Insänt av Jan Rohman

*** Generation I ***

f
2 Niels Munk, född 1595 i Östrup, Jylland, Danmark, död 1644 i Kärreberg,
Stala. Adelsman i Kärreberg, Stala.
[ Far 4 ] [ Mor 5 ] [ Maka 3 ] [ Proband 1 ]

Gift med nästa ana
Barn:
* Regitze Munk., född i Kärreberg, Stala.

* Else Munk., född i Kärreberg., Stala.

* Ingeborg Munk, född 1622, se ana 1.

* Rickard Munk., född 1624 i Kärreberg, Stala. Bosatt i Hassinggaard, Kjär Härad.
Gift 1653-07-19 med
Else Nielsdotter Munk, född i Mölgaard, Danmark, död 1663-09-10
i Bandsholm, Havbro. Bosatt i Hassinggaard, Kjär Härad.

* Christen Munk., född 1628 i Kärreberg, Stala. Bosatt i Kärreberg., Stala.
Gift med
Else Kristine Pedersdotter Krabbe Olsnäs, född i Olsnäs, Stenkyrka Tjörn.
Gift 1663-08-.. med
Else Nielsdatter Munk Mölgaard, född i Bandsholm, Havbro.


m
3 Elin Reersdotter-Green., född 1605 i Kärreberg, Stala., död 1665
i Kärreberg, Stala.. Bosatt i Kärreberg., Stala.
[ Far 6 ] [ Mor 7 ] [ Make 2 ] [ Proband 1 ]

Gift med föregående ana

*** Generation II ***

ff
4 Niels Munk till Östrup, född 1552 i Hungstrup, Jylland.Danmark.,
död 1626-05-29 i Östrup, Hornum. Adel i Östrup, Hornum.
[ Far 8 ] [ Mor 9 ] [ Maka 5 ] [ Son 2 ]

Gift med nästa ana
Barn:
* Christen Munk. Bosatt i Kärreberg.

* Anne Munk, född i Östrup, Hornum Härad.

* Else Munk, född i Östrup, Hornum Härad. Bosatt i Österhassing, Kjär Härad.

* Niels Munk, född 1595, se ana 2.

fm
5 Kerstin Lauritsdotter-Vognssen, född 1570 i Wester Hassingggaard,
Kärr Härad Danmark.. Bosatt i Wester Hassinggaard, Kärr Härad Danmark.
[ Far 10 ] [ Mor 11 ] [ Make 4 ] [ Son 2 ]

Gift med föregående ana

mf
6 Reer Olofsson-Green., född 1580 i Rossön., Stala., död 1626-31-..  i Rossön., Stala.. Lantbrukare. Adelsman. i Kärreberg., Stala.
[ Far 12 ] [ Mor 13 ] [ Maka 7 ] [ Dotter 3 ]

Gift med nästa ana
Barn:
* Laurits Olofsson-Green, född i Rossön., Stala.. Soldat Fänriks grad.

* Börta Reersdotter., född i Rossön., Stala.. Bonde i N.Hoga.gm, Engelbrekt Jonsson, Stala.

* Elin Reersdotter-Green., född 1605, se ana 3.

* Olof Reersson, född 1610 omkr i Rossön., Stala., död 1675 omkr. Bonde i Rossön.gm, Anna Jons,dr-Björn., Stala.

mm
7 Ingeborg Trulsdotter, född i Hjälmvik, död i Rossö., Stala.. Bosatt i Kärreberg., Stala.
[ Far 14 ] [ Mor 15 ] [ Make 6 ] [ Dotter 3 ]

Gift med föregående ana

*** Generation III ***

fff
8 Niels Munk till Hungstrup, född i Hungstrup, Hellum Härad. Adel i Hungsrup, Hellum Härad.
[ Far 16 ] [ Mor 17 ] [ Maka 9 ] [ Son 4 ]

Gift med nästa ana
Barn:
* Laurits Munk, född i Hungstrup, Hellum Härad. Bosatt i Brandstorp å östby, Skjeberg Norge.

* Niels Munk till Östrup, född 1552, se ana 4.

ffm
9 Maren Jensdatter Seefeld.
[ Make 8 ] [ Son 4 ]

Gift med föregående ana

fmf
10 Laurits Jörgensen Vognsen til Ström, född 1500 i Ström, Tönsberg Norge.  Adel i Ström, Hjärtum.
[ Maka 11 ] [ Dotter 5 ]

Gift med nästa ana
Barn:
* Kerstin Lauritsdotter-Vognssen, född 1570, se ana 5.

fmm
11 Anne Pedersdotter- Månesköld, född 1500 i Olsnäs, Stenkyrka, död 1655
i Flade, Knivholt. Adel.
[ Far 22 ] [ Mor 23 ] [ Make 10 ] [ Dotter 5 ]

Gift med föregående ana

mff
12 Olof Hermansson-Green till Rossö., född 1550 i Rossö, Stala, död
i Rossön, Stala. Adelsman Rossö Säteri i Rossön, Stala.
[ Far 24 ] [ Maka 13 ] [ Son 6 ]

Gift med nästa ana

Gift med
Birgitta (Berete) Persdotter-Måneskjöld, född
i Olsnäs Född före 1594-04-01, Stenkyrka, död 1647-03-06 i Rossön, Stala.
Bosatt i Rossön, Stala.

Barn i första giftet:
* Reer Olofsson-Green., född 1580, se ana 6.

mfm
13 NN NN.
[ Make 12 ] [ Son 6 ]

Gift med föregående ana

mmf
14 Truls Amundsson. Bosatt i Hjälmvik.
[ Far 28 ] [ Mor 29 ] [ Maka 15 ] [ Dotter 7 ]

Gift med
Anna.

Gift med nästa ana

Barn i andra giftet:
* Ingeborg Trulsdotter, se ana 7.

mmm
15 Anna Reersdotter?. Bosatt i Hjälmvik, Stala.
[ Make 14 ] [ Dotter 7 ]

Gift med föregående ana

*** Generation IV ***

ffff
16 Laurits Munk till Hungstrup, född i Halkjär, Aars Härad. Adel i Hungstrup, Hellum Härad.
[ Far 32 ] [ Mor 33 ] [ Maka 17 ] [ Son 8 ]

Gift med nästa ana
Barn:
* Niels Munk till Hungstrup, se ana 8.

* Jesper Munk til Hungstrup, född i Hungstrup, Hellum Härad. Adel i Hungstrup, Hellum Härad.

* Christoffer Munk til Kragelund, född i Hungstrup, Hellum Härad.

* Kirsten Munk til Törslevgaard, född i Hungstrup, Hellum Härad.

* Birgitte Munk til Svendstrup, född i Hungstrup, Hellum Härad.

fffm
17 Anne Jespersdatter Lunov. Bosatt i Hungstrup, Hellum Härad.
[ Make 16 ] [ Son 8 ]

Gift med föregående ana

fmmf
22 Peder Knutsson-Måneskjöld, född 1529 i Arlöse, Fyllinge, Halland, död 1607-10-30 i Olsnäs, Stenkyrka. Adel i Olsnäs, Stenkyrka.
[ Far 44 ] [ Mor 45 ] [ Maka 23 ] [ Dotter 11 ]

Gift 1530 i Stenkyrka med nästa ana
Barn:
* Kerstin Pedersdotter-Månesköjld, född i Olsnäs, Stenkyrka.

* Barbro Pedersdotter-Månesköjld, född i Olsnäs, Stenkyrka.

* Isak Pedersson-Månesköjld, född i Olsnäs, Stenkyrka.

* Anne Pedersdotter- Månesköld, född 1500, se ana 11.

* Birgitta Pedersdotter -Månesköjld, född 1500 i Olsnäs, Stenkyrka.

* Knut Pedersson-Månesköjld, född 1550 i Arlöse, Halland.

* Olov Pedersson-Månesköjld, född 1560 i Arlöse, Halland.

fmmm
23 Bodil Lauritsdotter-Green, född 1540 i Sundsby, Valla. Adel i Olsnäs, Stenkyrka.
[ Far 46 ] [ Mor 47 ] [ Make 22 ] [ Dotter 11 ]

Gift 1530 i Stenkyrka med föregående ana

mfff
24 Herman Jakobsson-Green till Rossö., född 1520 i Rossön., Stala., död 1600 i Rossön., Stala. Bosatt i Rossö, Stala.
[ Far 48 ] [ Son 12 ]

Barn utan känd moder:
* Olof Hermansson-Green till Rossö., född 1550, se ana 12.

* Gunnila Hermansdotter- Green, född 1550 omkr i Rossön, Stala, död 1625 omkr.
Gift med Simon.

mmff
28 Anund.
[ Maka 29 ] [ Son 14 ]

Gift med nästa ana
Barn:
* Truls Amundsson, se ana 14.

mmfm
29 .
[ Make 28 ] [ Son 14 ]

Gift med föregående ana

*** Generation V ***

fffff
32 Niels Munk til Halkjär, född i Havbro, Aars Härad, död 1507 i Halkjär, Aars Härad. Adel i Halkjär, Aars Härad.
[ Far 64 ] [ Mor 65 ] [ Maka 33 ] [ Son 16 ]

Gift med nästa ana
Barn:
* Laurits Munk till Hungstrup, se ana 16.

* Otte Munk til Gessinggaard, född i Halkjär, Aars Härad.

ffffm
33 Birgitte Ottesdatter Böistrup. Bosatt i Halkjär, Aars Härad.
[ Make 32 ] [ Son 16 ]

Gift med föregående ana

fmmff
44 Knut Jensen-Måneskjöld, född 1500 i Orresholm, Norge. Adel.
[ Far 88 ] [ Mor 89 ] [ Maka 45 ] [ Son 22 ]

Gift med nästa ana
Barn:
* Jens Knutsen-Måneskjöld.

* Björn Knutsen-Måneskjöld, död 1595.

* Jörgen Knutsen-Måneskjöld.

* Peder Knutsson-Måneskjöld, född 1529, se ana 22.

fmmfm
45 Anna Pedersdotter-Haar.
[ Make 44 ] [ Son 22 ]

Gift med föregående ana

fmmmf
46 Laurits Olovsson-Green, född 1520 i Sundsby, Stenkyrka Tjörn, död
i Sundsby, Valla. Adel i Sundsby, Valla.
[ Far 92 ] [ Mor 93 ] [ Maka 47 ] [ Dotter 23 ]

Gift med nästa ana
Barn:
* Axel Lauritsson-Green, född i Sundsby, Valla, död 1585 i Sundsby, Valla. Adel i Sundsby, Valla.

* Börge Lauritsson-Green, född i Sundsby, Valla. Adel.

* Bodil Lauritsdotter-Green, född 1540, se ana 23.

* Gudrun (Gurren) Lauritsdotter-Green, född 1545 i Sundsby, Valla.

* Anders Lauritsson-Green, född 1550 i Sundsby, Valla, död 1614-04-.. i Sundsby, Valla. Adel.

fmmmm
47 Bertha (Bente) Andersdotter Jernskiägg-Baden, född i Skottorp, Halland, död i Sundsby, Valla. Adel i Sundsby, Valla.
[ Far 94 ] [ Mor 95 ] [ Make 46 ] [ Dotter 23 ]

Gift med föregående ana

mffff
48 Jakob Hermansson-Green till Rossö., född i Rossö., Stala., död i Rossön., Stala.. Adelsman lantbrukare. i Rossön., Stala.
[ Far 96 ] [ Son 24 ]

Barn utan känd moder:
* Herman Jakobsson-Green till Rossö., född 1520, se ana 24.

*** Generation VI ***

ffffff
64 Gunde Munk i Havbro, född i Havbro, Aars Härad. Adel i Havbro, Aars Härad.
[ Maka 65 ] [ Son 32 ]

Gift med nästa ana
Barn:
* Niels Munk til Halkjär, se ana 32.

* Abel Munk, född i Havbro, Aars Härad.

* Else Munk, född i Havbro, Aars Härad.

fffffm
65 Karen Nielsdatter Skadeland. Bosatt i Havbro, Aars Härad.
[ Make 64 ] [ Son 32 ]

Gift med föregående ana

fmmfff
88 Jens Henrichsson-Måneskjöld, född 1470 i Rise, Sverige. Adel i Orreholm, Norge.
[ Far 176 ] [ Mor 177 ] [ Maka 89 ] [ Son 44 ]

Gift med nästa ana
Barn:
* Ellen Jensdotter-Måneskjöld, född 1400 i Rise, Sverige. Adel.

* Knut Jensen-Måneskjöld, född 1500, se ana 44.

fmmffm
89 Ingeborg Svendsdotter-Orre t, Orreholm, född i Orreholm, Norge. Adel.
[ Make 88 ] [ Son 44 ]

Gift med föregående ana

fmmmff
92 Olov Lauritsson-Green, född 1490 i Sundsby, Valla. Adel.
[ Far 184 ] [ Mor 185 ] [ Maka 93 ] [ Son 46 ]

Gift med nästa ana
Barn:
* Arild Olovsson-Green, född 1400 i Sundsby, Valla. Adel.

* Laurits Olovsson-Green, född 1520, se ana 46.

fmmmfm
93 Anna Andersdotter-Darre, född 1400 i Brålanda, Tjörn. Bosatt i Sundsby, Valla.
[ Mor 187 ] [ Make 92 ] [ Son 46 ]

Gift med föregående ana

fmmmmf
94 Anders Nilsson-Jernskiegg (Baden), född i Helsingör. Borgmästare Slottsherre i Skottorp slott, Halland.
[ Far 188 ] [ Maka 95 ] [ Dotter 47 ]

Gift med nästa ana
Barn:
* Bertha (Bente) Andersdotter Jernskiägg-Baden, se ana 47.

* Axel Andersson-Jernskiegg (Baden), född i Skottorp, Halland.

* Otto Andersson-Jernskiegg (Baden), född i Skottorp, Halland.

* Laurits Andersson-Jernskiegg (Baden), född i Skottorp, Halland.

fmmmmm
95 Bodil Axeldotter-Bang, född i Skottorp, Halland. Bosatt i Skottorp slott, Halland.
[ Make 94 ] [ Dotter 47 ]

Gift med föregående ana

mfffff
96 Herman Reersson-Green till Rossö., född i Rossön., Stala., död i Rossön., Stala.. Adelsman lantbrukare. i Rossön., Stala.
[ Far 192 ] [ Mor 193 ] [ Son 48 ]

Barn utan känd moder:
* Jakob Hermansson-Green till Rossö., se ana 48.

*** Generation VII ***

fmmffff
176 Henrich Måneskjöld till Rise, född 1400. Adel.
[ Far 352 ] [ Maka 177 ] [ Son 88 ]

Gift 1400 med nästa ana
Barn:
* Knut Henrichsson-Måneskjöld, född 1400. Adel i Rise, Sverige.

* Ellen Henrichsdotter-Måneskjöld, född 1400. Adel.

* Jens Henrichsson-Måneskjöld, född 1470, se ana 88.

fmmfffm
177 Kerstin Jensdotter-Ribbing, född i Damstorp.
[ Far 354 ] [ Make 176 ] [ Son 88 ]

Gift 1400 med föregående ana

fmmmfff
184 Laurits Laurensson-Green till Tjörn, född 1440
i Ål Greensholm v, Roxen, Vånga Ög., död i Sundsby, Valla. Bosatt i Sundsby, Valla.
[ Far 368 ] [ Maka 185 ] [ Son 92 ]

Gift med nästa ana
Barn:
* Olov Lauritsson-Green, född 1490, se ana 92.

fmmmffm
185 Birgitta Magnusdotter-Gren, född 1450 i Gimmersta slott, Sverige. Bosatt i Sundsby, Valla.
[ Far 370 ] [ Mor 371 ] [ Make 184 ] [ Son 92 ]

Gift med föregående ana

fmmmfmm
187 Sigfrid Jonsdotter-Drotning, född i Tjörn.
[ Far 374 ] [ Mor 375 ] [ Dotter 93 ]

Barn utan känd fader:
* Anna Andersdotter-Darre, född 1400, se ana 93.

fmmmmff
188 Nils Andersson-Jernskiegg (Baden), född i Köpehamn, Danmark. Borgmästare i Hälsingör, Danmark.
[ Far 376 ] [ Son 94 ]

Barn utan känd moder:
* Anders Nilsson-Jernskiegg (Baden), se ana 94.

mffffff
192 Reer Reersson-Green till Rossö., född i Rossön, Stala, död 1546
i Rossön., Stala. Var knape blev Adlad. i Rossön, Stala.
[ Far 384 ] [ Maka 193 ] [ Son 96 ]

Gift med nästa ana
Barn:
* Herman Reersson-Green till Rossö., se ana 96.

mfffffm
193 Anna Torbjörnsdotter., född i Olsnäs, Stenkyrka, död i Rossön., Stala.. Bosatt i Rossön., Stala.
[ Make 192 ] [ Son 96 ]

Gift med föregående ana

 

*** Generation VIII ***

fmmfffff
352 Knut Måneskjöld Till Rise, född 1400.
[ Far 704 ] [ Son 176 ]

Barn utan känd moder:
* Henrich Måneskjöld till Rise, född 1400, se ana 176.

fmmfffmf
354 Jens Pedersson-Ribbing, född 1300*. Adel.
[ Far 708 ] [ Mor 709 ] [ Dotter 177 ]

Barn utan känd moder:
* Kerstin Jensdotter-Ribbing, se ana 177.

fmmmffff
368 Laurens Stensson-Green, född 1300 i Aal, Sverige.
[ Far 736 ] [ Mor 737 ] [ Son 184 ]

Barn utan känd moder:
* Laurits Laurensson-Green till Tjörn, född 1440, se ana 184.

fmmmffmf
370 Magnus Stensson-Gren, född 1300 i Ål Grensholm vid Roxen, Vånga Ög, död 1475 trol i Eskilstuna Kloster. Adel i Gimmersta o Grensholm.
[ Far 740 ] [ Mor 741 ] [ Maka 371 ] [ Dotter 185 ]

Gift med nästa ana
Barn:
* Ivar Magnusson_Green, född 1400 i Sverige. Riksråd.

* Ceciia Magnusdotter_Green, född 1400 i Sverige.

* Märtha (Margareta) Magnusdotter_Green, född 1400 i Sverige.

* Birgitta Magnusdotter-Gren, född 1450, se ana 185.

fmmmffmm
371 Märtha Karlsdotter-Sture (Gumse), född 1400. Bosatt i Sverige.
[ Make 370 ] [ Dotter 185 ]

Gift med föregående ana

fmmmfmmf
374 Jon N. Bosatt i Tjörn.
[ Maka 375 ] [ Dotter 187 ]

Gift med nästa ana
Barn:
* Sigfrid Jonsdotter-Drotning, se ana 187.

fmmmfmmm
375 Katarina Ormsdotter-Drotning, född i Tjörn. Bosatt i Tjörn.
[ Far 750 ] [ Make 374 ] [ Dotter 187 ]

Gift med föregående ana

fmmmmfff
376 Anders Nilsson-Jernskiegg (Baden), född i Ettinge eller Birkholt,
Själland Danmark. Borgmästare i Köpenhamn, Danmark.
[ Far 752 ] [ Mor 753 ] [ Son 188 ]

Barn utan känd moder:
* Nils Andersson-Jernskiegg (Baden), se ana 188.

mfffffff
384 Reer Hermansson, född i Rossön, Stala, död i Rossön., Stala. Bonde i Rossön, Stala.
[ Far 768 ] [ Son 192 ]

Barn utan känd moder:
* Reer Reersson-Green till Rossö., se ana 192.

* Beritte Reersdotter, född i Rossön, Tegneby.
Gift med
Torkildt Jonssön.

* Anna Reersdotter, född i Rossön, Tegneby.
Gift med Anders.

[ Son 740 ]

fmmmffmfmf
1482 Nils Magnusson-Sture = 1474
[ Dotter 741 ]

fmmmfmmmff
1500 Jon Toersson-Drotning, död 1400. Godsägare,Länsfogde i Viken i Tjörn.
[ Son 750 ]

Barn utan känd moder:
* Orm Jonsson-Drotning, se ana 750.

fmmmmfffff
1504 Peder Jernskiegg, född i Norge. Adel i Ellinge eller Birkholm, Danmark.
[ Maka 1505 ] [ Son 752 ]

Gift med nästa ana
Barn:
* Jakop Pedersson-Jernskiegg, född i Ellinge eller Birkholm, Danmark.

* Anders Pedersson-Jernskiegg, född i Ellinge eller Birkholm, Danmark.

* Nils Pedersson-Jernskiegg, född 1300, se ana 752.

fmmmmffffm
1505 NN Baden-ättling. Bosatt i Ellinge eller Birkholm, Danmark.
[ Make 1504 ] [ Son 752 ]

Gift med föregående ana