Bidrag till lagläsaren Anders Torkelssons i Pixbo släktkrets

Överhetspersoner och undersåtar i de västgötska utlanden Tjänstemannasläkten Pihl och handelssläkten Bånge

Stor utredning om lagläsaren (häradshövdingen) Anders Torkelsson, hans rekordlånga verksamhet i hela Västsverige under 40 års tid och hans familj. Egna och ingifta släkter som Pihl, Bånge och Strömner. Kompletterar det som finns på nätet. Visar olika gamla källor och vad man kan finna där. Redogörelse för olika typer av tjänstemän inom lokalförvaltningen: vad gjorde på den tiden en häradshövding? En länsman? En kronofogde? Genomgång av staden Göteborgs föregångare och tillkomst: det gjordes fem försök att anlägga en bra stad vid Västerhavet innan det sjätte lyckades.

Henrik Karlsson 2022

Dokument
A Inledning källor lokal administration
B Studier i lagläsaren Anders Torkelssons i Pixbo släktkrets
C Gudmund i Landvetter
D Gudmund i Livered
E Måns skrivare
F Underfogden Måns Andersson
G Pihl
H Befallningsmannen Jöns Hansson
I Göteborg och dess föregångare
J Bånge
K Strömner
L Källor och förkortningar
XC Bångexxx