Bakgrund

Född 1949 på Hönö Heden. Distriktsläkare i Tvååker (Halland). Började släktforska 1980 efter att ha hört äventyrliga berättelser om farfars farfar som var lots och farfars morfar som blev vådaskjuten vid ett bröllop. Upplevt hela utvecklingen från forskning i originalhandlingar på landsarkiven och pastorsexpeditionerna, via mikrofilm och -kort som lästes hemma på enkla men funktionella, egenkonstruerade apparater, till nuvarande ”turboforskning” vid datorn. Medlem i Öckerööarnas släktforskarförening (ÖÖSF) sedan början.

Kom snart att hitta de mycket givande och intressanta dansk-norska tull- och länsräkenskaperna och har sedan dess ett särskilt intresse för tiden före 1750. Dessa och andra primärkällor tillsammans med omfattande litteraturstudier ledde till skrivandet av boken Havet var vårt liv (1995). Efter detta skrivit ett stort antal artiklar i skilda genealogiska ämnen, publicerade via (ÖÖSF). Särskilt skall framhållas sådana som Nordtman (om den välkända kaparsläkten på Öckerö och fyndet av anorna i flera led) och Utbult (upptäckten av skepparen Anders Utbults länge okända härstamning), men även stora utredningar om de tre stormarna 1706 (med dramatiska förlisningar i skärgården), Kontinentalblockaden och Engelsmännens hage (hur händelserna på Fotö påverkade Napoleon och uttömmande utredning om vad den mytomspunna ”hawen” kan ha använts till), samt resan till Ostindien 1735-36 i ord och bild (med deltagande av Per Nordtmans svärson Olof Sörensson).

Erfarenhet

Omfattande brevkontakt med våra lokala släkt- och hembygdsforskare Ragnar Olsson från Rörö (även fältstudier på Hönö och Rörö) och Daniel Fransson från Knippla, samt bohuslänska genealoger som Olga Dahl (Göteborg), Olof Brattö (Sotenäset, och som kom förbi vid ett par tillfällen och överlämnade sina böcker om personnamn, Morlanda och 1700-talets sillperiod), Sievert Pihl (Sotenäset), Margareta Eriksson (Hisingen), Åslög Svensson (Inland), Hans Lidhall (Inland), Rolf Berlin (Orust) och Claes Kennroth (Torslanda). Många fler kunde nämnas. De finns i alla fall i mitt minne genom sitt vänliga bemötande och förmedlande av data.

Förutom av Bohuslän (främst Västra Hisingen, Inland och Sotenäset) erfarenhet av nätbaserad forskning i Finland, Norge, Danmark (där en stor del av kyrkboksmaterialet lagts ut) och USA (emigrantforskning). I övriga Sverige har jag även grundligt utrett Träslöv och Torpa (Halland), Fryksdals härad (Värmland) och Förslöv-Grevie (Bjärehalvön). Övriga genomforskade områden är Östergötland, Blekinge och Närke, Göteborg inte att förglömma (avskrifter av de första 100 årens rådhusrättsprotokoll och bred och djup personforskning via original och register).

Arbeten

Bok: Havet var vårt liv. Tryckt i 1.000 ex (slutsåld, men snart tillgängliggjord via hemsidan). Belönad med 25.000 kr ur Kungafonden, 5.000 kr som kulturpris av Öckerö kommun och diplom vid Släktforskardagarna i Örebro 2010.

Medverkan i böcker: det nya herdaminnet del III och IV, av professor Anders Jarlert et al, och krönikan om släkten Wallenstam (med anor från Björkö) av Birgitta Lidbeck.

Medverkan i rekonstruktion av Sotenäsets familjer: skrev av, och renskrev på maskin, en pärm med allt som rör Sotenäset i länsräkenskaperna och Öresundstullen före 1658 (samtidigt som dessa källor rörande Västra Hisingen genomgicks på mikrofilm från Köpenhamn inför skrivandet av min bok).

Artiklar i (förutom ÖÖSF-bladet) Östemtingen (Östra Emtervik i Värmland) och Marinarkeologisk tidskrift 2008.

Uppdragsforskning gällande personer i Stockholm.

Personutredningar (förutom i ÖÖSF-bladet) som kommer att publiceras här via hemsidan.

Avskrift (för hand) av domböckerna för Västra Hisings härad 1658-1784 (delvis med register).

Register (handskrivet) över länsräkenskaperna (jordeböcker, extraskattemantal och räkenskaper över gårdstaga, huvudtionde och sakfall) för Bohuslän före 1658 (via danska Arkivalier online) och över Öresundstullen (via danska Arkivalier online och holländska Soundtoll online) för Nordeuropa från 1557 t. o. m. 1600-talet.


Den här fliken på hemsidan

Mina arbeten från de senaste 2-3 åren handlar om de för många forskare intressanta släkterna Lindorm och Wijk, gårdarna Bua-Bulycke och Bur i Torslanda och Styrsö sockens alla invånare från 1540-talet till mitten av 1700-talet med genomgång av samtliga bevarade källor och bearbetning av dem, samt redovisning i artiklar (om länsmännen och släkterna Kindbo, Bill och Fagg) och i register och översikter i Excel (med särskild inriktning på Asperö). Dessa har inte publicerats tidigare men finns nu här via ÖÖSF:s hemsida. I denna del finns även min komplettering till Olof i Hästevik, Skepparsläkter på Onsalahalvön och Bidrag till det nya herdaminnet. Min medverkan i Namn åt de döda (NÅDD) 1800-1830 med ett hundratal utredningar om personer i, och inflyttade till, Öckerö socken under sillperioden finns också här. Där finns också annat intressant material. Efter detta avsnitt är det tänkt att komma in person- och gårdsutredningar topografiskt ordnade och sist en allmän del om båtsmän, backebåtar, kolera och annat.

Den som vill komma i kontakt med mig för vidare diskussion kan göra det via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Framtiden

Planer finns att härnäst som komplettering till Havet var vårt liv dels skriva en artikel om jordbruket och skatterna, dels utreda familjerna på Öckerööarna från när Havet var vårt liv slutar under tidigt 1700-tal och till det århundradets slut. Det är tänkt att varje gård skall införas här via hemsidan allt eftersom den blir klar. Dessa utredningar skall ses som en vidareutveckling eller en ny generation forskning efter Odenvik, Danbratt och Fransson. Deras arbete var utomordentligt fint med tanke på den tidens förutsättningar. Men nu med dator och nät får man tillräckligt med tid att gå in på djupet och bredden och använda alla källor, så att det blir ett mera fullständigt och riktigt resultat.

Ett samarbetsprojekt mellan Morlandaforskaren Rolf Berlin och Öckeröforskarna Henrik Karlsson och Rolf Nilsson. Kanske inte alla vet att Ålborg under lång tid var ett stort nordiskt centrum för handel med sill och annat. Här ges materialet omfattande skeppare från Bohuslän, Halland och västra Västergötland i Excelform, där man kan läsa längderna med dels normaliserad text, dels ordagrann avskrivning av originalet och dels länk till originalet. Rikligt med kommentarer om skeppare och handel som ger kunskap om sjöfarten och om läsning och tolkning. För den som önskar läsa i annat format finns den här databasen även som pdf-fil. I ett inledande avsnitt finns en mera omfattande och samlad beskrivning av Ålborgshandeln, hamnar på Västkusten och tolkning av person- och ortnamn.

Henrik Karlsson

 
Dokument
Tullräkenskaper Ålborg 1583-1650
Ålborg 1583-1650 RB, HK, RN 15 juni.xlsx
Ålborg 1583-1650 RB, HK, RN 15 juni.pdf
Ulla Skoog 17 maj 2023

I TV-programmet har redogjorts för anorna från Lilla Rödjan i Björlanda socken. Här är min utredning som gjordes inför detta. Här finns mycket mer än det som kunde visas på TV med mycket av intresse för dem som har anor från Öckerööarna. Anorna leder bakåt till Viken i Björlanda och Syrhåla i Tuve. Alla bevarade protokoll från rättegången om anan Nils Carlssons förehavanden i samband med förlisningen av ostindiefararen Götheborg I finns här, ett ärende som sträckte sig från förlisningen 1745 ända tills Nils Carlsson 1753 kunde återvända hem efter sin rymning.
Henrik Karlsson

 
Dokument
Vet du vem du är inledning
Götheborg I
Anna Stina Carlsdotter från Lilla Rödjan
Anna Stina Carlsdotter om databasen
Bidrag till lagläsaren Anders Torkelssons i Pixbo släktkrets

Överhetspersoner och undersåtar i de västgötska utlanden Tjänstemannasläkten Pihl och handelssläkten Bånge

Stor utredning om lagläsaren (häradshövdingen) Anders Torkelsson, hans rekordlånga verksamhet i hela Västsverige under 40 års tid och hans familj. Egna och ingifta släkter som Pihl, Bånge och Strömner. Kompletterar det som finns på nätet. Visar olika gamla källor och vad man kan finna där. Redogörelse för olika typer av tjänstemän inom lokalförvaltningen: vad gjorde på den tiden en häradshövding? En länsman? En kronofogde? Genomgång av staden Göteborgs föregångare och tillkomst: det gjordes fem försök att anlägga en bra stad vid Västerhavet innan det sjätte lyckades.

Henrik Karlsson 2022

Dokument
A Inledning källor lokal administration
B Studier i lagläsaren Anders Torkelssons i Pixbo släktkrets
C Gudmund i Landvetter
D Gudmund i Livered
E Måns skrivare
F Underfogden Måns Andersson
G Pihl
H Befallningsmannen Jöns Hansson
I Göteborg och dess föregångare
J Bånge
K Strömner
L Källor och förkortningar
XC Bångexxx

Den senaste forskningen på djupet och bredden med användande av samtliga bevarade källor och ny teknik. Släkter och gårdar som engagerat många forskare genom åren, proffs som lekmän. Många gånger har man mötts av frågan: vad anser du om Lindorm? Jag har inte kunnat svara, då jag inte forskat i denna släkt tidigare. Här är nu mitt svar.

Läs mer: Lindorm och Tjuvkil, Dalepil och Ström. Tronnum. Restad. Låssby

Nya fynd om invånarna på Högen och i Lunnegården. Resultat av forskning som började med Dalepil och Lindorm och som gör att en del av Hisingens och Krabbes personhistoria behöver skrivas om.

Dokument Sammanfattning
Rasmus och Malin på Högen Nya rön om Rasmus härstamning och hustru Malins förste make Gullbrand Krabbe efter fynd i J. A. Nordströms material. Om Krabbesläktens rötter i norra Halland.
Krabbe översikt Excelark med tydlig, färglagd uppställning över Krabbes gårdsinnehav enligt nu digitaliserade rusttjänstlängderna.
Gullbrand Krabbe antavla Antavla enligt mallen i programmet Holger. Ett sätt att skildra släkten som kompletterar det ovanstående

Rykande färsk utredning och analys med användande av alla bevarade källor. En för länge sedan påbörjad artikel om den göteborgska adelssläkten Wijk har nu uppdaterats, varvid det framkommit många fler uppgifter. Artikeln tillför mycket om de äldsta generationerna, rättar till felaktigheter i tidigare forskning och avslöjar det hittills okända sambandet med en annan adelssläkt, von der Wijk/Siöhierta i Göteborg och Karlskrona. I artikeln finns antavlor för skepparna i Viken, Göteborg och Karlskrona, utdrag ur domböcker och ett kapitel om de tre halva frälsegårdarna Vikens äldsta historia. Bifogat finns även avsnitt om sjöförsvaret och forskning med hjälp av mantalslängder. Ett avsnitt handlar om heraldik som är nytt för mig. Med ledning av regler för vapensköldar och en beskrivning av Siöhiertas sköld har jag konstruerat en bild av hur den kan ha sett ut.

Dokument
Wijk o Siöhierta


Projektet NÅDD (Namn åt de döda) innebär att Sveriges avlidna registrerats och lagts ut på CD-skiva eller USB-minne. Tidsperioden för registret har utökats med några års mellanrum och omfattar nu 1800-1995. Perioden 1800-1830 är den senaste uppdateringen. Arbetet för Öckerö sockens del har utförts av Rolf Nilsson och Agneta Zackariasson. Det visade sig finnas ett antal svårigheter vid tolkningen av dödboken. Den fördes tydligen mycket slarvigt med svårläst handstil, ofullständiga uppgifter och rena felaktigheter. För att försöka komma förbi felen och ge den avlidne rätt data upprättades en problemlista, som jag åtog mig att gå igenom för att se om det skulle gå att skicka in ett riktigare och fullständigare material till projektet. Visserligen blev det då en tolkad dödbok, men värdet bedömdes bli större.

Läs mer: Öckerö sockens dödbok 1800-1830 

Det som följer här är min stora utredning under några månader 2019-2020. Den har gjorts utifrån ett framtagande av samtliga bevarade källor. Starten var förfrågningar från gruppen som skrev Asperö bok. Jag fann snart att de inte kunde besvaras utan genomgång av allt material om socknen. Särskilt intresse har länsmännen tilldragit sig. Genom att tidigare forskare vad gäller de äldsta tiderna mest använde jordeböckerna och delar av domböckerna drogs ofta fel slutsatser. Jag har nu fått fram en utförlig och så riktig längd över länsmännen som det är möjligt att få. Som synes av materialet har ovanliga källor som prosträkenskaper 1546, boskapslängder, lagmanspenninglängder, båtsmansrullor och skeppare i tullräkenskaper använts och relaterats till kyrkböckerna (inte minst faddrar och kollekter), domböckerna och bouppteckningarna. Genom min utredning hittade jag en uppgift om det tidigaste tinget på öarna, något som gått tidigare forskare förbi. Jag fann även en unik och tidigare ej använd mantalslängd från 1606 med samma upplägg som de från 1640-talet hade.

Läs mer: Styrsö socken

Denna artikel utgörs av de här tre granngårdarnas i Torslanda historia under äldsta tid. Den kom till som en del av min medverkan vid skrivningen av boken Bulycke av Börje Vickberg. Här finns allt som går att få fram av bevarade källor, gård för gård, med en kort sammanställning av de äldsta generationerna. Det rådde stor tveksamhet i originalkällorna om gårdarnas namn. Ofta skrev man Bua/Bue även om man menade Bur. Detta är det riktiga genom en syntes av alla källor. Som bilaga finns en sammanställning av skeppsbyggare i Torslanda socken, då en av de namnkunniga skeppsbyggarna, Björn Andersson, bodde här. Det finns även en antavla i 6 generationer för Jon Gunnesson som bodde i Bulycke. Anorna sträcker sig till stor del till Östra Hisingen, främst Syrhåla i Tuve socken som jag tidigare grundligt genomforskat efter egna anor. På slutet en liten översikt av småbåtsbyggarsläkten Tullocks första generationer.

Dokument
Bua Bulycke Bur, skeppsbyggare, Tullock.pdf

Detta är min utredning som komplettering och rättning av uppgifterna i originalversionen om Olof i Hästevik i Torslanda som levde på 1500-talet. Visserligen har denna utredning lagts in i delar jämte de ursprungliga, men jag tycker det är bäst att visa allt i ett sammanhang. Min uppställning följer tabellerna i originalet. Jag har dessutom lagt in avskrifter av originalhandlingar från tingsrätten med analys.


Dokument
Olof i Hästevik.pdf

I början av 1700-talet levde tre Olof Olsson i Hästevik i Torslanda. Många forskare har haft svårt att få dessa rätt, även specialister på Hisingen. Genom min uttömmande forskning tycker jag mig ha kunnat lösa de problem som har funnits. Här är min utredning med avsnitt (redogörelse och diskussion) om var och en av de tre, avskrifter av domböcker och bouppteckningar som stödjer mina slutsatser, avskrifter av mantalslängder, kyrkböcker och båtsmansrullor, samt till sist antavlor för var och en av de tre (gemensam för två av dem som var bröder).


Dokument
Olof Olsson i Hästevik x 3.pdf

Under mitt arbete med halländska präster i Fjäre härad kom jag att på nytt gå igenom alla domböckerna från och med 1630-talet och in på 1700-talet. Där framkom många uppgifter om den kände skepparen och redaren Mikael Mårtensson i Lunden. Vid sökning på nätet såg det ut som om dessa inte var tillräckligt utforskade och analyserade. Jag har här främst en sammanställning av släktskapsförhållandena i Lunden utifrån samtliga bevarade originalkällor (främst domböcker, kyrkböcker, mantalslängder och länsräkenskaper) och något om personer med namnet Knape.


Läs mer: Skepparsläkter på Onsalahalvön

Efter förfrågan om kyrkoherden Christen Jacobsson som jag skrivit om i artikeln om släkten Utfall engagerade jag mig i framtagandet av uppgifter om prästsläkter i Bohuslän. Detta ledde, genom prästernas inbördes släktförhållanden, vidare till Halland. Där kunde jag ta fram tidiga generationer för ett tjugotal släkter och samband mellan släkterna. Det lyckades till stor del genom möjligheten att genom dator och nät forska snabbt, men också genom min metod att använda mantalslängder och faddrar för tiden före husförhörslängder. Jag har också haft nytta av tidigare och förnyade domboksgenomgångar för Fjäre, Viske och Himle härader, samt Varbergs rådhusrätt.

Läs mer: Bidrag till nya herdaminnet

Det egendomliga namnet Jök verkar inte tidigare ha kunnat förklaras. Genom min forskning för NÅDD om Nils Jöksson i Bovik på Björkö i Öckerö socken kan jag här presentera ett plausibelt ursprung med anfadern från 1500-talet, lagrättsmannen Gödick Hansson i Fjälebro i Valla socken på Tjörn. Här finns en utredning om hur anorna kan ha hängt ihop, åskådliggjord i ett Excelark i färg. Uppgifterna har delvis kombinerats med det som varit känt om släkten. Domböckerna (utom de första 10 åren som är digitaliserade) har inte använts, men ger troligen inte så mycket: annars skulle tidigare forskning ha gett mer än den har. Nils Jökssons antavla finns också med, skriven i programmet Holger.

Dokument
1. Nils Jöksson i Bovik.pdf
2. Häggvall Fjälebro Gök Tona.xlsx
3. Nils Jökssons antavla.pdf

I samband med annan forskning kom jag in på Gloshed (Glose) i Torsby socken och de tre Eskil som levde där samtidigt. Det verkade inte som om detta var färdigforskat. Så här tänker jag mig att det såg ut i en översikt i Excel och en kort familjeöversikt över Eskil och andra personer i Gloshed Östergård.

Dokument
Gloshed Östergård
Eskil x 3 i Gloshed

Utredning från 2017 av denna mytomspunna skepparsläkt i Ulebergshamn i Tossene på Sotenäset, verksam under slutet av 1500-talet och en stor del av 1600-talet. Namnvarianterna här avspeglar en glidning med tiden och den nya hemorten. Genom ett tidigare onämnt protokoll från lagmansrätten har jag funnit anknytning till Helsingör och Greifswald och kunnat uppställa en möjlig antavla som bifogas artikeln. En avskrift av lagmansprotokollet finns också här, med ordförklaringar. Dessutom redovisas i en uppställning de tullnotiser som jag registrerat från bohuslänska hamnar, Köpenhamn och Öresund.

I artikeln utreds också David Slagmans d.y. hustrus släkt i Ulebergshamn.

 
Dokument
Slaugman
Schlaman

Här är mina samtliga artiklar som varit införda i medlemsbladet genom åren. I översikten över artiklar (under publikationer) på hemsidan finns bara ett urval med. Ordningen här är i grunden kronologisk, med undantag av artiklar som har två delar: de har förts ihop för bättre sammanhang. De senaste åren har medlemsbladet och därmed artiklarna enbart lagts ut på ÖÖSF:s hemsida. De av mina artiklar som endast har ett årtal (2016 och 2017) har bara lagts ut på hemsidan utan koppling till medlemsbladet. Alla är dock lika sökbara genom att klicka på länkadressen. I fortsättningen kan mina artiklar och utredningar i vissa fall komma in i medlemsbladet, men i andra fall bara under min flik, allteftersom.

Läs mer: Artiklar i ÖÖSF:s medlemsblad