Bakgrund

Född 1949 på Hönö Heden. Distriktsläkare i Tvååker (Halland). Började släktforska 1980 efter att ha hört äventyrliga berättelser om farfars farfar som var lots och farfars morfar som blev vådaskjuten vid ett bröllop. Upplevt hela utvecklingen från forskning i originalhandlingar på landsarkiven och pastorsexpeditionerna, via mikrofilm och -kort som lästes hemma på enkla men funktionella, egenkonstruerade apparater, till nuvarande ”turboforskning” vid datorn. Medlem i Öckerööarnas släktforskarförening (ÖÖSF) sedan början.

Kom snart att hitta de mycket givande och intressanta dansk-norska tull- och länsräkenskaperna och har sedan dess ett särskilt intresse för tiden före 1750. Dessa och andra primärkällor tillsammans med omfattande litteraturstudier ledde till skrivandet av boken Havet var vårt liv (1995). Efter detta skrivit ett stort antal artiklar i skilda genealogiska ämnen, publicerade via (ÖÖSF). Särskilt skall framhållas sådana som Nordtman (om den välkända kaparsläkten på Öckerö och fyndet av anorna i flera led) och Utbult (upptäckten av skepparen Anders Utbults länge okända härstamning), men även stora utredningar om de tre stormarna 1706 (med dramatiska förlisningar i skärgården), Kontinentalblockaden och Engelsmännens hage (hur händelserna på Fotö påverkade Napoleon och uttömmande utredning om vad den mytomspunna ”hawen” kan ha använts till), samt resan till Ostindien 1735-36 i ord och bild (med deltagande av Per Nordtmans svärson Olof Sörensson).

Erfarenhet

Omfattande brevkontakt med våra lokala släkt- och hembygdsforskare Ragnar Olsson från Rörö (även fältstudier på Hönö och Rörö) och Daniel Fransson från Knippla, samt bohuslänska genealoger som Olga Dahl (Göteborg), Olof Brattö (Sotenäset, och som kom förbi vid ett par tillfällen och överlämnade sina böcker om personnamn, Morlanda och 1700-talets sillperiod), Sievert Pihl (Sotenäset), Margareta Eriksson (Hisingen), Åslög Svensson (Inland), Hans Lidhall (Inland), Rolf Berlin (Orust) och Claes Kennroth (Torslanda). Många fler kunde nämnas. De finns i alla fall i mitt minne genom sitt vänliga bemötande och förmedlande av data.

Förutom av Bohuslän (främst Västra Hisingen, Inland och Sotenäset) erfarenhet av nätbaserad forskning i Finland, Norge, Danmark (där en stor del av kyrkboksmaterialet lagts ut) och USA (emigrantforskning). I övriga Sverige har jag även grundligt utrett Träslöv och Torpa (Halland), Fryksdals härad (Värmland) och Förslöv-Grevie (Bjärehalvön). Övriga genomforskade områden är Östergötland, Blekinge och Närke, Göteborg inte att förglömma (avskrifter av de första 100 årens rådhusrättsprotokoll och bred och djup personforskning via original och register).

Arbeten

Bok: Havet var vårt liv. Tryckt i 1.000 ex (slutsåld, men snart tillgängliggjord via hemsidan). Belönad med 25.000 kr ur Kungafonden, 5.000 kr som kulturpris av Öckerö kommun och diplom vid Släktforskardagarna i Örebro 2010.

Medverkan i böcker: det nya herdaminnet del III och IV, av professor Anders Jarlert et al, och krönikan om släkten Wallenstam (med anor från Björkö) av Birgitta Lidbeck.

Medverkan i rekonstruktion av Sotenäsets familjer: skrev av, och renskrev på maskin, en pärm med allt som rör Sotenäset i länsräkenskaperna och Öresundstullen före 1658 (samtidigt som dessa källor rörande Västra Hisingen genomgicks på mikrofilm från Köpenhamn inför skrivandet av min bok).

Artiklar i (förutom ÖÖSF-bladet) Östemtingen (Östra Emtervik i Värmland) och Marinarkeologisk tidskrift 2008.

Uppdragsforskning gällande personer i Stockholm.

Personutredningar (förutom i ÖÖSF-bladet) som kommer att publiceras här via hemsidan.

Avskrift (för hand) av domböckerna för Västra Hisings härad 1658-1784 (delvis med register).

Register (handskrivet) över länsräkenskaperna (jordeböcker, extraskattemantal och räkenskaper över gårdstaga, huvudtionde och sakfall) för Bohuslän före 1658 (via danska Arkivalier online) och över Öresundstullen (via danska Arkivalier online och holländska Soundtoll online) för Nordeuropa från 1557 t. o. m. 1600-talet.


Den här fliken på hemsidan

Mina arbeten från de senaste 2-3 åren handlar om de för många forskare intressanta släkterna Lindorm och Wijk, gårdarna Bua-Bulycke och Bur i Torslanda och Styrsö sockens alla invånare från 1540-talet till mitten av 1700-talet med genomgång av samtliga bevarade källor och bearbetning av dem, samt redovisning i artiklar (om länsmännen och släkterna Kindbo, Bill och Fagg) och i register och översikter i Excel (med särskild inriktning på Asperö). Dessa har inte publicerats tidigare men finns nu här via ÖÖSF:s hemsida. I denna del finns även min komplettering till Olof i Hästevik, Skepparsläkter på Onsalahalvön och Bidrag till det nya herdaminnet. Min medverkan i Namn åt de döda (NÅDD) 1800-1830 med ett hundratal utredningar om personer i, och inflyttade till, Öckerö socken under sillperioden finns också här. Där finns också annat intressant material. Efter detta avsnitt är det tänkt att komma in person- och gårdsutredningar topografiskt ordnade och sist en allmän del om båtsmän, backebåtar, kolera och annat.

Den som vill komma i kontakt med mig för vidare diskussion kan göra det via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Framtiden

Planer finns att härnäst som komplettering till Havet var vårt liv dels skriva en artikel om jordbruket och skatterna, dels utreda familjerna på Öckerööarna från när Havet var vårt liv slutar under tidigt 1700-tal och till det århundradets slut. Det är tänkt att varje gård skall införas här via hemsidan allt eftersom den blir klar. Dessa utredningar skall ses som en vidareutveckling eller en ny generation forskning efter Odenvik, Danbratt och Fransson. Deras arbete var utomordentligt fint med tanke på den tidens förutsättningar. Men nu med dator och nät får man tillräckligt med tid att gå in på djupet och bredden och använda alla källor, så att det blir ett mera fullständigt och riktigt resultat.

Den senaste forskningen på djupet och bredden med användande av samtliga bevarade källor och ny teknik. Släkter och gårdar som engagerat många forskare genom åren, proffs som lekmän. Många gånger har man mötts av frågan: vad anser du om Lindorm? Jag har inte kunnat svara, då jag inte forskat i denna släkt tidigare. Här är nu mitt svar.

Läs mer: Lindorm och Tjuvkil, Dalepil och Ström. Tronnum. Restad. Låssby

Nya fynd om invånarna på Högen och i Lunnegården. Resultat av forskning som började med Dalepil och Lindorm och som gör att en del av Hisingens och Krabbes personhistoria behöver skrivas om.

Dokument Sammanfattning
Rasmus och Malin på Högen Nya rön om Rasmus härstamning och hustru Malins förste make Gullbrand Krabbe efter fynd i J. A. Nordströms material. Om Krabbesläktens rötter i norra Halland.
Krabbe översikt Excelark med tydlig, färglagd uppställning över Krabbes gårdsinnehav enligt nu digitaliserade rusttjänstlängderna.
Gullbrand Krabbe antavla Antavla enligt mallen i programmet Holger. Ett sätt att skildra släkten som kompletterar det ovanstående

Rykande färsk utredning och analys med användande av alla bevarade källor. En för länge sedan påbörjad artikel om den göteborgska adelssläkten Wijk har nu uppdaterats, varvid det framkommit många fler uppgifter. Artikeln tillför mycket om de äldsta generationerna, rättar till felaktigheter i tidigare forskning och avslöjar det hittills okända sambandet med en annan adelssläkt, von der Wijk/Siöhierta i Göteborg och Karlskrona. I artikeln finns antavlor för skepparna i Viken, Göteborg och Karlskrona, utdrag ur domböcker och ett kapitel om de tre halva frälsegårdarna Vikens äldsta historia. Bifogat finns även avsnitt om sjöförsvaret och forskning med hjälp av mantalslängder. Ett avsnitt handlar om heraldik som är nytt för mig. Med ledning av regler för vapensköldar och en beskrivning av Siöhiertas sköld har jag konstruerat en bild av hur den kan ha sett ut.

Dokument
Wijk o Siöhierta