Det som följer här är min stora utredning under några månader 2019-2020. Den har gjorts utifrån ett framtagande av samtliga bevarade källor. Starten var förfrågningar från gruppen som skrev Asperö bok. Jag fann snart att de inte kunde besvaras utan genomgång av allt material om socknen. Särskilt intresse har länsmännen tilldragit sig. Genom att tidigare forskare vad gäller de äldsta tiderna mest använde jordeböckerna och delar av domböckerna drogs ofta fel slutsatser. Jag har nu fått fram en utförlig och så riktig längd över länsmännen som det är möjligt att få. Som synes av materialet har ovanliga källor som prosträkenskaper 1546, boskapslängder, lagmanspenninglängder, båtsmansrullor och skeppare i tullräkenskaper använts och relaterats till kyrkböckerna (inte minst faddrar och kollekter), domböckerna och bouppteckningarna. Genom min utredning hittade jag en uppgift om det tidigaste tinget på öarna, något som gått tidigare forskare förbi. Jag fann även en unik och tidigare ej använd mantalslängd från 1606 med samma upplägg som de från 1640-talet hade.

Det blev ett stort antal Word-artiklar och Excel-ark som nu läggs ut här på nätet. De kan läsas var för sig och i kombination. Excelarken är i del 2 sökbara avskrifter från alla källor för att göra dessa lättillgängliga och lättlästa (kyrkböckerna är delvis slarvigt skrivna, men även de äldsta skattelängderna och domböckerna från 1500-talet kan vara svårtolkade på grund av den ålderdomliga skrivstilen). De är också försök att med modern datateknik åskådliggöra personer och släkter som beskrivs i artiklar i Word och är inlagda i anslutning till dem. Centrala Word-artiklar är de om länsmännen (nr 1-5 i listan, men även 6-7 och 17a+b innehåller mycket om länsmännen) och de om olika kända släkter som Bill, Fagg, Kindbo och andra, samt klockare. Särskilda filer med viktiga domboksställen till släkterna ovan finns. Asperö har ägnats olika artiklar och Excelark. Köpstadsö har fått en översikt också. Övriga öar har jag inte hunnit utreda på samma sätt. Det krävs nog en del erfarenhet och arbete för att tolka mitt material rätt. Den som stöter på svårigheter är välkommen att höra av sig.

Utredningar och sammanställningar


Dokument
1. Styrsö socken förklaring.pdf
2. Länsmännen i Styrsö socken, längd.pdf
3. Länsmän i Styrsö socken grundforskning.pdf
4. Länsmän i jordeböckerna.xlsx
5. Nils Andersson med Börge på Asperö.pdf
6. Kindbo.pdf
7. Dombok Kindbo 1633.pdf
8. Bill.pdf
9. Dombok Bill 1626.pdf
10. Fagg.pdf
11. Enar och Kong.pdf
12. Klockare.pdf
13. Tysk.pdf
14. Kock.pdf
15. Peter Vilhelm Brunström.pdf
16. Asperö 1700-1720.pdf
17a. Asperö familjer under 200 år.xlsx
17b. Asperö under 200 år.pdf
18. Asperös delar 1697-1720.xlsx
19. Asperös delar 1709.xlsx
20. Carl Olofsson Asperö anor olika öar.pdf
21. Domböcker Asperö 1620-37.pdf
22. Domböcker Asperö 1637-1722.pdf
23. Hukela.pdf
24. Köpstadsö tidiga familjer.xlsx


Avskrifter och register


Dokument
Boskapslängder.xlsx
Bou Styrsö socken.xlsx
Båtsmän.xlsx
Dombok 1593-.xlsx
Dopbok 1707-23.xlsx
Dödbok och döda i andra källor.xlsx
Dödbok Styrsö socken.xlsx
Faddrar.xlsx
Jordebok 1545-, mtl och andra.xlsx
Kyrkoräkenskaper 1579-.xlsx
Lagmanspenning 1600-tal.xlsx
Lagmanspenning 1700-tal.xlsx
Lotsar.xlsx
Skeppare extra källor.xlsx
Skeppare.xlsx
Vigda och par.xlsx