Projektet NÅDD (Namn åt de döda) innebär att Sveriges avlidna registrerats och lagts ut på CD-skiva eller USB-minne. Tidsperioden för registret har utökats med några års mellanrum och omfattar nu 1800-1995. Perioden 1800-1830 är den senaste uppdateringen. Arbetet för Öckerö sockens del har utförts av Rolf Nilsson och Agneta Zackariasson. Det visade sig finnas ett antal svårigheter vid tolkningen av dödboken. Den fördes tydligen mycket slarvigt med svårläst handstil, ofullständiga uppgifter och rena felaktigheter. För att försöka komma förbi felen och ge den avlidne rätt data upprättades en problemlista, som jag åtog mig att gå igenom för att se om det skulle gå att skicka in ett riktigare och fullständigare material till projektet. Visserligen blev det då en tolkad dödbok, men värdet bedömdes bli större.


Jag gjorde 2020 en snabbutredning av de ungefär 200 posterna och kunde lösa ett antal problem, men långt ifrån alla. Många poster gällde barn, nog så viktiga att få rätt, och andra gällde vuxna, både öbor och inflyttade. Av de inflyttade var många bokhållare vid sillsalterierna och kypare (tunnbindare) från skilda delar av Syd- och Västsverige. Många kom från Skåne. Flera av dem flyttade runt och arbetade tidvis i västra Göteborg och på Inland och Tjörn. Utredningarna gav därför kännedom om personer i dessa orter under årtiondena före och efter 1800. Flera utredningar gav ingående kunskap om släkter i bland annat Ystad och Trelleborg, vilka inte verkade vara genomforskade tidigare. För att göra detta material tillgängligt läggs det nu ut här. Det är inte redigerat, men sökbart. Först finns problemlistan och sedan utredningarna i bokstavsordning (namnen där i den form de har i originaltexten, varför de ofta ändrats inne i utredningsdokumentet när de är färdigforskade och rättade).


Dokument
Problemlista.xlsx
Utredningarna.pdf