Vidare utveckling av Bremers antavla (Hult, Tjörn)

I samband med min kontroll av Ernst Bremers och hans hustrus anor har jag försökt reda ut härstamningen för en av dem, Britta Jonsdotter som gifte sig med Per Eriksson på Hönö. På nätet finns en uppgift om att hon var född i Berg i Jörlanda. Samma gäller Lars Jonsson i Hult på Hönö. Man menar då att de var syskon. Dessa uppgifter är som vanligt inte bestyrkta, men plötsligt hittade jag vad som skrivits om Lars i Anbytarforum. Han var född i Stenkyrka sn på Tjörn. Hade Lars Jonsson en syster Britta? De var jämngamla, födda 1720 och -22. Men de hade inga fadderförbindelser vid dop av Brittas många barn med Per Eriksson i Hönö Gårda som man skulle kunna ha nytta av.

Jag gjorde en kartläggning av Lars Jonssons anor och familj efter tips av Kenneth Bengtsson som forskat mycket på Tjörn och Inland (antavlan Lars Jonsson). Lars har inget känt samband med Ernst Bremers familj, men han har nu levande ättlingar. Utredningen om honom kan därför vara till nytta för dem. Den visar också hur det kan vara med avskrifter. Här gäller det inflyttningsattesten till Öckerö socken 1772, där det blivit fel genom prästens nedteckning och läsningen vid registreringen. Det visar återigen att man bör kontrollera originalkällorna när man använder avskrifter. Efter detta och med konsultation av Kenneth Bengtsson kan konstateras att Lars och Britta enligt bevarade källor inte var syskon.

Lars nämns i Bur, Torslanda sn, i mtl 1763 tillsammans med Jonas (Christensson), 1764 samma men med drängen Bernt, och 1765 Lars Jonsson (abs.) och Jonas (abs.). Båda borta 1766. Drängen Bernt 1764 var Jonas Christenssons bror. Bernt hade skrivits för Bur sedan 1760, då det i sockenöversikten för Stenkyrka 1752-65 står att drängen Jonas i Säby Nordgård skrivs hos Bernt i Bur i Torslanda sn. Jag har inte haft tillgång till mtl för Torslanda mellan 1748 och 1764 (AD). I Stenkyrkas sockenöversikt framgår att det två brödernas far Christen Olsson i Västra Önne var åbo i Bur sedan 1760. Det framgår även att Jonas i Bur 1763 gifte sig med Christina, dotter till Olof Alfsson i Stordal.

Kan mtl-uppgifterna kompletteras? Ja, det finns ett antal domboksanteckningar:

År 1764 28/5 nr 18 och 24/10 nr 16, samt 1765 21/2 nr 51 och 22/5 nr 39 (alla dessa ställen utom det första mkt kortfattade) meddelar att bönderna från Tjörn Christen Olsson och Lars Jonsson innehade ½ frälsehemmanet Bur. Gården såldes av välb. Axel D. Stålhandske och hans bror Fredrik till vaktmästaren på Nya Älvsborg Daniel Stark, men denne sålde den strax vidare till Tjörnbönderna. Christen Olssons son Jonas brukade Bur till ”halvnads”. Lars Jonsson bodde på Tjörn, inte i Bur.

Och 1766 22/5 nr 15-16 och 17/10 nr 58 omtalar att Daniel Stark stämt de förra åborna Lars Jonsson och Jonas Christensson för skada före avflyttandet efter uppsägningen och att ej hållit vägarna i stånd. Jonas hade arbetat som dräng för sin far Christen Olsson i Önne, Stenkyrka sn, som ägt hälften av halva hemmanet Bur då.

Ända till 1768 satte dessa Tjörnbor spår på Västra Hisingen. Vid tinget 11/10 (nr 16) stämde Lars Jonsson på Berg i Jörlanda en Lillebybo för en skuld, och i målet efter stämde Lars Jonsson på Berg och Jonas Christensson ibm en annan Lillebybo för en skuld.

År 1769 10/11 stämdes åborna i Hult för skulder till en handelsman i Gbg. Bl.a. nämns då Lars Jonsson. Detta är egendomligt, då Lars enligt flyttningsattesten inte kom till Hult förrän 1772 och ännu 1770 skrivs i Jörlandas kyrkböcker. Enda förklaringen är att det gällde en annan Lars Jonsson, han som tidigare bott i Hult, men sedan flyttat till Gårda.

Mycket intressant är att hustrun enligt Kenneth Bengtsson skall ha varit dotter till Erik Bamsesson och NN Olsdotter. Jag kom då ihåg att jag för många år sedan fann en Erik Bamsesson i Kvisljungby i Björlanda sn. Han nämns i bou och domböcker. Jag tittade på detta i mina avskrifter (har kortfattat skrivit av ingresserna till bou för Västra Hisingen för större delen av 1700-talet och domböckerna för Ö-T-B till och med 1784). Om man vill gå till nätet och leta efter denne Erik går man bet. Var det en hittills icke noterad Bamseättling? I domboken nämns att han som förmyndare för ett omyndigt barn bl.a. hade Olof Bamsesson i Krossekärr och Björn Bamsesson i Långekärr (Klövedal sn). Dessa var sinsemellan bröder, men hade de även en bror Erik som kom till Björlanda sn? Erik i Kvisljungby kom dit senast 1736 och dog där 1744.

Via nätet finner man två Erik Bamsesson: en skall ha varit född 1686 i Säby Nordgård (son till Bamse Anundsson) och avlidit 1757 i Budalen, och den andre född 1690 i Hovlanda (son till Bamse Christoffersson) och död 1757 i Brog Östergård. Det kan väl inte ha funnits tre Erik Bamsesson samtidigt? Kenneth Bengtsson visste att berätta att Erik i Kvisljungby måste ha varit den broder till Olof och Björn ovan som hade bott i Budalen från 1716 till åtminstone 1734 (Orusts och Tjörns häradsrätt 1734 1/10, där man också nämner fler syskon), men inte avlidit där och som man tills nu inte vetat vart han tagit vägen. Eriks hustru(r) visste man inte mycket om heller. Hur det var med detta framgår av min uppställning här (antavlorna Erik Bamsesson och Rangela).

Bamse är ju ett ovanligt namn. Det kunde stavas på olika sätt. Man ser bl.a. Bangse och Banxe. Det fanns en gammal släkt Bamse som kan vara ursprunget (nämnd på 1300-talet - Tiselius). Bamsarna var ganska framstående och befryndade med flera gamla Bohussläkter. Erik Bamsessons farmor var dotter till den kände Jöns Gullbandsson i Vräland. De två Erik Bamsesson som avhandlats här var släkt med varandra och båda härstammade från en namne i Långelanda på Orust i början av 1500-talet.

Henrik Karlsson
20171 Maria Larsdotter, född 1761-06-17 i Brog Östergård, Stenkyrka sn (O),
död 1820-01-01 i Hönö Hult, Öckerö sn (O) (av ålderdom).
[ Far 2] [ Mor 3]

-Gift 1780 23/4 i Öckerö sn med Olof Hansson, född 1755 16/5 i Hult som son till Hans Svensson och hans hustru Anna Olsdotter, död 1811 10/12 av tvinsot ibm.
-Marias dödsdatum enligt dödbok och hfl. Står i dödboken Anna, men skall vara Maria (det fanns enligt hfl ingen Anna Larsdotter där då).*** Generation I ***

f
2 Lars Jonsson, född 1722 i Säby Nordgård, Stenkyrka sn (O),
död 1787-03-30 i Hönö Hult, Öckerö sn (O) (av håll och styng).
[ Far 4] [ Mor 5] [ Maka 3] [ Proband 1]

-Födelseår enligt ålder vid dödsfallet.
-Flyttningsattesten (1772 23/8) har blivit felskriven och felläst på flera punkter. Någon son Sven hade man inte, och inte tre döttrar: det står "fem barn" ... "Sonen Jonas och Peter ... de 3.ne dottren Maria, och Elsa, samt Sonen Elias är unge, dock döttrarne begynt att läsa." Dessutom är Elias fel, då han dog 1768, liksom den förste sonen Bernt, av koppor. Det borde stå Bernt i attesten i stället (född 1770).


Gift 1751 i Stenkyrka sn (O) med nästa ana

Barn:
* Jonas Larsson, född 1752 i Brog Östergård, Stenkyrka sn (O),
död 1804-07-16 i Hönö Hult, Öckerö sn (O) (av förstoppning).
-Gift 1784 9/5 i Öckerö sn med Helena Larsdotter, född 1762 20/4 i Hönö Gårda som dotter till Lars arsson och hans hustru Kerstin Larsdotter, död 1836 14/10 av ålderdom i Hult.

* Petter Larsson, född 1753-09 i Brog Östergård, Stenkyrka sn (O),
död 1809-02-09 i Hönö Hult, Öckerö sn (O) (av feber).
-Gift 1790 27/3 i Öckerö sn med Sara Hansdotter, född 1761 24/6 i Hult som dotter till Hans Andersson och hans hustru Ingeborg Olsdotter, död 1814 5/12 av lunginflammation ibm.

* Maria Larsdotter, född 1761-06-17, se ana 1.

* Bernt Larsson, född 1764-04-18 i Bur, Torslanda sn (O), död 1768-06-02
i Berg, Jörlanda sn (O) (av koppor).
-Som fadder 1764 fanns en hustru Christina på Bur, säkerligen hustrun till samägaren Jonas Christensson.

* Elias Larsson, född 1766-08-21 i Berg, Jörlanda sn (O), död 1768-06-04
i Berg, Jörlanda sn (O) (av koppor).

* Elsa Larsdotter, född 1769-03-27 i Berg, Jörlanda sn (O),
död 1844-10-01 i Hönö Västergård, Öckerö sn (O) (av ålderdom).
-Begav sig 1813 av till Torsby sn som piga (hfl Öckerö sn). Inflyttning till Torsby sn 1814 2/6. Gift 11/11 s.å. med änklingen Olof Andersson på Flaterön (Södra Flatan eller bara Flatan, sedan till Ljungholmen under Flatan). Kallas då Elisabeth. Flyttade efter 1-2 år tillbaka till Öckerö sn (i hfl 1814-15 "till Kalfsund"). Olof född 1759 24/11 i Harestad sn (hfl - möjligen Flateby med tanke på faddrar), död 1834 17/8 på Kalven av koleran som drabbade ett stort antal av invånarna det året. Han var först gift (omkring 1785 enligt mtl) med Inger Persdotter, född 1758, död 1810 15/5 på Flatan av feber, 52 år 1 månad och 13 dagar gammal. Tre överlevande barn av fem (den äldste sonen, Anders född 1793, blev sjöman och flyttade till Varholmen i Torslanda sn).
-Bodde som gift på Kalven och skrevs i hfl under olika salterier.
-Flyttade efter makens död till Hönö Västergård som inhyses änka.

* Bernt Larsson, född 1770-12-29 i Berg, Jörlanda sn (O), död 1817-05-13
i Kalven, Öckerö sn (O) (av hosta och bröstvärk).
-Ogift dräng, bräcklig. Vistades mest hemma i Hult. Flyttade dock så småningom till systern Elsa på Kalven och dog där.

* Lars Larsson, född 1774-01-20 i Hönö Hult, Öckerö sn (O),
död 1774-02-17 i Hönö Hult, Öckerö sn (O) (av -).


m
3 Elin Eriksdotter, född 1730 i Brog Östergård, Stenkyrka sn (O),
död 1789-12-15 i Hönö Hult, Öckerö sn (O) (av hetsig feber).
[ Far 6] [ Mor 7] [ Make 2] [ Proband 1]

-Kallas ofta Nilsdotter i födelseböckerna.
-Vigselåret framkommer genom ett studium av bilagorna till lysnings- och vigselboken i kombination med en förteckning över lysningssedlar. Paret nämns i de förstnämnda som var för sig är odaterade men är inlagda i en bunt daterad 1750-51. I förteckningen saknas 1751, men paret finns inte i 1750 eller 1752.


Gift 1751 i Stenkyrka sn (O) med föregående ana


*** Generation II ***

ff
4 Jon Olsson.
[ Maka 5] [ Son 2]


Gift med nästa ana

Barn:
* Lars Jonsson, född 1722, se ana 2.

fm
5 Maria Torbjörnsdotter.
[ Make 4] [ Son 2]


Gift med föregående ana

mf
6 Erik Bamsesson, född 1690 i Hovlanda, Stenkyrka sn (O), död 1757
i Brog Östergård, Stenkyrka sn (O).
[ Far 12] [ Mor 13] [ Maka 7] [ Dotter 3]

-Uppgifter av Kenneth Bengtsson. Anorna kan utföras långt och finns även på nätet.


Gift med nästa ana

Barn:
* Elin Eriksdotter, född 1730, se ana 3.

mm
7 NN Olsdotter.
[ Make 6] [ Dotter 3]

-Uppgift av Kenneth Bengtsson.


Gift med föregående ana


*** Generation III ***

mff
12 Bamse Christoffersson.
[ Maka 13] [ Son 6]

-Född och död i Hovlanda.


Gift med nästa ana

Barn:
* Erik Bamsesson, född 1690, se ana 6.

mfm
13 Elin Hansdotter.
[ Make 12] [ Son 6]


Gift med föregående ana1 Erik Bamsesson, född 1686 i Säby Nordgård, Stenkyrka sn (O), död 1744
i Kvisljungby Kronogård, Björlanda sn (O).
[ Far 2] [ Mor 3]

-1734 i Budalen.
-Nämnd i Kvisljungby Kronogård från 1736 (jb).
-Köp 1737 20/6 (VHHR): Erik Bamsesson, Helge Björnsson och Olof Andersson i Kvisljungby köpt 1/3 var av kapten Christoffer Hedenberg. Ansökte om fasta.
-Bou 1742 28/8 (sid. 533 i AD): Hustru Barbro Tuvesdotter, syster till Bernt Tuvesson i Toftenäs i Stenkyrka sn. Olof Elofsson på Klåverön Barbros svåger. Elias Carlsson i Lexby hennes måg. Barbro död 1742, en första bou 15/4, nu ändrad. Maken Erik Bamsesson. En dotter Tora. Hade tre omyndiga döttrar då. En var den yngsta, Ingegerd. Förmyndare Bernt Tuvesson, Olof Elofsson och Bryngel Tuvesson i Grinneröd.
-Bou 1750 5/6 efter Elias Carlsson. Hustrun hette Karin Eriksdotter. Hennes syster Tora. En syster Johanna. Den tredje Ingegerd.
-Bou 1754 29/4 efter Karin Eriksdotter. Maken Carl Jönsson.
-VHHR 1745 12/2: Testamente mellan avlidne dannemannen Erik Bamsesson i Kvisljungby och änkan Rangela Bengtsdotter. Hon hade en bror Per Bengtsson. Elias Carlssons hustru Karin Eriksdotter nämns. Förmyndare Olof Bamsesson i Krossekärr, Stenkyrka sn, Olof Elofsson på Klåverön (gift med Karin Tuvesdotter, har jag sett någonstans - Olof nämnd i tingsprotokoll från 1729 enligt Evert Samuelsson), Björn Bamsesson i Långekärr i Klövedal sn och Bernt Tuvesson i Toftenäs, Stenkyrka sn.
-1746 12/2: Torbjörn Larsson nu gift med Rangela Bengtsdotter, förman Erik Bamsesson. De två hade dottern Elin Eriksdotter.
-1748 8/3: förlikning 1744 18/4 och avvittring 1744 21/12 efter Erik Bamsesson.


Gift 1716 med
Barbro Tuvesdotter, född i Tådås, Klövedal sn (O), död 1742
i Kvisljungby, Björlanda sn (O).

-Föräldrarna enligt nätet.
-Hade brodern Berndt i Toftenäs, Stenkyrka sn och Bryngel Tuvesson i Grinneröd i Stenkyrka sn (VHHR bou 1742 28/8).
-Vigselåret beräknat.
-Död 1742, bou 1742 15/4.


Gift 1742 i Björlanda sn (O) med
Rangela Bengtsdotter, född 1718 i Röra Nordgård, Björlanda sn (O),
död 1793-11-23 i Kvisljungby, Björlanda sn (O) (av ålderdom).

-Hade 1745 brodern Per Bengtsson. Den ende med det namnet i Björlanda sn åren däromkring var den som bodde i Röra Nordgård. Det visar sig också genom bou 1732 3/4 efter Bengt Hansson ibm att det var denne Per Bengtsson: systern Ragnhild nämns då. Nämns i faderns testamente 1719: född några år tidigare än åldern vid dödsfallet. Stämmer också med att hon 1733 kvitterade brodern Pers fasta på Röra Nordgård 1/4.
-Gift II 1745/46 med Torbjörn Larsson (var gift i VHHR 1746 12/2).


Barn i första giftet:
* Karin Eriksdotter, död 1754 i Lexby Smedjegård, Björlanda sn (O).
-Gift med Elias Carlsson och bosatt i Lexby Smedjegård (han död 1750, bou 5/6).
-Död 1754, bou 29/4. Hon hade då varit omgift med Carl Jönsson.

* Tora Eriksdotter.

* Johanna Eriksdotter.

* Ingegerd Eriksdotter.


Barn i andra giftet:
* Elin Eriksdotter, född 1743 i Kvisljungby, Björlanda sn (O),
död 1795-12-29 i Kvisljungby, Björlanda sn (O) (av uppkastningar).
-Ogift, piga. Enda barnet i andra giftet.
-Död 52 år och 3 månader gammal.


*** Generation I ***

f
2 Bamse Anundsson, död 1728 i Krossekärr, Stenkyrka sn (O).
[ Maka 3] [ Proband 1]

-Nämnd i Säby Nordgård från 1685 (mtl). Till Krossekärr omkring 1700 enligt barnens födelseorter (nätet).
-Hade enligt Orusts och Tjörns dombok 1734 1/10 odel (9 öresbol) i Krossekärr, Stenkyrka sn (barnens fäderne odel). Dock svårt att se att han eller hans föräldrar skulle ha kommit från Krossekärr. Att det rörde sig om 9 öb betyder att ägandet inte bör ha kommit ifrån en alltför lång tid tillbaka.
-Alla barnen här enligt denna anteckning i domboken.


Gift med nästa ana

Barn:
* Erik Bamsesson, se ana 1.

* Olof Bamsesson.
-Äldst.
-1734 i Hällebäck.

* Anund Bamsesson.
-1734 i Krossekärr.

* Björn Bamsesson.
-1734 och 1746 i Långekärr.

* Anna Bamsesdotter.
-1734 i Nötsäters Hage.

* Ingrid Bamsesdotter.
-1734 i Väster Ryr på Inland.

* Ingeborg Bamsesdotter.
-1734 i Krossekärr.

m
3 Johanna Olsdotter, död 1737 i Krossekärr, Stenkyrka sn (O).
[ Make 2] [ Proband 1]


Gift med föregående ana1 Rangela Bengtsdotter, född 1718 i Röra Nordgård, Björlanda sn (O),
död 1793-11-23 i Kvisljungby, Björlanda sn (O) (av ålderdom).
[ Far 2] [ Mor 3]

-Hade 1745 brodern Per Bengtsson. Den ende med det namnet i Björlanda sn åren däromkring var den som bodde i Röra Nordgård. Det visar sig också genom bou 1732 3/4 efter Bengt Hansson ibm att det var denne Per Bengtsson: systern Ragnhild nämns då. Nämns i faderns testamente 1719: född några år tidigare än åldern vid dödsfallet. Stämmer också med att hon 1733 kvitterade brodern Pers fasta på Röra Nordgård 1/4.
-Gift II 1745/46 med Torbjörn Larsson (var gift i VHHR 1746 12/2).


Gift 1742 i Björlanda sn (O) med
Erik Bamsesson, född i Säby Nordgård, Stenkyrka sn (O), död 1744
i Kvisljungby Kronogård, Björlanda sn (O).

-1734 i Budalen.
-Nämnd i Kvisljungby Kronogård från 1736 (jb).
-Köp 1737 20/6 (VHHR): Erik Bamsesson, Helge Björnsson och Olof Andersson i Kvisljungby köpt 1/3 var av kapten Christoffer Hedenberg. Ansökte om fasta.
-Bou 1742 28/8 (sid. 533 i AD): Hustru Barbro Tuvesdotter, syster till Bernt Tuvesson i Toftenäs i Stenkyrka sn. Olof Elofsson på Klåverön Barbros svåger. Elias Carlsson i Lexby hennes måg. Barbro död 1742, en första bou 15/4, nu ändrad. Maken Erik Bamsesson. En dotter Tora. Hade tre omyndiga döttrar då. En var den yngsta, Ingegerd. Förmyndare Bernt Tuvesson, Olof Elofsson och Bryngel Tuvesson i Grinneröd.
-Bou 1750 5/6 efter Elias Carlsson. Hustrun hette Karin Eriksdotter. Hennes syster Tora. En syster Johanna. Den tredje Ingegerd.
-Bou 1754 29/4 efter Karin Eriksdotter. Maken Carl Jönsson.
-VHHR 1745 12/2: Testamente mellan avlidne dannemannen Erik Bamsesson i Kvisljungby och änkan Rangela Bengtsdotter. Hon hade en bror Per Bengtsson. Elias Carlssons hustru Karin Eriksdotter nämns. Förmyndare Olof Bamsesson i Krossekärr, Stenkyrka sn, Olof Elofsson på Klåverön (gift med Karin Tuvesdotter, har jag sett någonstans - Olof nämnd i tingsprotokoll från 1729 enligt Evert Samuelsson), Björn Bamsesson i Långekärr i Klövedal sn och Bernt Tuvesson i Toftenäs, Stenkyrka sn.
-1746 12/2: Torbjörn Larsson nu gift med Rangela Bengtsdotter, förman Erik Bamsesson. De två hade dottern Elin Eriksdotter.
-1748 8/3: förlikning 1744 18/4 och avvittring 1744 21/12 efter Erik Bamsesson.


Barn:
* Elin Eriksdotter, född 1743 i Kvisljungby, Björlanda sn (O),
död 1795-12-29 i Kvisljungby, Björlanda sn (O) (av uppkastningar).
-Ogift, piga. Enda barnet i andra giftet.
-Död 52 år och 3 månader gammal.


*** Generation I ***

f
2 Bengt Hansson, född i Viken Bergegård, Björlanda sn (O), död 1732
i Röra Nordgård, Björlanda sn (O).
[ Far 4] [ Mor 5] [ Maka 3] [ Proband 1]

-Född i Viken Bergegård enligt domboken nedan (1715) och utredning jag gjort om Viken, där syskonen jag fått fram via mtl och båtsmanslängder stämmer med. Dessutom i domboken 1715 tre syskon i Viken. Stämmer namnmässigt också (t.ex. Rangela).
-Hade 1732 (bou) brodern Per Hansson i Viken (Björlanda sn). Mödernejord 1/4 i Röra Nordgård. Övriga syskon enligt VHHR 1715 10/6.
-Död efter 1723 (under barnen i mtl 1724=sonen Per, ogift). Död 1732: bou och skifte 1732 3/4. Testamente 1719 15/8 (Hans Bengtssons efterlämnade kläder till hans halvsyskon Per och Rangela - hon måste ju ha varit född då, lite tidigare än enligt åldern vid dödsfallet) enligt VHHR 1733 22/2, nr 14.
-Hade i andra giftet barnen Per och Rangela.
-Gift I med NN: barnen Hans, Nils och Lars. Hustru I hade arvejord i Röra Sörgård (enligt makens bou 1732).
-Gift II senast 1715 (VHHR 10/6 nr 15). I mtl 1723 "hustrun bräcklig" och 1724 ingen markering, bara "Bengt under barnen".


Gift med nästa ana

Barn:
* Rangela Bengtsdotter, född 1718, se ana 1.

m
3 Åsa Persdotter.
[ Make 2] [ Proband 1]

-Död efter 1723 (mtl).


Gift med föregående ana


*** Generation II ***

ff
4 Hans Bengtsson.
[ Maka 5] [ Son 2]

-Nämnd 1657-82.


Gift med nästa ana

Barn:
* Bengt Hansson, se ana 2.

fm
5 Rangela Nilsdotter.
[ Make 4] [ Son 2]

-Nämnd 1683-91.


Gift med föregående ana