Insänt av Gun Jonsson

I samband med eftersökning av släktingar på Björkö fann jag följande:

Andreas Larsson föddes 15 juli 1824 i Skarvik, Björkö, som son till Lars Andersson och Cajsa Ludvigsdotter. Han står som vuxen noterad som fiskare och husägare i Björkö Västergård.

Den 17 augusti 1850 föddes Lars Edvard (Andreasson) son till Maria Andreasdotter (står ibland som Andersdotter). Hon föddes 1825 i Hönö Röd. År 1850 är Maria skriven som piga hos Andreas Larsson. I födelseboken är noterat att Lars Edvard är född i Hönö Röd och att fadern är "oangifven" - men ser man på faddrarna så är dessa  "åboen Alexander Larsson (äldre broder till Andreas) under Björkö Västergård, hemmason Lars Andreasson, hustrurna Pernilla Andreasdotter och Johanna Eliedotter från Hönö Röd".

Det är inte troligt att Andreas skulle låta sin broder vara fadder till pigans barn, om inte han själv var fader. Sen fortsatte letandet och jag hittade ytterligare fyra barn till samma piga! Johan August föddes den 13 april 1853, Olle Martin den 29 december 1856 (och han står som född i Björkö Västergård) Sedan föddes en dotter - Augusta den 3 oktober 1859, och - Klara  den 22 mars 1864, också i Björkö Västergård. Om Maria står i böckerna att hon är ”skriftad fem gånger för lägersmål”.

Jag funderade mycket över varför de inte gifte sig, allt tydde ju på att fadern till alla barnen var Andreas. I vår generation är det ju helt "com il fau" att bo ihop utan vigsel, men för 150 år sedan var det ju inte så. I och för sig var det väl inte ovanligt att pigan blev med barn, men att leva som familj! Fick först för mig att han kanske var gift och hustrun sjuklig, eller något i den stilen, men hittade inte något äktenskap, varken i vigselbok eller husförhörslängd.

Så en dag när jag sökte i husförhörslängden efter något helt annat, dök han plötsligt upp -Andreas Larsson - och av en händelse tittade jag lite längre åt höger i kolumnen för nattvardbesök och dylikt. Då föll alla bitar på plats! Där stod: "Ej admitterad". Han hade av en eller annan anledning inte "gått fram för prästen" (konfirmerats) och FICK alltså inte gifta sig heller. Frågetecknet uträtat!

De båda "oäkta makarna" dog 1903 med en månads mellanrum, han den 29 juni, hon den 31 juli i Björkö Västergård. Nu undrar jag, är det någon som vet om de fick vila i samma grav? Det frågetecknet kvarstår!