På 1980-talet genomfördes studiecirklar på varje ö i kommunen med syftet att samla material om öns historia. Arbetet resulterade i rapporter som kulturnämnden i Öckerö kommun bekostade och gav ut.

För att höja tillgängligheten och samtidigt bevara för framtiden digitaliserade Öckerö bibliotek rapporterna 2011. Dessa finns nu tillgängliga som pdf-dokument.

Källa: Öckerö kommuns hemsida.

Bilagor:
Ladda ner den här filen (bohus_björkö_1984.pdf)Hembygdsrapporter - Bohus Björkö 1984[Hembygdsrapporter - Bohus Björkö 1984]11749 kB
Ladda ner den här filen (fotö_1983.pdf)Hembygdsrapporter - Fötö 1983[Hembygdsrapporter - Fötö 1983]15461 kB
Ladda ner den här filen (grötö_1983.pdf)Hembygdsrapporter - Grötö 1983[Hembygdsrapporter - Grötö 1983]10114 kB
Ladda ner den här filen (hälsö_1985.pdf)Hembygdsrapporter - Hälsö 1985[Hembygdsrapporter - Hälsö 1985]46538 kB
Ladda ner den här filen (hyppeln_1984.pdf)Hembygdsrapporter - Hyppeln 1984[Hembygdsrapporter - Hyppeln 1984]13300 kB
Ladda ner den här filen (hyppeln_1991.pdf)Hembygdsrapporter - Hyppeln 1991[Hembygdsrapporter - Hyppeln 1991]44461 kB
Ladda ner den här filen (källö_knippla_1984.pdf)Hembygdsrapporter - Källö Knippla 1984[Hembygdsrapporter - Källö Knippla 1984]18544 kB
Ladda ner den här filen (kalvsund_1989.pdf)Hembygdsrapporter - Kalvsund 1989[Hembygdsrapporter - Kalvsund 1989]58449 kB
Ladda ner den här filen (öckerö_1986.pdf)Hembygdsrapporter - Öckerö 1986[Hembygdsrapporter - Öckerö 1986]24392 kB
Ladda ner den här filen (röd_1986.pdf)Hembygdsrapporter - Hönö Röd 1986[Hembygdsrapporter - Hönö Röd 1986]27794 kB
Ladda ner den här filen (rörö_1988.pdf)Hembygdsrapporter - Rörö 1988[Hembygdsrapporter - Rörö 1988]48498 kB