RÄKNING

Över den kostnad som förorsakats genom den för mord å min son Niklas Andersson anklagade Sven Claesson i Toreby

 

Nov 17 Till undertecknad för tvenne dagars besvär och tidsspillan

då min son blev skjuten                                                                                               3 Rdr

 

Särdkilda kostnader vid samma tillfälle                                                                         2 Rdr

 

Nov 25 För mina besvär vid operation av herr doktor                                                  1 Rdr

 

Nov 27 En resa till Kungälv för att närvara vid rannsakningen av för mordet

anklagade S C                                                                                                            2 Rdr

Dito till min son Olaus för att såsom vittne höras i målet                          1 Rdr

 

Dec 16 För en resa till Kungälv vid ytterligare en rannsakning                                       2 Rdr

 

Begravningskostnad enligt särskild räkning                                             76:36

Summa R.m.t.                                                                                             Rdr          87:36

 

Toreby 16 dec 1862

Anders Niklasson