Ett samarbetsprojekt mellan Morlandaforskaren Rolf Berlin och Öckeröforskarna Henrik Karlsson och Rolf Nilsson. Kanske inte alla vet att Ålborg under lång tid var ett stort nordiskt centrum för handel med sill och annat. Här ges materialet omfattande skeppare från Bohuslän, Halland och västra Västergötland i Excelform, där man kan läsa längderna med dels normaliserad text, dels ordagrann avskrivning av originalet och dels länk till originalet. Rikligt med kommentarer om skeppare och handel som ger kunskap om sjöfarten och om läsning och tolkning. För den som önskar läsa i annat format finns den här databasen även som pdf-fil. I ett inledande avsnitt finns en mera omfattande och samlad beskrivning av Ålborgshandeln, hamnar på Västkusten och tolkning av person- och ortnamn.

Henrik Karlsson

 
Dokument
Tullräkenskaper Ålborg 1583-1650
Ålborg 1583-1650 RB, HK, RN 15 juni.xlsx
Ålborg 1583-1650 RB, HK, RN 15 juni.pdf