Här kommer mitt första Nyhetsbrev. Jag har sänt det till alla som tecknade sig vid vår senaste träff. Det kommer fler utan någon bestämd perioditet. Det blir när det dyker upp något spännande att rapportera om.

Väl mött på Kultan

Kent

 

 

För Dig som missade träffen då vi tog upp ett antal mysko ord, eller inte

hann göra några noteringar – Här kommer en upprepning:

 

AB eodem                          Vid samma tillfälle

Distribuera                          Förskingra

Frihetsår        Skattefrihet till kronan för annars skattepliktig fastighet, visst antal år

Håll och styng                    Lunginflammation

Jordekvinna                        Oexaminerad barnmorska

Klingpung                           Kollekthåv med en liten bjällra

Klo                                                           Tarmvted

Krasslare       Pers som arbetar trögt el har svårt att ta sig fram; äv. nedsättandee ben ung är som ett dåligt vin som rinner i halsen

Kronobrud    Brud som har rätt att bära k:ans brudkrona vid vigseln

Moderspassion                    Hysteri, nnervösa  symp, kramper, förlamningar m.m.

Oblation        Naturagåva till fattiga; äv Föräldrar plac sitt omyndiga barn i kloster

Rannsakningslängd Kompl till Älvsb:s lösen.(1571, 1613) Sex års samlade uppbörd äv med not om flyttning, dödsfall, giftermål

Saltmätare                           Edsvurrna stadstjänare , mäta salt som säljs el förs in ut st

Sexman                               K:ans ordn.man,

Ödesbol                              Ödegård

 

 

 

Kommande arrangemang

Först en titt på våra egna arrangemang:

2/3 Släktforskarkafé kl. 13:30. Tema: Kvinnliga yrken. Precis som vid förra kaféet så blir det en liten frågesport kring detta spännande ämne. Själv kommer jag att berätta en del kring ämnet. Jag upprepar min vädjan till Dig – Har Du något att berätta kring dessa yrken, tveka inte att dela med Dig. P.g.a. tidsbristen måste det hållas kort. Plats Lilla salen.

 

22/3 Arkivbesök. Vi samlas vid Kulturhusets receotion  kl. 12:30. Vi färdas gemensamt till Landsarkivet för ett föredrag, som börjar kl. 13:30. Därefter får vi en guidad tur i det nybyggda landsarkivet. Besöket tar ca 1,5 – 2 timmar. Priset för detta toppenarrangeman är blygsamma 30:- Förköp i Kulturhusets receotion  senast 13/3.

 

30/4 13:30. Föredrag: Forska i domböcker – Vägen till dina förfäders vardagsliv. Undertecknad berättar om de spännande möjligheter som Du finner i domböckerna. Missa inte detta tillfälle att fördjupa Din forskning. Det blygsamma priset 30:- Köp biljetter i Kulturhusets receotion.

 

Vuxenskolans kurser

4/2 kl. 11:00. Skriv ditt liv. Kursledare: Kerstin Rauserk. Kursen löper under fem lördagar. Missa inte detta tillfälle! Kerstin ger Dig verktygen och inspirationen att skriva Din unika historia. Plats: Kulturhuset.

 

8/2 Släktforska utan dator. Denna kursen blir inte av eftersom det inte finns några anmälningar. Men jag vet, att bland Er finns de som vill släktforska utan dator. Vad gör vi? Svaret är, att vid nästa träff (2/3) lägger vi ut teckningslistor där Du kan notera Dig för en informell kurs under min ledning. Datumen är inte fastställd ännu eftersom vi inte vet något om intresset. Passa på att teckna Dig vid nästa träff! Plats: Kulturhuset.

 

7/3 kl. 14:00. Udda källor. Om Du är väl bekant med kyrkböckerna och vill gå vidare till andra spännande källor som ger ”kött på benen” så är detta kursen för Dig. Kursen går under tre onsdagar. Än finns det enstaka platser kvar. Plats: Kulturhuset

Du anmäler Dig till kurserna hos Vuxenskolan, telefon: 031- 707 1800, eller: www.sv.se/goteborg

 

Arrangemang av GöteborgsRegionens Släktforskare

27/2 kl. 18:30. Årsmöte. Föredrag av Göte Nilsson Schönborg, Göteborgs Universitet, om stadsarkeologiska utgrävningar och personhistoria i 1600 – 1700-talets Göteborg. Kaffeservering. Adress: Erik Dahlbergsgatan  36 B.

Anmälan senast torsdagen före föredarget till telefon 031 – 408520. Avgift 50:-

Skynda och anmäl – Begränsat antal platser. Icke medlemmar är välkomna.

 

16/4 kl. 18:30. Föreningskväll. Föredrag med Christer Johansson, Westgötha Gustavianer. Ämnet är: Uniformer och soldatutrustning mm från 1750 – 1815. Soldater uppträder i uniformer m/1779 och m/1807. Kaffeservering. Adress: Erik Dahlbergsgatan  36 B.

Anmälan senast torsdagen före föredarget till telefon 031 – 408520. Avgift 50:-

Skynda och anmäl – Begränsat antal platser. . Icke medlemmar är välkomna

 

Lördagen 12/5 kll. 09:00 Utflykt till Trollhättan. Avfärd från Exercishuset vid Heden. Guidad visning av Slussmuseet, kaffe och smörgås, båtfärd med K-märkta m/s Elfkungen genom slusstrappan i i Trollhättan och till Lilla Edat. Lunch ombord sedan buss till Göteborg. Beräknad återkomst kl. 17:30. Prel. pris: 500:-/person.

Anmälan senast 7/5

 

Övriga arrangemang

Lördag – Söndag 17 – 18 /3. Släktforskningens dagar. Folkvandra till Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12. Detta är en av årets höjdpunkter för oss släktforskare. En stor hög utställare tar emot Dig med öppna armar. Dessa är:

Arkiv Digital – Ancestry – DIS-VÄST – Flyghistoriska – Göteborgs-Emigranten – Lantmäteriet – Göteborgs Hembygdsförbund – Göteborgs Sjöfartsmuseum – GöteborgsRegionens Släktforskare – Industrihistoria i Väst – Vasaorden –

Stadsmuseets Faktarum ­ Släktdata – Vuxenskolan – Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (Mormonerna) – Rwegion- och Stadsarkivet i Göteborg samt

Riksarkivet, Landsarkivet Göteborg ­

Öppettider: Lördag 10:00 – 17:00 – Söndag 10:00 – 16:00

Och entrén är fri

Ett antal föredrag kommer att hållas i Wallenstamsalen. För hålltider går Du in på:

www.genealogi.se/grs

 

24 – 26/8. Släktforskardagarna i Gävle. Hela släktforskarsveriges samlingspunkt!. Tema: Värthän – Resor i tid och rum.

Visst ligger det långt fram i tiden men med tanke på anstormningen mot hotellrum med mera är det läge att redan nu boka in sig. Du finner mer information på www.sid2012.se

 

Några tips

Inrikes pass fordrades 1555 – 1860. Några källor till dessa är:

Typ av dukument som en historisk resa (1812 – 1860) kan ha dokumenterats i:

  1. Passansökan
  2. Pass (själva passhandlingen – eller allmogens besvär (i ställer för pass) – eller tryckt permissionspass för soldater
  3. Passjournaler
  4. Förteckning ((utdrag ur passjournal) till justitiekanslern
  5. Förteckningar till landskanslierna i de län dit man förpassat resande

Därtill:

6        Journaler över upvisade pass

7        Gästgiveridagböcker

8        Förteckningar över resande (rapporteras till pilosen)

 

Litteratur:

Diskulogen nr 89. 2010: Arkivskatten inrikes pass

Lövgren Anna-Brita: Material om resande. I Skaånsk släktforskning. Jubileumsskrift 1937-87. Utiven av Skånes GF 1987

”Rätten att färdas fritt” I Rätten. En festskrift till Bengt Ankarloo. Lund 2000, sid. 199 – 221

Populär historia2001:4. Passet – vägens dokument. På nätet: http://www.populärhistoria.se/o.o.i,s?=43&vid=703

Ale-Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge 2010:3: Pass inom riket? Javisst!

Ale-Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge 2010:3: Utrikesresandet 1720 -1750

Kartor kan Du finna här:

Lantmäteriverkets arkiv

Länsstyrelsens kartarkiv. Främst konceptkartor och ovissa kartor till 1700-1800-talets storskaliga kartor

Krisgarkivet. Både militära och övr. kartor. Främst småskaliga  geografiska kartor

Riksarkivet

Kungliga Biblioteket. Nästan komplett samling handritade kartor

Uppsala universitetsbibliotek. Främst geografiska kartor och specialkartor och handritade storskaliga kartor

Uppsala universitets arkiv. Kartor över akademihemman

Landsarkiven

 

En släktforskares inköp

För oss Göteborgare är närmsta inköpsplats Erik Dahlbergsgatan 36 B. Det är där som GöteborgsReginonens Släktforskare huserar. Deras lokal är öppen alla vardagar måndag – fredag kl. 10:00 – 14:00; torsdag dessutom 14:00 – 19:00. Ring dock före besök (031 – 131226). Föreningen har mycket av Släktforskarförbundets utbud och med därtill.

 

Nyttiga adresser


Lantmäteriet

801 82 GÄVLE

Tel: 0771-636363

Web: www.lantmateriet.se

Gå in på ”Historiska kartor.

 

Göteborgs stadsmuseum

Norra Hamngatan 12

411 14 Göteborg

Faktarummet Tel: 031-368 3650

Öppet: tisd.-fred. 12.00-16.00

Kvällsöppet onsd. 12.00-20.00

Perioden 1/9-30/4

 

Polstjärnegatan

Tidbokning tel: 031-368 3631

Varvsarkivet: tel: 031-368 3666

Information om samlingarna finns även på

www.stadsmuseum.goteborg.se

 

Dialekt-Ortnamns- och Folkminnesarkivet

Vallgatan 22

411 16 Göteborg

Öppet: ti.-fred. 09.00-12.00

Överenskommelse om ytterligare tid kan ev. ordnas

Tel: 031- 107530

Web: www.sofi.se Här även adress till övr. DOFA-arkiv

 

Region och Stadsarkivet i Göteborg med Folkrörelsernas Arkiv

Otterhällegatan 5

403 13 Göteborg

Tel: 031-701 5000

Webb: www.arkivnamnden.org/goteborg/goteborg.html

 

Statens Arkiv

Sökbar tjänst på webben. Här finner Du följande arkiv:

Alla landsarkiv, Riksarkivet, Krigsarkivet, SVAR, Värmlandsarkiv, Stockholms stadsarkiv, Malmö stadsarkiv

Webb: www.statensarkiv.se

 

 

Konkordiahuset

Bregärdet 101. 523 92 Ulricehamn

Tel: 0321-402 28/ 070-5950004

Emigrantexpert – Allm. släktforskning m.m. Kurser

 

Kurs- och Tidningsbiblioteket

Vasagatan 2 A

Tel: 031-773 2720

Öppet:må.-torsd. 09.00-22.00

fred. 09.00-20.00, lö-sö 14.00-18.00

Nästan alla Sveriges tidningar på mikrofilm. Kopieringsmöjligheter.

 

Mormonkyrkans forskarsal

Gnistgatan 6 421 43 V:a Frölunda

Tel: 031-456692

Öppet: Tisd och Torsd. 17.30-20.30

Nästa alla kyrkbäcker i hela världen. Beställs till V:Frölunda. Kostnad omkr. 30:-

 

Svenskt Porträttarkiv Nordiska Museet

Box 161 76  103 24 Stockholm

Tel: 08-5195 4325

Sök förfäders och andra porträtt. Köp foto av det

 

Svensk Programförsäljning

105 16 Stockholm

Tel: 08-7845000

Radioprogram från hela Sverige. Kanske är något sparat från Ditt intresseområde. Beställ en kopia på CD eller diskett.

 

Sveriges Släktforskarförbund

Anderstorpsvägen 16 171 54 Solna

Tel: 08-440 7550

Öppet: Vardag 09.00-12.00; 13.00-16.00

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.