Mor 47] [ Make 22] [ Dotter 11]

-I födelseboken (se nedan) Elisabet.
-Kallas i geni.com Carlgren. Detta är fel, då hon i kyrkböckerna alltid kallas Lisa Clargren/Klargren. I vigselboken har hon ett patronymikon; Andersdotter.
-Kom från Göteborg, där hon nämns som piga i taxeringsregistret 1770, boende i II:27. Samtidigt (1768-70) fanns det i VI:49 en tornväktare, senare banekarl, Elias Klargren och i IV:71 en båtdräng Peter Klargren. Elias dog 1808 26/11 och var då 73 år, alltså född 1735. Han var gift I med Anna Ahlberg (1724-1786) och II med Maria Sedman (1760-1848). De bodde i Älvsborgs Kungsladugård, på Majeberget nr 72 (enligt bou efter hustru I 1786:1561 i Sävedals härad). Peter blev ostindiefarare, gifte sig 1779 med Ingeborg (Bolla) Stina Edman och dog 1806 (bou 1806:23). Elias och Peter var bröder (enligt ålder och fadderskap) och tydligen jämngamla med Lisa samt sannolikt bröder till henne (hon var dock inte fadder till något av deras barn, men bodde ju ute i skärgården) och alla tre barn till en Anders Clargren. Det var ganska svårt att få fram deras föräldrar, men det gick.
-Det gick inte att hitta de tre förmodade syskonen i register för Göteborg eller Bohuslän. Men i Västergötland blev det napp! I Erska sn i Alingsåstrakten fanns skräddaren Anders Clargren, och han fick de här tre barnen med bra överensstämmelse med ålder och födelseår. Det har inte gått att få fram varifrån skräddaren och hans hustru kom, men det är mycket troligt att Anders var den skräddaregesäll som jag tidigare hittat i Uppsala vid nätsökning men avfärdat som alltför avlägsen svår att reda ut.


Gift 1776-07-02 i Öckerö sn (O) med föregående ana

mfff
24 Christen Persson, född 1752-03-29 i Hönö Gårda, Öckerö sn (O),
död 1827-10-07 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O).
[ Maka 25] [ Son 12]

-Son till Per Eriksson och hans hustru Britta Jonsdotter. Britta ej född i Öckerö sn. Mycket svår att spåra. På nätet påstås hon ha varit från Berg i Jörlanda sn. Möjligen har man´kommit till denna slutsats för att Lars Jonsson i Hult, vilken var jämnårig med Britta, kom därifrån när han flyttade till Öckerö sn. Dock var han inte född där, utan på Tjörn. Fadern Jon Olsson i Säby Nordgård i Stenkyrka hade enligt Tjörnforskaren Kenneth Bengtsson ingen dotter Britta.


Gift 1777-03-31 i Öckerö sn (O) med nästa ana

Barn:
* Andreas Christensson, född 1784-11-04, se ana 12.

mffm
25 Britta Larsdotter, född 1758-03-01 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O),
död 1842-12-19 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O).
[ Make 24] [ Son 12]

-Dotter till Lars Andersson och hans hustru Karin Bryngelsdotter.


Gift 1777-03-31 i Öckerö sn (O) med föregående ana

mfmf
26 Erik Andersson.
[ Maka 27] [ Dotter 13]


Gift med nästa ana

Barn:
* Maret Eriksdotter, född 1780-10-28, se ana 13.

mfmm
27 Maret Andersdotter.
[ Make 26] [ Dotter 13]


Gift med föregående ana

mmff
28 Lars Larsson, född 1759, död 1809-07-10 i Öckerö Bratten,
Öckerö sn (O).
[ Maka 29] [ Son 14]

-Flyttade till Öckerö sn 1790 14/7 med hustrun och de två äldsta barnen Anders och Lars. Kom från Torsby pastorat och Lycke sn, holmen "Broren" (även skrivet "Brorn") = Brodern. Skriven på Brorn 1786-90 (mtl). Senare var både Store och Lille Brorn bebodda. Ligger vid norra infarten till Instörännan. Det var där som Ernst Bremers svärfar som lots hade besvär under en storm 1899. Faddrarna vid de två dopen 1787 och -90 var delvis barn till någon Lars, men har inte gått att sätta som syskon till Lars genom kyrkböcker eller bou i grannsocknarna (inkl. Marstrand). Sägs på nätet ha varit född på Brunskär i Torsby sn, men det finns inget som bekräftar detta (möjligen felläsning i födelseboken för Lycke sn 1787, där det står "...på Broren Son...")
-Åldersuppgifterna varierar med ett födelseår mellan 1750 och 1759 (mest 1759).
-Lars och Börtas vigsel har inte kunnat hittas i någon av grannsocknarna på Inland, Tjörn eller i Marstrand.
-Prästebratten på Öckerö kan avse den senare oftast kallade Prästängen under Norgården. På den här tiden kallades den oftast bara för Bratten, men det var inte samma ställe som senare kallas Bratten vid Brattekullen längre i sydost.


Gift med nästa ana

Barn:
* Anders Larsson, född 1787-02-12 i Brorn, Lycke sn (O), död 1839-01-15
i Hönö Röd, Öckerö sn (O).
-Gift 1815 27/3 i Öckerö sn med Malena Sörensdotter från Röd (1772-1854). Inga barn.

* Lars Larsson, född 1790-02-20 i Brorn, Lycke sn (O), död 1854-12-04
i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O).
-Gift omkring 1814 (ej i vigselboken - första barnet i januari 1815) med Elisabeth Kristensdotter (1787-1869 - fel födelsedatum i hfl) från Öckerö Norgård, dotter till anan Kristen Persson och hans hustru Britta Larsdotter, och kvarboende på Bratten i Norgård.

* Olof Larsson, född 1792-02-03, se ana 14.

* Inger Larsdotter, född 1795-06-10 i Prästebratten, Öckerö sn (O),
död 1834-09-02 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O).
-Gift 1815 5/11 i Öckerö sn med Erik Kristensson från Öckerö Norgård, son till anan Kristen Persson och hans hustru Britta Larsdotter.

mmfm
29 Börta Andersdotter, född 1757.
[ Make 28] [ Son 14]

-Skall ha varit född 1757 enligt hfl och inflyttningsattest.
-Nämns som änka i Öckerö Norgård t.o.m. hfl 1816-19. Gått upp i rök. Ej med i nästa hfl, i vigsel- eller dödboken eller bou-registret.


Gift med föregående ana

mmmf
30 Anders Toresson = 22
[ Maka 31] [ Dotter 15]

mmmm
31 Lisa Clargren = 23
[ Far 62] [ Mor 63] [ Make 30] [ Dotter 15]


*** Generation V ***

fmmmf
46 Anders Clargren, född 1699, död 1753-03-22 i Ryd, Erska sn (P).
Skräddare i Erska.
[ Maka 47] [ Dotter 23]

-Säkerligen den skräddaregesäll som nämns på sidan 399 b i Uppsala hfl 1728-36. Han skrivs där Andreas och skall ha varit 29 år gammal.
-Vid dödsfallet ingen ålder angiven.


Gift med nästa ana

Barn:
* Elias Clargren, född 1735-05-11 i Ryd, Erska sn (P), död 1808-11-26
i Göteborg, Domkyrkofs (O).
-Tornväktare, senare banarbetare (repslagare).
-Gift I med Anna Eriksdotter Ahlberg (död 1786 15/2 i Göteborg 62 år gammal) och II 1789 31/3 i Göteborg med Maria Sedman (död 1848 5/7 88 år gammal). De bodde först i Älvsborgs Kungsladugård, på Majeberget nr 72 (enligt bou efter hustru I 1786:1561 i Sävedals härad). Efter Elias död flyttade Maria från Domkyrkofs till Majorna (1810) men senare tillbaka (1824).

* NN Clargren, född 1738-01-03 i Ryd, Erska sn (P).
-I födelseboken bara "barn", men skrivs som dotter här, då det inte går att skriva in annat än son eller dotter.

* Lisa Clargren, född 1741-02-05, se ana 23.

* Andreas Clargren, född 1744-03-09 i Ryd, Erska sn (P).
-Kan ha avflyttat efter faderns död, då han inte kan återfinnas i Erska sn:s vigsel- eller dödbok.

* Kajsa Clargren, född 1747 i Ryd, Erska sn (P), död 1747-07-01 i Ryd,
Erska sn (P).
-Död 1/4 år gammal. Ej med i födelseboken.

* Peter Clargren, född 1749-08-08 i Ryd, Erska sn (P).
-Ostindiefarare.
-Gift 1779 19/9 i Göteborg med Ingeborg Christina (Bolla Stina) Edman (död 1795 9/7 41 år gammal).
-och dog 1806 (bou 1806:23).

fmmmm
47 Sara Eliasdotter.
[ Make 46] [ Dotter 23]

-Nämns som mor till barnen, men har inte kunnat hittas i övrigt. Ej i vigselboken för Uppsala eller Ersta.
-Kan ha avflyttat efter makens död, då hon inte kan återfinnas i Erska sn:s dödbok.


Gift med föregående ana

mmmmf
62 Anders Clargren = 46
[ Maka 63] [ Dotter 31]

mmmmm
63 Sara Eliasdotter = 47
[ Make 62] [ Dotter 31]1 Annie Gudiva Bremer, född 1886-06-02 i Kalven, Öckerö sn (O),
död 1979-02-23 i Göteborg, St Pauli sfs (O).
[ Far 2] [ Mor 3]


Gift 1912-03-25 i Öckerö sn (O) med
Ernst Adolf Bramer, född 1886-02-16 i Öckerö Norgård, Öckerö sn (O),
död 1985-03-10 i Göteborg, St Pauli sfs (O).

-Antog vid vigseln namnet Bramer(!) enligt kungligt beslut 1913 11/11. Skrevs sedan alltid så i kyrkböckerna, men kallades tydligen i dagligt tal Bremer efter svärfadern.
-Står i hfl före vigseln som sillexportör. Vid vigseln till Kalven som fiskhandlare och skeppare. Åren på Kalven 1930-39 fiskare. I Göteborg köpman. Inskriven i Göteborgs sjömanshus 1916 16/8 och åter 1935 16/7 med nr 786.
-Till Gbg:s Karl Johan sfs 1918 28/11 som fiskhandlare i kvarter II:35. Åter till Kalven 1923 8/1. Vistades ett par år senare med familjen i Danmark och skrevs i obefintlighetsboken 1925 8/12, hustrun enligt denna åter till Kalven 1928 10/6 och Ernst 1930 3/10.
-Tvångsarbete på Svartsjö 1931 13/8-1933 5/8. Logement i Svartsjö slott i Mälaren för vitt skilda brott. Jordbruk och stenhuggeri.
-Till Gbg:s Domkyrkofs 1939 31/1, dit de två äldsta barnen (fick fyra barn, av vilka den äldste sonen dog ung) redan flyttat. Enligt hfl "caféidkare". Drev arbetarcaféet Wembley på Magasinsgatan 7, vilket sedan togs över av dottern. Hustrun köksbiträde. En ännu hemmaboende son fiskare (gift och utflugen 1943). Makarna kvar på Magasinsgatan 7 till åtminstone 1960 (Sveriges befolkning, via Arkiv Digital).*** Generation I ***

f
2 Carl Ludvig Bremer, född 1843-05-14 i Tommetaskan, Björkö,
Öckerö sn (O), död 1910-06-04 i Kalven, Öckerö sn (O).
[ Far 4] [ Mor 5] [ Maka 3] [ Proband 1]

-Mästerlots på Kalven.
-Nämnd i lotsdomboken i smb med en incident i Instörännan 1899.


Gift 1873-11-07 i Öckerö sn (O) med nästa ana

Barn:
* Annie Gudiva Bremer, född 1886-06-02, se ana 1.

m
3 Johanna Gustava Utbult, född 1850-11-13 i Kalven, Öckerö sn (O),
död 1924-02-11 i Kalven, Öckerö sn (O).
[ Far 6] [ Mor 7] [ Make 2] [ Proband 1]


Gift 1873-11-07 i Öckerö sn (O) med föregående ana


*** Generation II ***

ff
4 Abraham Andersson, född 1810-08-07 i Tommetaskan, Öckerö sn (O),
död 1853-05-02 i Tommetaskan, Öckerö sn (O).
[ Far 8] [ Mor 9] [ Maka 5] [ Son 2]

-Födelsedatum enligt hfl och födelsebok. Fel person på nätet.
-1843 båtskeppare på Tommetaskan på Björkö.


Gift 1835-08-02 i Öckerö sn (O) med nästa ana

Barn:
* Carl Ludvig Bremer, född 1843-05-14, se ana 2.

fm
5 Helena Johannesdotter, född 1812-02-03 i Härholmen under Gloshed,
Torsby sn (O), död 1870-06-14 i Kalven, Öckerö sn (O).
[ Far 10] [ Mor 11] [ Make 4] [ Son 2]

-Vid vigsel I från det Tommetaskan närbelägna Florentinskäret.
-Vid vigsel II inhyses i Öckerö Sörgård.
-Död som båtskeppareänka hos dottern Carolina Sofia som var gift på Kalven.


Gift 1835-08-02 i Öckerö sn (O) med föregående ana

mf
6 Per Utbult, född 1818-09-19 i Kalven, Öckerö sn (O), död 1866-11-06
i Kalven, Öckerö sn (O).
[ Far 12] [ Mor 13] [ Maka 7] [ Dotter 3]

-Fiskare.
-Drunknade med en son och två andra fiskare.


Gift 1844-10-08 i Västra Frölunda sn (O) med nästa ana

Barn:
* Johanna Gustava Utbult, född 1850-11-13, se ana 3.

mm
7 Anna Kajsa Eliasdotter, född 1823-06-29 i Långedrag,
Västra Frölunda sn (O), död 1882-12-01 i Kalven, Öckerö sn (O).
[ Far 14] [ Mor 15] [ Make 6] [ Dotter 3]


Gift 1844-10-08 i Västra Frölunda sn (O) med föregående ana


*** Generation III ***

fff
8 Anders Ivarsson, född 1764 i Kärra Klockaregård, Säve sn (O).
[ Far 16] [ Mor 17] [ Maka 9] [ Son 4]

-Från Klockaregården enligt Säve hfl 1795 sid. 11 och inflyttningsattest 1794 nr 46.
-Gift I 1796 26/8 i Öckerö sn med Elin Hansdotter, född 1758 19/10 i Björkö Sörgård som dotter till skepparen Hans Isaksson och hans hustru Karin Eriksdotter, död 1801 12/8 på Tommetaskan. Hon gift I 1780 6/2 i Öckerö sn med tunnbindaregesällen Andreas Sandberg, död 1784 (mtl 1785 - ej med i dödboken).
-Död 1829-35 (hfl - ej med i dödboken).


Gift 1802-10-17 i Öckerö sn (O) med nästa ana

Barn:
* Abraham Andersson, född 1810-08-07, se ana 4.

ffm
9 Kajsa Andersdotter, född 1780-06-21 i Torslanda Mellangård,
Torslanda sn (O), död 1836-05-06 i Björkö Skarvik, Öckerö sn (O).
[ Far 18] [ Mor 19] [ Make 8] [ Son 4]

-Från Mellangården enligt hfl Torslanda sn 1793-1802, sid. 27.


Gift 1802-10-17 i Öckerö sn (O) med föregående ana

fmf
10 Johannes Larsson, född 1765-12-01 i Stora Överön, Torsby sn (O),
död 1834-08-12 i Florentinskäret, Öckerö sn (O).
[ Far 20] [ Mor 21] [ Maka 11] [ Dotter 5]

-Stryks ur hfl hemma när Johannes gifter sig med Cecilia. En fadder 1792 var hustru Anna Larsdotter, tydligen en syster då även hon kom från Stora Överön vid vigseln 1787.
-Fiskare. Flyttade från Torsby till Öckerö och skrivs i Skarviks sund i hfl 1814-16.


Gift med nästa ana

Barn:
* Helena Johannesdotter, född 1812-02-03, se ana 5.

fmm
11 Cecilia Olofsdotter, född 1766-11-24 i Kyrkeby Bergegård,
Harestad sn (O), död 1820-07-25 i Florentinskäret, Öckerö sn (O).
[ Far 22] [ Mor 23] [ Make 10] [ Dotter 5]


Gift med föregående ana

mff
12 Per Utbult, född 1765-01-04 i Öckerö Sörgård, Öckerö sn (O), död 1819
i Kalven, Öckerö sn (O).
[ Far 24] [ Mor 25] [ Maka 13] [ Son 6]

-Gift I i Öckerö sn 1793 3/2 med Anna Britta Sörensdotter, född 1768 (enligt ålder vid dödsfallet 19/2 - ej i födelseboken men inget som motsäger det enligt syskons födelse), död 1796 12/5 på Kalven. Dotter till Sören Persson och hans hustru Elin Andersdotter på Kalven.
-Dödsår enligt bou 1819 5/6, nr 128. Ej inskriven i dödboken.


Gift 1799-05-13 i Öckerö sn (O) med nästa ana

Barn:
* Per Utbult, född 1818-09-19, se ana 6.

mfm
13 Olena Andersdotter, född 1779-10-22 i Hönö Röd, Öckerö sn (O),
död 1855-02-27 i Kalven, Öckerö sn (O).
[ Far 26] [ Mor 27] [ Make 12] [ Son 6]

-Sjömansdotter.


Gift 1799-05-13 i Öckerö sn (O) med föregående ana

mmf
14 Elias Petersson, född 1790-03-06 i Käringberget,
Västra Frölunda sn (O), död 1867-01-22 i Långedrag,
Västra Frölunda sn (O).
[ Far 28] [ Mor 29] [ Maka 15] [ Dotter 7]

-Mästerlots.
-Föräldrarnas data enligt hfl.
-I hfl oklart födelsedatum - mars eller maj. Födelseboken som börjar 2 maj har inte med honom, varför datum som väljs här blir mars. Då föräldrarna var skrivna på Käringberget från hfl:s början 1813 bör Elias ha fötts där.
-Vid vigseln 1817 lotsdräng på Käringberget.
-Dödsår enligt gravsten via nätet.


Gift 1817-10-05 i Västra Frölunda sn (O) med nästa ana

Barn:
* Anna Kajsa Eliasdotter, född 1823-06-29, se ana 7.

mmm
15 Johanna Andersdotter, född 1793-06-13 i Långedrag,
Västra Frölunda sn (O), död 1860-03-13 i Långedrag,
Västra Frölunda sn (O).
[ Far 30] [ Mor 31] [ Make 14] [ Dotter 7]

-Viss tveksamhet i fråga om födelsedatum. Man har angett december, då hon står nederst på sidan där. Men i kolumnen t.vä. ser det ut som om man har skrivit juni och alltså inte fört in henne i längden direkt. Det står också juni i hfl.
-Vid vigseln hemmadotter från Långedrag.


Gift 1817-10-05 i Västra Frölunda sn (O) med föregående ana


*** Generation IV ***

ffff
16 Ivar Andersson.
[ Maka 17] [ Son 8]

-Död 1785/86, bou 1786 10/2:128.
-Hade arvejord i Klockaregården.


Gift med nästa ana

Barn:
* Anders Ivarsson, född 1764, se ana 8.

fffm
17 Anna Eriksdotter.
[ Make 16] [ Son 8]

-Hade arvejord i Kärra Bergegården (enligt makens bou).


Gift med föregående ana

ffmf
18 Anders Olofsson, född 1735-08-11 i Torslanda Mellangård,
Torslanda sn (O), död 1782-05-17 i Torslanda Mellangård,
Torslanda sn (O).
[ Maka 19] [ Dotter 9]

-Son till Olof Olsson (död 1768 i Mellangården) och hans hustru Catharina Andersdotter (död 1773 på Ladugårds/Kungsladugårds ägor, Sävedals härad enligt VHHR 1774 25/2). Catharina var enligt fadderskap och mtl dotter till Anders Engelbrektsson i Fåglevik Annexgård i Björlanda, senare utflyttad till Högen i Torslanda. Catharina Andersdotter bodde vid dödsfallet hos mågen, skepps- eller varvstimmermannen Johan Andreas (oftast Anders) Österberg. Han går att hitta i mtl, men Catharina nämns inte, troligen pga att hon var skattebefriad. Hon dog 1773 10/3, 63 år gammal. I VHHR 1773 21/5 nr 17 sägs de ha bott på Gamla varvet som hörde till Amiralitetsfs. Kungsladugård med Sågängen var en av de folkrikaste stadsdelarna och hade 1772 över 1000 skattlagda personer. Anders Österberg gifte sig 1766 i Torslanda sn med Olof Olssons dotter Anna och dog 1801 19/12, 61 år gammal (Amiralitetsfs). I bou (1802:94) nämns änkan Anna Österberg, född Olsdotter, och dottern Olena, 31 år. Fastigheten var torpstället Arion under Älvsborgs Kungsladugård. Olena blev gift med arbetaren Olaus Sahlberg och dog 1839 4/12 (Karl Johan sfs). Bou 1841:31.


Gift 1768-01-17 i Torslanda sn (O) med nästa ana

Barn:
* Kajsa Andersdotter, född 1780-06-21, se ana 9.

ffmm
19 Catharina Gunnesdotter, född 1741-08-13 i Björkö Västergård,
Öckerö sn (O), död 1819-05-01 i Torslanda Mellangård, Torslanda sn (O).
[ Make 18] [ Dotter 9]

-Dotter till Gunne Eriksson och hans hustru Gunnur Olsdotter. Gunnur var dotter till Olof Torgersson och hans hustru Maret Andersdotter i Hästevik Norgård i Torslanda sn och hade varit gift (1730) med Lars Andersson från Björkö Västergård.


Gift 1768-01-17 i Torslanda sn (O) med föregående ana

fmff
20 Lars Andersson, född 1718, död 1795-02-02 i Stora Överön,
Torsby sn (O).
[ Maka 21] [ Son 10]

-Fiskare. Ägde åtminstone 1762-71 backebåten Skåren på 48 tunnors dräktighet.
-Nämnd som gift på Stora Överön i mtl 1748 (längder fattas för flera år innan dess). Kan betyda att han var gift en gång innan. Var ju också betydligt äldre än Helena.
-Död 77 år gammal. Enligt hfl ett par år yngre.


Gift med nästa ana

Barn:
* Johannes Larsson, född 1765-12-01, se ana 10.

fmfm
21 Helena Börgesdotter, född 1732, död 1806-04-20 i Stora Överön,
Torsby sn (O).
[ Make 20] [ Son 10]

-Död 74 år gammal. Något år yngre enligt hfl.


Gift med föregående ana

fmmf
22 Olof Rasmusson, född 1721, död 1773-05-12 i Kyrkeby Bergegård,
Harestad sn (O).
[ Maka 23] [ Dotter 11]

-Nämnd som ogift i mtl 1748 och gift 1752, i Kyrkeby Bergegård, född där (arvejord, och utlöst sina syskon därifrån. Fasta 1752. Se bou nedan). Vidare forskning ger vid handen att Olof var son till Rasmus Andersson (död 1741, bou 1742 12/1 bd 1:541) och hans hustru Kerstin Olsdotter ibm. Rasmus hade enligt bou odel i Kyrkeby Bergegård och måste ha varit son till Anders Olsson och hans hustru Karin Rasmusdotter där.
-Död 51 år och 6 månader gammal.
-Bou 1773 7/7 nr 397.


Gift med nästa ana

Barn:
* Cecilia Olofsdotter, född 1766-11-24, se ana 11.

fmmm
23 Annika Nilsdotter, född 1732 i Västra Näreby, Harestad sn (O),
död 1785-03-21 i Kyrkeby Bergegård, Harestad sn (O).
[ Make 22] [ Dotter 11]

-Född i Näreby enligt Hans Lidhall. I Västra Näreby fanns i mtl 1748 en Nils Andersson. Han dog 1764 och i bou (1764 bd 3:653) nämns änkan Kerstin Andersdotter och dottern Annika och hennes tre systrar, alla gifta.
-Gift II 1782 2/3 i Harestad sn med Johannes Larsson, född 1740 i Hammar Nedergård i Harestad sn som son till Lars Svensson, död 1785 24/6 i Kyrkeby Bergegård. Johannes gift I 1775 15/1 i Harestad sn med Anna Catharina Martinsdotter (1741-80) från Västra Röd i Harestad.
-Död 53 år gammal.
-Bou 1785 4/7 nr 1097.


Gift med föregående ana

mfff
24 Anders Utbult, född 1724-09-27 i Torås, Vallda sn (N), död 1781-04-28
i Öckerö Sörgård, Öckerö sn (O).
[ Maka 25] [ Son 12]

-Skeppare.
-Utredning om härstamning (son till Anders Jonsson och hans hustru Elin Svensdotter) och skepparverksamhet (främst i Karlshamn) i Öckerö släktforskarförenings tidskrift 2001:2 och 2005:1.


Gift 1761-02-08 i Öckerö sn (O) med nästa ana

Barn:
* Per Utbult, född 1765-01-04, se ana 12.

mffm
25 Malena Persdotter, född 1733-03-04 i Björkö Ryd, Öckerö sn (O),
död 1793-12-03 i Öckerö Sörgård, Öckerö sn (O).
[ Make 24] [ Son 12]

-Dotter till Per Nilsson (1697-1733) och hans hustru Kerstin Persdotter Nordtman i hennes första gifte 1731 (gift II 1737 23/1 med ostindiefararen Olof Sörensson Hising, 1699-1772).


Gift 1761-02-08 i Öckerö sn (O) med föregående ana

mfmf
26 Anders Nilsson, född 1750-04-15 i Fotö, Öckerö sn (O), död 1833-12-29
i Hönö Röd, Öckerö sn (O).
[ Maka 27] [ Dotter 13]

-Vid vigseln sjöman.
-Son till Nils Andersson och hans hustru Pernilla Olsdotter.


Gift 1779-10-10 i Öckerö sn (O) med nästa ana

Barn:
* Olena Andersdotter, född 1779-10-22, se ana 13.

mfmm
27 Karin Andersdotter, född 1760-02-26 i Hönö Röd, Öckerö sn (O),
död 1832-05-02 i Hönö Röd, Öckerö sn (O).
[ Make 26] [ Dotter 13]

-Dotter till Anders Larsson och hans hustru Anna Torkelsdotter.


Gift 1779-10-10 i Öckerö sn (O) med föregående ana

mmff
28 Peter Eriksson Berg, född 1767-04-16 i Käringberget,
Västra Frölunda sn (O), död 1842-11-27 i Käringberget,
Västra Frölunda sn (O).
[ Maka 29] [ Son 14]

-Son till Erik Larsson och hans hustru Gunilla Persdotter.
-Ordinarie lots (hfl 1816-20).


Gift 1787-06-24 i Västra Frölunda sn (O) med nästa ana

Barn:
* Elias Petersson, född 1790-03-06, se ana 14.

mmfm
29 Britta Eriksdotter, född (döpt 1759-08-05) i Hinsholmen,
Västra Frölunda sn (O), död 1825-02-16 i Käringberget,
Västra Frölunda sn (O).
[ Make 28] [ Son 14]

-Dotter till Erik Larsson och hans hustru Maret Andersdotter.


Gift 1787-06-24 i Västra Frölunda sn (O) med föregående ana

mmmf
30 Anders Nilsson, död 1810-12-12 i Långedrag, Västra Frölunda sn (O).
[ Maka 31] [ Dotter 15]

-Bonde i Långedrag. Nämnd i mtl 1780 som ogift och inhyses hos Anders Arvidsson i Långedrag. En av makarna kom vid vigseln från Tranered, sannolikt Karin.
-Drunknade 59 år och 4 månader gammal.
-Bou 1810:190.


Gift 1780-01-14 i Västra Frölunda sn (O) med nästa ana

Barn:
* Johanna Andersdotter, född 1793-06-13, se ana 15.

mmmm
31 Karin Ivarsdotter, född 1758, död 1822-07-08 i Långedrag,
Västra Frölunda sn (O).
[ Make 30] [ Dotter 15]

-Födelseår enligt hfl. Vid dödsfallet dock 72 år gammal som född 1750.
-Halt och orkeslös som gammal. Försökte arbeta en tid på Käringberget (hfl 1816-20).


Gift 1780-01-14 i Västra Frölunda sn (O) med föregående ana
Mor till ana nr 24 i Ernst Bramers antavla. 

Jag har hittat Britta Jonsdotter som gifte sig med Per Eriksson i Gårda. Vigseln var 1744-09-09 i Styrsö C:3 s 106 och hon är döpt 1720-01-23 Styrsö C:1 s 215.

Jon Berntsson f 1691-08-18 Styrsö, begravd 1759-04-22 Styrsö
gift med Ingrid Nilsdotter f 1694-07-06 Styrsö, d 1768-02-26 Styrsö

barn
  * Britta 1720-1771 g 1744 Per Eriksson Hönö
  * Nils 1721-1798 g 1749 Kerstin Helgesdotter d före 1798
  * Erik 1723-1799 g1 1744 Kerstin Helgesdotter 1719-1746 g2 1750 Kerstin Eriksdotter 
  * Kerstin 1724-1725
  * Börje 1727-1763 g 1762 Britta Andersdotter 1744-1763
  * Stina 1729-1792 g 1754 Jon Andersson
  * Katarina 1731-1731
  * Peter 1733-1791 g 1756 Anna Petersdotter fr Styrsö Tången, bou AÖHHR 17/10 1791
  * Kerstin 1735-1746
  * Andreas 1738-

Jon Berntsson son till Bernt Jonsson d 1701-03-24 och Börta Larsdotter d 1746-10-30 på Styrsö
Ingrid Nilsdotter dotter till Nils Andersson d före 1737 och Maret Persdotter d 1737-05-09 Styrsö

Kompletterat av Inger Börjesson 2017-05-14.
Ana nr 28 i Ernst Bramers antavla.

Lars Larsson och Börta Andersdotter är ju också mina anor och där har jag letat och letat utan att hitta var de kommer ifrån.

De gifte sig 1782-02-08 i Solberga C:3 s 147. Då var Lars dräng i Åseby och Börta piga i Solberg.
När dottern Ingeborg föds 1782-05-08 och dör 1782-11-02 bor de vid Släbo,
då sonen Lars föds 1783-12-05 är det i Ryrshed. I hfl 1786 finns de i Nedre Knaverstad och Lars är då 2 år.

De flyttar 1787-02-07 (Solberga B:1 s 13, nr 67) till Brorn i Lycke sn. Det nämns ingen son, men 1789-01-28 dör Lars Larsson på Brorn, 5 år gammal. Det kan vara Lars och Börtas son, som dog före flytten till Öckerö.  Eftersom Lars och Börta flyttade omkring och bodde som inhyses är det väl troligt att de var inflyttade till Solberga sn.

Kompletterat av Inger Börjesson 2017-05-14.