Oliga språk

De va kommen e ny lärarinna te Hönö. Hu va ifrå  Örebro, så språket här va inte allti så lätt å förstå.

De va historietimme och fröken fråga Kalle om han kunne berätta om Gustav den 2dre Adolf.

Kalle reste seg opp.

-         Då han ble sködden howar ja inte. Men de va tôga den dan, så han så la inte atte dom sköd. Annars hade han nåck weggat för kula.

-         Vad är det för språk Kalle talar? Jag förstår att Kalle kan sin läxa. Men vad är tôga för något?

-         De ä när de ä tjockt som en gröd.

-         Men vad är då wegga för något?

-         Ved hu inte de, sa Kalle. Om de kommer e mjölshomla mod frökens hövve, så weggar hu mä hövvet.

-         Ja, ja Kalle, det är bra. Men Lisa förklara för mig vad en mjölshomla är.

-         Jo de ä e södda som sedder på blåmmera, e stor tjock som sörrar när hu flywer.

Ja, Lärarinnan hadet inte lätt. Men hu lärde seg mä tia.