Efter förfrågan om kyrkoherden Christen Jacobsson som jag skrivit om i artikeln om släkten Utfall engagerade jag mig i framtagandet av uppgifter om prästsläkter i Bohuslän. Detta ledde, genom prästernas inbördes släktförhållanden, vidare till Halland. Där kunde jag ta fram tidiga generationer för ett tjugotal släkter och samband mellan släkterna. Det lyckades till stor del genom möjligheten att genom dator och nät forska snabbt, men också genom min metod att använda mantalslängder och faddrar för tiden före husförhörslängder. Jag har också haft nytta av tidigare och förnyade domboksgenomgångar för Fjäre, Viske och Himle härader, samt Varbergs rådhusrätt.

Det som publiceras här nedan är sådant jag skickat till gruppen som arbetar med det nya Herdaminnet. Det innehåller många uppgifter och resonemang som kan vara intressanta för släktforskare men som av utrymmesskäl inte har kunnat tas med i böckerna.

Flera av filerna här har anknytning till Öckerööarna genom präster som tjänstgjort där som Lachonius och Stabeus. Även Otto Nordtman (slottsfogden Rasmus Jönssons styvson) har fått ett avsnitt. Av olika skäl kom jag att gå mera in på Lachonius och Gothenius än de övriga. Särskilt Jörgen Friis i Veddige tilldrog sig också mitt intresse genom sin härstamning från Danmark, bland annat genom att det gick att få fram tidigare okända uppgifter ur digitaliserade kyrkböcker och danska herdaminnen. Jörgen Friis familj har inte varit tillräckligt utforskad, men har här kunnat sammanställas och ges koppling till andra släkter. Hans intressanta prästgärning och personliga egenskaper har det skrivits mycket om, och jag har gjort en sammanfattning om detta.


Avsnitt 1-12

Friis, Gothenius, Lachonius.

Några utredningar som initierats av ovanstående arbete

Barcholdt/Bucholtz, Margareta Kollinia, Gästgivare i Kviström, släkten Tive i Bohuslän och Norge.


Dokument
1. Friis Jöran Friis biografi.pdf
2. Friis Johannes Bartholdi Friis antavla.pdf
3. Friis Laurids Jörgensens ättlingar.pdf
4. Gothenius antavla.pdf
5. Gothenius ättlingar.pdf
6. Lachonius antavla.pdf
7. Lachonius ättlingar.pdf
8. Barckholdt.pdf
9. Buchholz.pdf
10. Margareta Kollinia.pdf
11. Några gästgivare i Kvistrum.pdf
12. Släkten Tive.pdf


Avsnitt 13

Halland

Ahlström (Okome), Bask (Öxabäck), Bramming (Valinge), Bru(h)n (Träslöv, Kungälv), Buthelius (Kalv, Varberg), Bökman (och Fagelius, Kalv, Torestorp, Vinberg), Dalin (Varberg, Vinberg), Erynander (Gällared), Gadd (Varberg, Göteborg), Gellingius (Ölmevalla), Halgerus (och Hallengren, Gällared), Hjort (Slättåkra), Magirus (Kock, Skåne, Snöstorp-Trönninge), Montan (och hustrun Bosche, Knäred), Nordtman (Tölö, Okome), Råå (Tvååker, Veinge-Tjärby), Torkel Hansson (Ölmevalla), Venusinus (Vinberg) och Windruf(f) (Slöinge).


Dokument
13. Halland.pdf