Ordlista, årtals quiz, faktaböcker och Pretty Much 100% Scandinavian

Ackuschörska                     Kvinnligt förlossningsbiträde, barnmorska

 

Avbenkäring                       Plockar sill ur fsknät

Badhustru                           Betjänar badande vid en badanstalt, baderska

Bakkulla                             Går omkring i Halland och bakar för lön

Barnsyterska                       Barnsjuksköterska

Blanchissör                         Tvätterska

Bonne                                 Utländsk, gärna fransk el Schweitzisk tjänstekvinna som arb i

barnkommare

Brukssmäcka                      Är hantlangare åt murare vid husbyggen

Daktylograf                        Maskinskriverska

Deja                                    Mjölkerska, hushållerska, ladugårdspiga

Fiskblöterska                      Handlar med lutad fisk

Frökenjungfru                     Arbetar i finare hem med att passa upp på konfirmerade dötrar

Fäflicka                               Vallflicka

Förlagssömmerska              Hemsömmerska som mot lön syr för en förläggare

Hjälphustru                         Gift kvinna, anställd för att hjälpa till i ett hushåll

Husgumma                          Tömmer lateriner i en stad

Kopperska                          Anställd i ett badhus för att med sugkoppar suga ut ”ont blod”

hos badgästerna

Lektris                                Kvinlig högläsare, anställd i ett privathem

Länsmejerska                      Anställd vid ett andelsmejeri. Har överinseende över hela

distriket

Löspiga                               Piga anställd utan kontrakt

Nockerska                           Ruggar stickade el vävda plagg

Paltekvinna                         Säljer gamla kläder, lumpsamlare

Reddeja                              Sköter ett hushåll i en gård, eller på ett sjukhus

Slubberska                          Anställd på väveri för att göra band till trådämnen

Syltekona                            Köper inälvor efter slaktdjur, bereder och säljer det

Tröjekäring                         Gårdfarihandlare som säljer stickade varor

Åldfru                                 Hushållsföreståndare på kungl slott el st orgods

 

Kvinnan blir alltid myndig                                                                                        När? Efter att maken döttt

F:a kvinl tidningsutgivaren                                                                  1780   1700   1690

Namn                                                                                                   N. Wankifs änka

Lika arvsrätt män kvinnor                                                                    1812   1820   1845

Kvinna rätt idka viss handel, hantverk                                                1838   1846 1881

Föreningen för sömmerskor bidlas                                                      1880 1871   1890

Kvinan får rätt förvalta sin arbetsförtjänst                                          1889   1874 1890

Barnmoskor åläggs föra banmorskejournaler                                       1890   1881 1900

F:a kvinl doktorn                                                                                 1870   1883 1900

Namn                                                                                                   Ellen Fries

Riksdagsbeslut om olika lön män/kv                                                   1889   1870   1906

F:a kvinnan som avlägger doktersex                                                   1860   1883   1901

Namn                                                                                                   Hermansson

Förbud att avskeda kvinna pga graviditet/giftermål                           1901   1962   1939

Kvinl rösträtt och valbar                                                                      1918   1958   1919

F:a kvinnl riksdagsmannen                                                                  1921 1932   1930

Namn                                                                                                   Kerstin Hesselgren

Första kvinnl arkitekten                                                                       1922 1930   1941

Namn                                                                                                Ingeborg Waern-Bugge

 

 

För Dig som inte fick tag på en littaturlista vid vår träff den 2/3 kommer den här med Nyhetsbrevet.

 

 

Fackböcker:
Andersson     Dalarna i kvinnominne
Antonsson     På naturahushållningens tid
Ballard          En jordemoders berättelse…dagbok 1785-1812
Clinell           Kalaskokerskans bästa
Hamilton       Folket före oss
Hellspong      Land och stad
Höjeberg       Jordemor, barnmorska…
Holmdahl      Sjuksköterskans historia
Nyberg          Doktor Carlanders Göteborg
Olls               Gamla hantverk
Persson          Fäbodlivets vardag
Rosander       Gårdfarihandlare i Norden
Rundquist     Blått blod och liljevita händer
Topelius        Marknadsliv
Waldén         Genom symaskinens nålsöga
Winberg        Fabriksfolket
Wikander      Kvinnoarbete i Europa 1789-1950
Östlund         Mat med historia

Hand och penna: sju essäer om yrken på 1700-talet
Kvinnoliv: 25 kvinnor om sitt 1900-tal
Luffare och vandrerskor
Mitt liv: samtal med äldre
Tidningskvinnor 1690-1960


Biografier:

Lingebrandt  Stella Kleve
Öhrström       Elfrida Andrée – ett levnadsöde
Hammar        Solägget (om Elsa Beskow)
Ulfsäter-T.    Att människan levde
Rydin            Karin Larssons värld
Bendt            Ellen Keys Strand

 

Nu över till nåra frågeställningar:

 

Jag vet att det finns ett antal deltagare som gärna vill ha en introduktion i ämnet

”Släktforska utan dator”. Så långt har jag bara fått två anmälningar, men jag vet att det finns fler som vill delta. Hjälp mig att finna dem och få dem att anmäla sig. Introduktionen kommer att vara på Frölunda Kulturhus under min ledning.

 

Nu tar jag ett rejält kliv till höstterminen 2012. Vad har just Du för önskemål inför den mörkare årstiden? Kom med förslag via mail aller brev. Exempel på önskemål kan vara:

Skall vi göra ett studiebesök på något av stadens all spännande arkiv? Vilket?

Vi Du att någon hembygdsförening kommer och berättar om sin verksamhet och visar bilder? Vilken förening?

 

Pretty Much 100% Scandinavian

Ett litet tips om köp: Pris 150:- + frakt 40:- (del 1)

Beställ via e-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För mer info se http://www.cameraq.com/Sv/pretty_much.html