Den senaste forskningen på djupet och bredden med användande av samtliga bevarade källor och ny teknik. Släkter och gårdar som engagerat många forskare genom åren, proffs som lekmän. Många gånger har man mötts av frågan: vad anser du om Lindorm? Jag har inte kunnat svara, då jag inte forskat i denna släkt tidigare. Här är nu mitt svar.

Dokument Sammanfattning
Dalepil-Ström o Lindorm-Tjuvkil-Tronnum De adliga släkterna Dalepils och Lindorms äldre generationer och deras gårdar. Anders Svensson som inte bodde på Högen.
Dalepil och Tronnum Färglagt Excelark med tydlig översikt över sambandet mellan släkterna och gårdarna
Lindorm och Tjuvkil relativt Tronnum Tjuvkils äldsta ägare i ett överskådligt Excelark med kronologisk uppställning
Det adliga Lindormsnamnet De tidiga ägarna till Tjuvkil och Tronnum i artikel med tydliga, färgsatta tabeller och lista över fel i tidigare forskning som bör kunna rättas till.
Knapegården Ström i Hjärtum Artikel från 2007 (med uppdatering) om de tidiga generationerna på Ström.
Knapadel med anknytning till Restad och Låssby Artikel från 2007 (med uppdatering) om de tidiga generationerna i Restad i Hålta sn och Knapegården i Låssby. Avskrifter av länsräkenskaper och domböcker. Namnet Torger.