Mästerlotsen Torger Olssons död
Insänt av Anders Ryberg

Detta brev i Västra Lotsdistriktets arkiv beskriver hur det gick till när mästerlotsen Torger Olsson drunknade vid en lotsning i september 1852. Han blev 43 år gammal och hade varit lots i nästan 32 år, från det att han antogs som lärling vid 11 års ålder.

"Herr chefen för Västra Lotsdistriktet
Förliden gårdag på eftermiddagen inträffade den olyckshändelsen, enligt lotslärlingen Johan Christianssons rapport, att Rörö lotsbåt i vilken befunno sig mästerlotsen Torger Olsson, dess broder sekundlotsen Olof Olsson och lotslärlingen Johan Christiansson 1 mil NV från Vinga skulle till inlotsning emottaga Norska Briggen Christian Agatho från Holmestrand, förd av skeppare C. Lieb, vid bordandet av briggen Torger Olsson, vars tur det var att gå ombord, skulle ifrån lotsbåten taga språng på briggens fallrep, emedan lotsbåten för sjögången ej vågade lägga in till sidan av fartyget, kom på sidan därav och föll i sjön, grund därav eller då han kom upp på vattenytan blev han intagen i lotsbåten, men Död, han hade förmodligen fått slag och kunde icke, oaktat använde försök, återbringas till liv.

Vinden var vid tillfället WSW 2 revade märsegels coul.

 

Torger Olsson född 1809 den 23/6 antogs till lärling 1820 den 15/12 befodrad till sekundlots 1830 den 21/12 och till mästerlots 1833 den 30/12, han har under sin tjänstetid icke varit straffad eller tilltalad för fel i tjänsten, utan gjort sig känd för ett mycket pålitligt förhållande, han efterlämnar änka med 5 barn, därav äldste sonen förlidet år blev lotslärling, i knappa omständigheter. Då denna olyckshändelse timat i utövningen av tjänsten, får jag ödmjukast anhålla om Herr Distrikstchefen verkande förord för änkan på det hon måtte få pension. Så fort jag kan erhålla närmare detaljerad berättelse om denna olycka skall jag inkomma med rapport, ävensom med Torger Olssons prästbetyg.

Göteborgs lotskontor

den 21 september 1852 N Åhmansson"