Under mitt arbete med halländska präster i Fjäre härad kom jag att på nytt gå igenom alla domböckerna från och med 1630-talet och in på 1700-talet. Där framkom många uppgifter om den kände skepparen och redaren Mikael Mårtensson i Lunden. Vid sökning på nätet såg det ut som om dessa inte var tillräckligt utforskade och analyserade. Jag har här främst en sammanställning av släktskapsförhållandena i Lunden utifrån samtliga bevarade originalkällor (främst domböcker, kyrkböcker, mantalslängder och länsräkenskaper) och något om personer med namnet Knape.


Dokument
1. Mikael Mårtensson.pdf
2. Mikael Knape och hans förfäder.pdf
3. Nils Knape.pdf
4. Forts Knape.pdf
5. Dotter Knape.pdf
6. Christen Enevaldsson.pdf