Lotsålderman B Gadd på Kalven om koleran på Hönö i augusti 1834
Insänt av Anders Ryberg

Ett annat brev från Västra lotsdistriktets arkiv som speglar stämningen under denna epidemi.

"Igår morgon kom jag hem från Kungs-hamn mitt i en bedrövlig tid. Koleran sprider sig snart omkring hela skärgården och vi stå i tur varje dag, och vad jag tror är vi förgätna av överheten emedan här icke finns någon läkare, ej heller ringaste läkemedel. Lotsarna på Hönö äro mest ut-döda, E Matsson och O Eriksson äro döda och de övriga lotsarna äro sysselsatta varje dag med att förskaffa de döda kropparna till jorden. Varje afton beledsagar 3, 4 av lik till jorden. Vi hava här på ön ännu undgått den största faran. Igår afton satte vi den första av kolera döda till jorden som kom från Göteborg och på följande afton sjuknade in och dog om morgonen av de rysligaste krämpor utan minsta hjälp. Idag är här friskt på ön så mycket som jag vet.

Kalvsund 16/8 1834 med högaktning

B Gadd"

 

Påskrift på sidan av brevet:

"Gud välsigne Kapten. Tack för den tid vi haft av tillsammans, adjö ifall vi aldrig råkas här mer i tiden."